Hunt Down Livonia

Beskrivning

Det politiska läget i norra Europa har kraftigt destabiliserats efter Rysslands invasion av Ukraina. Flera länder, däribland Polen, har deklarerat att man inte längre är i behov av att köpa rysk gas då Baltic Pipe snart kan tas i bruk. Norra Polen är en knutpunkt för ryska gasledningar vidare ner i sydöstra Europa och Ryssland riskerar att förlora betydande intäkter om kontrollen går förlorad nu när NATOs fäste i Norden samt östra Europa ökar. Allt eftersom konflikten har eskalerat har NATO sett truppförflyttningar ner mot den södra gränsen av Kaliningrad. Underrättelser från området gör gällande att det regelbundet förekommer “mystiska personer” i närheten av känsliga skyddsobjekt. NATO har beordrat Sverige att skicka specialutbildad personal för att förstärka upp skyddet av dessa objekt. Sverige bidrar med en pluton MP/Säk från 13:e Säkerhetsbataljonen i syfte att störa och hindra sabotage mot viktig infrastruktur. Lite information om MP/SÄK Strategi etc (ej helt uppdaterad med senaste hundscriptet men ger bra koll ändå)

Generellt


Detta är ett slags TvT-mission där en grupp (sju roller) spelar Spetznas (OPFOR) som har till uppgift att sabotera ett antal viktiga skyddsobjekt i regionen. Övriga roller är en MP/Säk-pluton (BLUFOR) som har till uppgift att skydda objekten samt att uppsöka och nedkämpa sabotageförbandet. Det finns inga övriga fiender förutom 'Elita' i regionen så BLUFOR kan koncentrera sig fullt ut på att spåra- och nedkämpa den gruppen. Det finns däremot civila i byar/städer samt ute på landsbygden i fordon. Civila kan rapportera in observationer som avviker från det "normala". BLUFOR Till sin hjälp har BLUFOR bl.a. hundar (custom script) som är väldigt enkla att styra och att förstå. Hundscriptet har utvecklats över tid och är nu väldigt stabilt. Det fungerar i princip som riktig spårning IRL dvs. att hunden följer det faktiska spår som den spårade gruppen gått. De som är nyfikna på hundförarrollen behöver inte vara rädda för att göra bort sig, tvärtom! För att kunna följa "jakten" så kommer alla BLUFOR grupper att vara märkta på kartan mha "BLUFOR-tracking" samt att alla enheter kommer bära MicroDAGR. Vid ev. explosioner (troligt?) så kommer detta efter viss fördröjning att komma till alla BLUFOR's kännedom via 'sidechat' och/eller via radio från HQ till Adam Qvintus. Resurser BLUFOR har sin bas vid stora flygfältet i nordväst. - 2 st "Little Birds" för visuell spaning och snabba grupptransporter (10 min respawn) - 5 st Terrängbil 16 - KSP58 (ej respawn) - PAK i fält av Medic i Recon 1-2. - Alla soldater - respawn 30 sek på flygfältet. Läs gärna: MP/Säk strategi m.m. OPFOR OPFOR startar på rysk sida och kommer att HALO-hoppa in på valfri dropzone (styrs av Team Leader). - Har till uppdrag att förstöra ett visst antal skyddsobjekt. - Har ej tillgång till egna fordon, men kan stjäla om de hittar några i området. - Måste hålla fordon på vägar om det ej är ett terrängfordon. Ett script kommer se till att däcken går sönder om ett vanligt fordon körs utanför väg. - Har tillgång till ljuddämpade vapen. - Har en förutbestämd Exfil-area där de kommer bli upphämtande när/om de klarat sina uppdrag. - Måste bära på allt de behöver/vill ta med sig, men eftersom det är extremt vältränade elitsoldater vi pratar om så orkar de bära ca dubbelt så mycket som en vanlig soldat. (För MP gäller det alltså att väga så lite som möjligt för att 'ta igen' på stamina) - Har tillgång till resupply stashes som ryssvänliga sympatisörer placerat ut på olika platser. - PAK i fält av Paramedic. - Kan dela upp sig i flera grupper, men måste då aktivt skapa och joina en ny grupp (via U) så att spårscriptet funkar. - One-Life efter 15 min, dvs dör du så är det spectator view tills scenariot är slut. Win Conditions BLUFOR: Elita bekämpade innan tiden tagit slut (3 timmar). OPFOR: Åtta (8) valfria skyddsobjekt (från task list) är förstörda samt: 1. Tiden tar slut eller 2. Lyckas ta sig till Exfil-area och bli upphämtade

Aktivitetslogg

 • 2023-05-16
  18:49
  Jad Baban blev sparkad från Skarpskytt av Engström

 • 2023-05-15
  18:48
  Ozzy lämnade reservlistan och anmälde sig till Hundförare

 • 2023-05-15
  18:35
  Glimo avanmälde sig från Hundförare

 • 2023-05-15
  18:35
  CinnamonToast avanmälde sig från Skarpskytt

 • 2023-05-15
  18:35
  Glimo anmälde sig till Hundförare

 • 2023-05-15
  18:35
  Glimo avanmälde sig från Hundförare

 • 2023-05-15
  18:35
  flying_gamer avanmälde sig från KSP90/EOD

 • 2023-05-15
  18:31
  NotSoWeird avanmälde sig från Gruppchef

 • 2023-05-15
  17:57
  Glimo anmälde sig till Hundförare

 • 2023-05-15
  17:38
  NotSoWeird anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-05-15
  17:37
  Costas anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2023-05-15
  17:37
  Costas avanmälde sig från KSP90/EOD

 • 2023-05-15
  17:37
  Costas anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2023-05-15
  17:28
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-05-15
  17:20
  deadrabbit lämnade reservlistan och anmälde sig till Hundförare

 • 2023-05-15
  17:10
  CinnamonToast anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-05-15
  16:57
  flying_gamer anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2023-05-15
  14:23
  Callsign_Kaltman avanmälde sig från KSP90/EOD och skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-15
  07:57
  Donk bytte från KSP90/EOD till Paramedic

 • 2023-05-14
  22:57
  Ozzy skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-14
  20:50
  Nilas avanmälde sig från Paramedic

 • 2023-05-14
  19:04
  Gladiance bytte från Gruppchef till Gruppchef

 • 2023-05-13
  19:52
  Officer_Hampeking avanmälde sig från Skarpskytt

 • 2023-05-12
  20:05
  D-mega skrev av sig från reservlistan

 • 2023-05-12
  20:05
  D-mega skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-10
  17:02
  [3-3140] Adrian K avanmälde sig från Sjukvårdare

 • 2023-05-09
  15:50
  Gladiance anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-05-09
  12:42
  SpinX avanmälde sig från Hundförare

 • 2023-05-09
  09:07
  [3-3140] Adrian K anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-05-08
  15:17
  Donk anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2023-05-06
  08:43
  deadrabbit avanmälde sig från KSP90/EOD och skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-06
  00:42
  Officer_Hampeking anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-04-28
  17:50
  Xortin anmälde sig till Paramedic

 • 2023-04-28
  09:40
  Jad Baban bytte från Skarpskytt till Skarpskytt

 • 2023-04-27
  22:57
  Torsken anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2023-04-27
  22:57
  [RL] Vash bytte från KSP90/EOD till Hundförare

 • 2023-04-27
  22:56
  [RL] Vash bytte från Skarpskytt till KSP90/EOD

 • 2023-04-27
  22:56
  valross bytte från Paramedic till Gruppchef

 • 2023-04-27
  22:56
  Åslund anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-04-27
  20:37
  flying_gamer avanmälde sig från KSP90/EOD

 • 2023-04-27
  20:37
  flying_gamer anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2023-04-27
  14:17
  Zer0Melody avanmälde sig från KSP90/EOD

 • 2023-04-27
  14:16
  Zer0Melody anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2023-04-24
  14:07
  Fimpen anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-04-19
  12:29
  mr bister anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-04-18
  18:59
  Nilas anmälde sig till Paramedic

 • 2023-04-18
  18:59
  Nilas avanmälde sig från Paramedic

 • 2023-04-18
  14:39
  Jad Baban anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-04-17
  07:08
  Callsign_Kaltman anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2023-04-16
  23:23
  Ale anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-04-16
  22:29
  Larsson anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-04-16
  20:46
  Wennberg bytte från Hundförare till Jaktledare

 • 2023-04-16
  20:46
  Wennberg anmälde sig till Hundförare

 • 2023-04-16
  18:14
  H. Siivonen anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-04-16
  14:43
  valross anmälde sig till Paramedic

 • 2023-04-16
  13:37
  Kingtiger45 anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2023-04-16
  13:24
  Killet anmälde sig till Co-pilot/spaning

 • 2023-04-16
  11:51
  [RL] Vash anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-04-16
  11:48
  SageNTitled anmälde sig till Helikopterpilot

 • 2023-04-16
  11:42
  Fragnar anmälde sig till Grenadier

 • 2023-04-16
  11:39
  Harry Wisén anmälde sig till Team Leader

 • 2023-04-16
  11:38
  deadrabbit anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2023-04-16
  11:30
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Autorifleman

 • 2023-04-16
  11:21
  Nilas anmälde sig till Paramedic

 • 2023-04-16
  11:11
  Blue Velvet anmälde sig till Co-pilot/spaning

 • 2023-04-16
  11:05
  SpinX anmälde sig till Hundförare

 • 2023-04-16
  10:56
  Engström anmälde sig till Helikopterpilot

 • 2023-04-16
  10:54
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2023-04-16
  10:53
  Dr.Qronco anmälde sig till Marksman

 • 2023-04-16
  10:53
  Max anmälde sig till Demo Specialist

 • 2023-04-16
  10:53
  .BG. bytte från Gruppchef till Gruppchef

 • 2023-04-16
  10:53
  .BG. bytte från Gruppchef till Gruppchef

 • 2023-04-16
  10:53
  .BG. anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-04-16
  09:48
  Beck anmälde sig till Sambandsman (Zeus)

 • 2023-04-16
  09:48
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2023-04-16
  09:38
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2023-04-16
  09:35
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2023-04-16
  09:35
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2023-04-16
  09:25
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2023-04-16
  09:24
  Spelet skapades av Beck

Roller

Reserver

Callsign_Kaltman