Hunt Down Livonia

Beskrivning

Det politiska läget i norra Europa har kraftigt destabiliserats efter Rysslands invasion av Ukraina. Flera länder, däribland Polen, har deklarerat att man inte längre är i behov av att köpa rysk gas då Baltic Pipe snart kan tas i bruk. Norra Polen är en knutpunkt för ryska gasledningar vidare ner i sydöstra Europa och Ryssland riskerar att förlora betydande intäkter om kontrollen går förlorad nu när NATOs fäste i östra Europa ökar. Allt eftersom konflikten har eskalerat har NATO sett truppförflyttningar ner mot den södra gränsen av Kaliningrad. Underrättelser från området gör gällande att det regelbundet förekommer “mystiska personer” i närheten av känsliga skyddsobjekt. NATO har bett sina nordiska samarbetspartners att skicka specialutbildad personal för att förstärka upp skyddet av dessa objekt. Sverige bidrar med en pluton MP/Säk från 13:e Säkerhetsbataljonen i syfte att störa och hindra sabotage mot viktig infrastruktur. Lite information om MP/SÄK Strategi etc (ej helt uppdaterad med senaste hundscriptet men ger bra koll ändå)

Generellt


Detta är ett slags TvT-mission där en grupp (sex roller) spelar Spetznas (OPFOR) som har till uppgift att sabotera ett antal viktiga skyddsobjekt i regionen. Övriga roller är en MP/Säk-pluton (BLUFOR) som har till uppgift att skydda objekten samt att uppsöka och nedkämpa sabotageförbandet. Det finns inga övriga fiender förutom 'Elita' i regionen så BLUFOR kan koncentrera sig fullt ut på att spåra- och nedkämpa den gruppen. Det finns däremot civila i byar/städer samt ute på landsbygden i fordon. Civila kan rapportera in observationer som avviker från det "normala". BLUFOR Till sin hjälp har BLUFOR bl.a. hundar (custom script) som är väldigt enkla att styra och att förstå. Hundscriptet har utvecklats över tid och är nu väldigt stabilt. Det fungerar i princip som riktig spårning IRL dvs. att hunden följer det faktiska spår som den spårade gruppen gått. De som är nyfikna på hundförarrollen behöver inte vara rädda för att göra bort sig, tvärtom! För att kunna följa "jakten" så kommer alla BLUFOR grupper att vara märkta på kartan mha "BLUFOR-tracking" samt att alla enheter kommer bära MicroDAGR. Vid ev. explosioner (troligt?) så kommer detta efter viss fördröjning att komma till alla BLUFOR's kännedom via 'sidechat' och/eller via radio från HQ till Adam Qvintus. Resurser BLUFOR har sin bas vid stora flygfältet i nordväst. - 2 st "Little Birds" för visuell spaning och snabba grupptransporter - 3 st Terrängbil 16 - KSP58 (ej respawn) - PAK i fält av Medic i Recon 1-2. - Alla soldater - respawn 30 sek på flygfältet. - 1 st Örnen samt ett antal enklare UAVs. Läs gärna: MP/Säk strategi m.m. OPFOR OPFOR startar på rysk sida och kommer att HALO-hoppa in på valfri dropzone (styrs av Team Leader). - Har till uppdrag att förstöra ett visst antal skyddsobjekt. - Har ej tillgång till egna fordon, men kan stjäla om de hittar några i området. - Måste hålla fordon på vägar om det ej är ett terrängfordon. Ett script kommer se till att däcken går sönder om ett vanligt fordon körs utanför väg. - Har tillgång till ljuddämpade vapen. - Har en förutbestämd Exfil-area där de kommer bli upphämtande när/om de klarat sina uppdrag. - Måste bära på allt de behöver/vill ta med sig, men eftersom det är extremt vältränade elitsoldater vi pratar om så orkar de bära ca dubbelt så mycket som en vanlig soldat. (För MP gäller det alltså att väga så lite som möjligt för att 'ta igen' på stamina) - Har tillgång till resupply stashes som ryssvänliga sympatisörer placerat ut på olika platser. - PAK i fält av Paramedic. - Kan dela upp sig i flera grupper, men måste då aktivt skapa och joina en ny grupp (via U) så att spårscriptet funkar. - One-Life efter 15 min, dvs dör du så är det spectator view tills scenariot är slut. Win Conditions BLUFOR: Elita bekämpade innan tiden tagit slut (3 timmar). OPFOR: Åtta (8) valfria skyddsobjekt (från task list) är förstörda samt: 1. Tiden tar slut eller 2. Lyckas ta sig till Exfil-area och bli upphämtade

Aktivitetslogg

 • 2022-06-27
  20:43
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2022-06-27
  20:38
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2022-06-27
  18:50
  Digerex skrev av sig från reservlistan

 • 2022-06-27
  18:50
  Digerex skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-06-27
  18:29
  Peterpaperoni bytte från Co-pilot/spaning till Skarpskytt

 • 2022-06-27
  17:13
  obliv1on avanmälde sig från rollen Skarpskytt

 • 2022-06-27
  16:14
  MORD OVE skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-06-27
  16:14
  MORD OVE avanmälde sig från rollen Stf Plutonchef

 • 2022-06-27
  14:07
  Techuila anmälde sig till Helikopterpilot

 • 2022-06-27
  13:29
  Andersson avanmälde sig från rollen Grenadier

 • 2022-06-27
  12:29
  Joar avanmälde sig från rollen Helikopterpilot

 • 2022-06-26
  20:20
  Emek1501 bytte från Sjukvårdare till Demo Specialist

 • 2022-06-26
  16:41
  Wennberg bytte från Demo Specialist till Hundförare

 • 2022-06-26
  13:39
  Goliat avanmälde sig från rollen Hundförare

 • 2022-06-26
  13:35
  Johnsson avanmälde sig från rollen Autorifleman

 • 2022-06-26
  00:11
  Rufus anmälde sig till Paramedic

 • 2022-06-24
  15:12
  Wennberg anmälde sig till Demo Specialist

 • 2022-06-23
  23:55
  pipen123 anmälde sig till Autorifleman

 • 2022-06-23
  16:19
  Johnsson anmälde sig till Autorifleman

 • 2022-06-23
  15:15
  Ahlström anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2022-06-23
  13:10
  Dr.Qronco avanmälde sig från rollen Demo Specialist

 • 2022-06-23
  12:08
  CinnamonToast anmälde sig till Skarpskytt

 • 2022-06-22
  18:53
  obliv1on anmälde sig till Skarpskytt

 • 2022-06-22
  17:37
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2022-06-22
  17:37
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2022-06-22
  15:08
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2022-06-22
  13:28
  Xortin anmälde sig till Hundförare

 • 2022-06-22
  10:26
  Engström bytte från Skarpskytt till Team Leader

 • 2022-06-22
  00:40
  AAberg bytte från Skarpskytt till Marksman

 • 2022-06-21
  22:16
  MORD OVE anmälde sig till Stf Plutonchef

 • 2022-06-21
  10:14
  Karlsson anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-06-21
  10:12
  Karlsson avanmälde sig från rollen Gruppchef

 • 2022-06-21
  10:12
  Karlsson anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-06-21
  02:04
  James Malukai avanmälde sig från rollen Hundförare

 • 2022-06-21
  02:04
  James Malukai anmälde sig till Hundförare

 • 2022-06-20
  23:20
  Rankor avanmälde sig från rollen Sjukvårdare

 • 2022-06-20
  22:56
  Peterpaperoni bytte från KSP90/EOD till Co-pilot/spaning

 • 2022-06-19
  18:14
  Rankor anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2022-06-13
  19:52
  Ahlfro bytte från Co-pilot/spaning till KSP90/EOD

 • 2022-06-12
  17:45
  Peterpaperoni anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2022-06-11
  12:34
  Ahlfro anmälde sig till Co-pilot/spaning

 • 2022-06-08
  21:00
  Andersson anmälde sig till Grenadier

 • 2022-06-07
  17:45
  AAberg anmälde sig till Skarpskytt

 • 2022-06-06
  00:05
  Max bytte från Hundförare till Hundförare

 • 2022-06-05
  23:45
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2022-06-03
  21:26
  Engström bytte från KSP90/EOD till Skarpskytt

 • 2022-06-03
  20:50
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2022-06-02
  19:23
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2022-06-02
  19:22
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2022-06-01
  19:41
  Kingtiger45 anmälde sig till Skarpskytt

 • 2022-06-01
  16:54
  Wennberg avanmälde sig från rollen Gruppchef

 • 2022-05-31
  20:18
  Mahoot SK anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2022-05-31
  19:21
  Goliat anmälde sig till Hundförare

 • 2022-05-31
  14:39
  Emek1501 anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2022-05-31
  10:36
  Nilas bytte från Autorifleman till Paramedic

 • 2022-05-31
  10:36
  Nilas anmälde sig till Autorifleman

 • 2022-05-31
  06:09
  Blue Velvet bytte från Paramedic till Sjukvårdare

 • 2022-05-30
  22:39
  Engström bytte från Co-pilot/spaning till KSP90/EOD

 • 2022-05-30
  22:26
  Donk anmälde sig till Co-pilot/spaning

 • 2022-05-30
  22:04
  Engström anmälde sig till Co-pilot/spaning

 • 2022-05-30
  18:39
  Killet bytte från Team Leader till Plutonchef

 • 2022-05-30
  18:34
  .BG. bytte från Autorifleman till Gruppchef

 • 2022-05-30
  18:34
  Eissen bytte från Grenadier till KSP90/EOD

 • 2022-05-30
  18:09
  SageNTitled anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-05-30
  17:50
  Max anmälde sig till Hundförare

 • 2022-05-30
  17:49
  Max avanmälde sig från rollen Marksman

 • 2022-05-30
  17:29
  Beck anmälde sig till Sambandsman (Zeus)

 • 2022-05-30
  17:28
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2022-05-30
  17:27
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2022-05-30
  17:25
  Blue Velvet anmälde sig till Paramedic

 • 2022-05-30
  17:21
  Joar anmälde sig till Helikopterpilot

 • 2022-05-30
  17:17
  Max anmälde sig till Marksman

 • 2022-05-30
  17:17
  Max avanmälde sig från rollen Marksman

 • 2022-05-30
  17:17
  Max anmälde sig till Marksman

 • 2022-05-30
  17:16
  Eissen anmälde sig till Grenadier

 • 2022-05-30
  17:15
  Wennberg anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-05-30
  17:14
  Dr.Qronco anmälde sig till Demo Specialist

 • 2022-05-30
  17:14
  .BG. anmälde sig till Autorifleman

 • 2022-05-30
  17:13
  Killet anmälde sig till Team Leader

 • 2022-05-30
  17:12
  SpinX anmälde sig till UAV-Operatör

 • 2022-05-30
  17:12
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Helikopterpilot

 • 2022-05-30
  17:12
  AdequatelyFaulty avanmälde sig från rollen Helikopterpilot

 • 2022-05-30
  17:12
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Helikopterpilot

 • 2022-05-30
  17:08
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2022-05-30
  17:06
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2022-05-30
  16:46
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2022-05-30
  16:41
  Spelet skapades av Beck

Roller

21 MP/Säk

Gruppchef

Rollen är låst

Hundförare

Rollen är låst

Skarpskytt

Rollen är låst

KSP90/EOD

Rollen är låst

Sjukvårdare

Rollen är låst

Recon 1 (MH-6M)

Helikopterpilot

AdequatelyFaulty
2

Co-pilot/spaning

Rollen är ledig

Spetsialnoje Elita

Team Leader

Engström

Demo Specialist

Emek1501
3

Autorifleman

Rollen är ledig

Marksman

AAberg
5

Grenadier

Rollen är ledig

Paramedic

Nilas

Paramedic

Rufus

25 MP/Säk

Gruppchef

Rollen är låst

Hundförare

Rollen är låst

Skarpskytt

Rollen är låst

KSP90/EOD

Rollen är låst

Sjukvårdare

Rollen är låst

Reserver