OP Lilja

Beskrivning

Bakgrund


2023 gör Sverige en stor insats där man arresterar flertal ryska medborgare i Sverige för spionage och stormat ett flertal företag och byggnader som har någon form av koppling till Ryssland. Ryssland hotar Sverige och säger att detta är en skandal hur Sverige går på oskyldig rysk befolkning och hur vi misshandlar dem. Några dagar efter detta så sprängs ett flertal elstationer, master, vattenverk och andra viktiga samhällsviktiga objekt runt om i Sverige. Ett flertal civila kommer till skada och dödsfallet förekom. Sverige höjer beredskapsgraden och ett flertalet blir civila blir inkallade. Försvarsmakten, tillsammans med andra myndigheter ökar sin aktivitet runt skyddsobjekt och andra viktiga platser. Sverige förbereder sig nu för ett potentiellt krig. 7 november får man upp ett flertal ryska fartyg och flygplan som närmar sig svenska östra kust. 05:37 öppnar svenska marinen eld mot rysk landstigningsbåtar utanför Gotland.

Orientering


Fienden Fienden är ryska marktrupper som är motoriserade. Spaningsrapporten från ett spaningspluton har meddelat att de har sett runt 100 soldater, 4x T-72, 6x BRT, 3x BMP, 4x GAZ, 15x lastbilar och 5x BM-21. Bilder från spaningen finns nedtill. Spaningsgruppen ska också ha sätt lådor som liknar granatkastarammunition. Den har hört helikoptrar men inte sett några. Parter/Civila Civila har blivit evakuerade av polis och hemvärnet. Inga civila ska finnas kvar. Egna förband Ett stridsvagnskompani är på väg men är oklart när den anländer. Terräng Väder och sikt Klockan är 07.00 och solen är på väg upp. Det är fint väder. Sikten varierar mellan 10-500m och terrängen är varierande mellan bebyggelse, öppna fält och skog.

Uppdrag


Genomförande


Ni ska försegla deras anfall så vänliga HV-plutonerna hinner föreställa sina ställningar och köpa tid. Ni ska ta och försvara skyddsobjektet (Flygplatsen) tills vänliga trupper har anlänt. Insatsregler ROE:1 Krigets regler. eld får endast öppnas om civila är utom riskzon. Order Adam Qvintus: Upp till Johan Qvintus Erik Adam: Upp till Plutonchef Filip Adam: Upp till Plutonchef Gustav Adam: Upp till Plutonchef Helge Adam: Upp till Plutonchef Understöd Ni har ett Hemvärns kompani som skyddar flygplatsen.

Logistik


Sjukvård Alla sjukvårdare kan sy i fält. Pluton sjukvården kan sätta PAK i sjukvården i fordon. Fordon 4x Bv-206 1x Tgb 1315 (ambulans) Extra vapen Skarpskyttarna har Psg 90 liggande i Bv. Ammunition samt sjukvårdsmaterial Ni har material på er och i fordonen. 1x låda sjukvårdsmateriel. 1x låda sprängämnen 1x låda ammunition Respawn Respwnen tar 5 minuter och ni respownar på längre bak.

Ledning


Adam Qvintus 01 leder upp till Johan Qvintus Adam Qvintus 02 leder upp till Adam Qvintus 01 Samband enlig vanlig kanal utdelning Johan Qvintus :LR 60 mhz Adam Qvintus: LR 50/60 mhz Erick Adma: LR 50 mhz Filip Adam: LR 50 mhz Gustav Adam: LR 50 mhz Helge Adam: LR 50 mhz OBS! Ni är ej utrustade med kortvåg OBS!

Speltekniskt


Sjukvårdssystem Sår kan gå upp men samtliga sjukvårdare kan sy överallt. Plutonsjukvådare kan sätta PAK i ambulans. Notepad: Alla roller som behöver har tillgång till notepad i sin utrustning, Dessa kan öppnas och skrivas in genom att öppna kartläget och därefter ace interact - intel – notepad.

Extra


Uppdraget Uppdraget styrs av Zeus Bilder Spaning Karta

Aktivitetslogg

 • 2023-05-22
  22:14
  [3-3140] Adrian K blev sparkad från Sjv av Engström

 • 2023-05-22
  22:14
  kevin blev sparkad från Skytt/P-skott av Engström

 • 2023-05-22
  18:15
  pipen123 anmälde sig till Skytt/P-skott

 • 2023-05-22
  18:14
  Eissen anmälde sig till GRG skytt

 • 2023-05-22
  18:14
  Eissen avanmälde sig från GRG skytt

 • 2023-05-22
  18:14
  Eissen anmälde sig till GRG skytt

 • 2023-05-22
  17:00
  LoveS avanmälde sig från Skarpskytt

 • 2023-05-22
  16:09
  Panda bytte från FARB till Skytt/P-skott

 • 2023-05-22
  16:08
  Hampus bytte från Skytt/P-skott till GRG ladd

 • 2023-05-22
  16:08
  Hampe avanmälde sig från GRG ladd

 • 2023-05-22
  16:06
  Hampe anmälde sig till GRG ladd

 • 2023-05-22
  16:05
  Ahlström bytte från GRG ladd till Gruppchef

 • 2023-05-22
  16:03
  OstenV3 avanmälde sig från Skytt/P-skott

 • 2023-05-22
  15:56
  Wennberg avanmälde sig från Gruppchef

 • 2023-05-22
  15:52
  Max avanmälde sig från GRG skytt

 • 2023-05-22
  15:27
  Hampus bytte från Obsevatör till Skytt/P-skott

 • 2023-05-22
  15:21
  Hampus anmälde sig till Obsevatör

 • 2023-05-22
  11:42
  Zer0Melody bytte från Skytt/P-skott till Obsevatör

 • 2023-05-21
  22:32
  Zer0Melody anmälde sig till Skytt/P-skott

 • 2023-05-21
  22:30
  Zer0Melody avanmälde sig från Skytt/P-skott

 • 2023-05-21
  20:22
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-21
  19:28
  Kingtiger45 lämnade reservlistan och anmälde sig till Stf Plutonchef

 • 2023-05-21
  19:28
  Kingtiger45 skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-21
  18:37
  Grindsa anmälde sig till Sjv

 • 2023-05-21
  17:26
  flying_gamer anmälde sig till Skytt/P-skott

 • 2023-05-21
  17:26
  CinnamonToast anmälde sig till FARB

 • 2023-05-21
  17:23
  Fragnar bytte från Stf Plutonchef till Skarpskytt

 • 2023-05-21
  17:18
  Zer0Melody anmälde sig till Skytt/P-skott

 • 2023-05-21
  15:52
  Xortin anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-05-21
  14:43
  Goliat skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-20
  20:07
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-20
  13:36
  Panda anmälde sig till FARB

 • 2023-05-20
  13:31
  Panda avanmälde sig från FARB

 • 2023-05-19
  22:47
  Engström anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2023-05-19
  18:11
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-19
  17:32
  Åslund anmälde sig till FARB

 • 2023-05-19
  17:17
  [RL] Vash bytte från FARB till Stf Gruppchef

 • 2023-05-19
  17:16
  .BG. bytte från Stf Gruppchef till Plutonchef

 • 2023-05-19
  17:13
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-19
  14:54
  [RL] Vash anmälde sig till FARB

 • 2023-05-18
  16:30
  H. Siivonen anmälde sig till Sjv

 • 2023-05-18
  00:15
  Brandt bytte från FARB till GRG ladd

 • 2023-05-17
  23:37
  Panda anmälde sig till FARB

 • 2023-05-17
  18:35
  kevin anmälde sig till Skytt/P-skott

 • 2023-05-17
  18:31
  LoveS anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-05-16
  21:21
  OstenV3 anmälde sig till Skytt/P-skott

 • 2023-05-16
  21:20
  OstenV3 avanmälde sig från Skarpskytt

 • 2023-05-16
  21:20
  OstenV3 anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-05-16
  21:20
  [3-3140] Adrian K bytte från Sjv till Sjv

 • 2023-05-16
  21:14
  [3-3140] Adrian K anmälde sig till Sjv

 • 2023-05-16
  21:14
  [3-3140] Adrian K avanmälde sig från Sjv

 • 2023-05-16
  19:46
  Larsson anmälde sig till Skytt/P-skott

 • 2023-05-15
  17:55
  flying_gamer avanmälde sig från Skytt/P-skott

 • 2023-05-15
  15:31
  Gladiance anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-05-14
  07:48
  Blue Velvet bytte från GRG ladd till KSP skytt

 • 2023-05-13
  19:53
  Officer_Hampeking avanmälde sig från Skarpskytt

 • 2023-05-12
  20:17
  Officer_Hampeking bytte från KSP skytt till Skarpskytt

 • 2023-05-10
  15:20
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-09
  23:16
  Brandt anmälde sig till FARB

 • 2023-05-09
  18:02
  Ahlström anmälde sig till GRG ladd

 • 2023-05-09
  17:35
  .BG. anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2023-05-09
  09:08
  [3-3140] Adrian K anmälde sig till Sjv

 • 2023-05-09
  07:29
  Callsign_Kaltman skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-08
  22:45
  valross anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-05-08
  22:12
  Nilas anmälde sig till Pluton sjv

 • 2023-05-08
  15:21
  Donk anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-05-08
  09:08
  Mathias anmälde sig till Skytt/P-skott

 • 2023-05-08
  08:49
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-08
  08:48
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-08
  00:28
  Harry Wisén anmälde sig till GRG skytt

 • 2023-05-06
  20:55
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Stf Gruppchef/KSP ladd

 • 2023-05-06
  09:30
  Blue Velvet anmälde sig till GRG ladd

 • 2023-05-06
  08:46
  deadrabbit anmälde sig till Obsevatör

 • 2023-05-06
  01:48
  Fragnar anmälde sig till Stf Plutonchef

 • 2023-05-06
  00:44
  Officer_Hampeking anmälde sig till KSP skytt

 • 2023-05-05
  17:43
  flying_gamer anmälde sig till Skytt/P-skott

 • 2023-05-05
  15:32
  Ale anmälde sig till Sjv

 • 2023-05-05
  13:40
  Max bytte från Plutonchef till GRG skytt

 • 2023-05-04
  21:18
  Wennberg bytte från GRG skytt till Gruppchef

 • 2023-05-04
  21:18
  Wennberg anmälde sig till GRG skytt

 • 2023-05-04
  21:01
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-04
  20:31
  Max anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-05-04
  19:42
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-04
  19:09
  Dr.Qronco anmälde sig till Kompanichef/zeus

 • 2023-05-04
  19:09
  Dr.Qronco avanmälde sig från Kompanichef/zeus

 • 2023-05-04
  19:09
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-04
  19:09
  Dr.Qronco anmälde sig till Kompanicheff/zeus

 • 2023-05-04
  19:08
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-04
  19:06
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-04
  19:01
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-04
  19:00
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-04
  15:02
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-05-04
  14:59
  Spelet skapades av Dr.Qronco

Roller

Reserver