OP CORNETTO

Dokument

Modline

Uppladdad av valr0ss

Beskrivning

Detta är första delen i en kampanj med egen modsamling. Modsamling dyker upp under veckan.

0 BAKGRUND


Förband Ni spelar en sammansatt vakt/insatspluton ur Marine Corps Embassy Security Group förstärkt med en JTAC och en CHC. Omvärldsläge Emiratet Elbonien har åtnjutit historiskt goda relationer med USA. Under det senaste året har det interna säkerhetsläget förvärrats markant. Under hösten har USA stängt ner sina konsulat i SEFROU och BATIFA i syfte att samla all konsulär verksamhet i den mer lättförsvarade ambassaden i huvudstaden SA'HATRA. US State Department samt många andra länders UD avråder sina medborgare från att besöka Elbonien. Under den senaste veckan har den interna situationen i Elbonien fortsatt att urarta, och underrättelser gör gällande att en statskupp eller inbördeskrig kan vara nära förestående. Stridigheter har utbrutit i flera städer, och underrättelser gör gällande att delar av Elboniens försvarsmakt finns på båda sidor av stridigheterna. USA och ett antal andra länder har beslutat att tillfälligt stänga sina ambassader, och den civila personalen på den amerikanska ambassaden håller på att evakueras i omgångar via helikopter. Stridigheter har inte utbrytit i SA'HATRA ännu, men en arg folkmassa har samlats utanför den amerikanska ambassaden och grupper av beväpnade män har synts på gatorna. Analys av de kravaller som har utbrutit i andra städer i Elbonien gör gällande att rebellerna/insurgenterna är betydligt mindre väl inställda till väst än nuvarande regimen. Den livländska ambassaden ligger två kvarter öst om den amerikanska, men har inte kunnat evakueras fullständigt. På grund av okända omständigheter fanns ej plats för all personal på den helikopter som senast lämnade ambassaden. I syfte att vinna tid framrycker ambassadören och hans tillfälliga personskydd från Grupa Alfa mot amerikanska ambassaden för att evakuera tillsammans med vaktstyrkan från USMC i den sista helikoptern ut. Speltekniskt JTAC-rollen samordnar mark- och luftstridskrafter. Om du spelar JTAC bör du ha läst igenom och förstått JTAC-manualen som finns här. Ambassadör-rollen förväntas vara zeus behjälplig med rollspelande av figuranter när han inte är engagerad på annat håll. När ambassadören spelar upp "Jag är i inventory eller Zeus-läge"-animationen och ej är kontaktbar, agera som att han följde med huvudstyrkan, han teleporteras framåt vid tillfälle. Rollen "Rifleman" blir tilldelad förstärkningsvapen från ambassadens vapenkassun enligt plutC styrningar, se 4. LOGISTIK. Piloter kommer att flyga VX-144 Blackfish, en tiltrotorfarkost från Apex DLC. DENNA OPERATION ÄR 1-LIFE-ISH: AMERIKANSK ELLER LIVLÄNDSK PERSONAL SOM OMKOMMER KOMMER ATT RESPAWNA SOM TREDJE PART. Respawnad personal kommer att tilldelas uppgifter av Zeus beroende på mängden respawnade spelare och hur scenariot fortlöper. All amerikansk personal har XM7 automatkarbin med XM157 FCS. XM157 är ett digitalt riktmedel utvecklat inom NGSW-programmet, som medger följande funktionalitet: * För att mäta avstånd och beräkna kulbana med den inbyggda laseravståndsmätaren och ballistiska datorn, rikta mot ett mål och tryck TAB. (kan tyvärr ej bindas om) * För att föra in vindriktning, vindstyrka eller ändra andra inställningar, växla mellan läge på DEL/END och ändra inställning på PgUp/PgDn.

1 ORIENTERING


Datum/tid: 2035-11-03 Vi befinner oss på: Amerikanska ambassaden till Emiratet Elbonien, EAST SA'HATRA, GR 069685. Motståndaren Motståndaren är okänd, förhoppningsvis frånvarande. Situationen kan urarta på två vis: * Rebellansluta reguljära styrkor kan välja att anfalla oss, i vilket fall motståndaren är avsuttet eller motoriserat skytte, eventuellt med understöd av indirekt eld och/eller pansar. * Irreguljära kan ta till vapen, i vilket fall motståndaren är avsuttet eller lätt motoriserat skytte som kan uppträda i skydd av civilbefolkningen. Denna motståndare kan uppträda i civila kläder och nyttja allt ifrån personburna vapen, grk, technicals, IED:er, självmordsbombare och VBIED. Ovanstående två fall kan inträffa var för sig eller i kombination, och vi har inget underrättelseunderlag för att kunna göra någon bedömning om deras sannolikheter. Slutsatser för vår strid: Vi håller huvudet kallt och förbereder oss på vad som helst. Parter och civila Kravaller har utbrutit i stora delar av SA'HATRA. Folkmassor trogna till rebellerna och regimen har drabbat samman på ett antal platser i staden, och polischefen i ARDAFT GR080680 ska enligt uppgift ha lynchats. Militär och polis har upprättat vägspärrar på ett antal större vägar, men det finns inga underrättelser om huruvida dessa är trogna nya eller gamla regimen. Våldsamheter har ej utbrutit i EAST SA'HATRA men en arg folkmassa har samlats utanför ambassaden och "beväpnade män" har observerats i angränsande kvarter. Två separata streams på Instagram Live har visat tillverkning av IED:er. Taggkombinationerna #killTheImperialists och #freeElbonia trendade på både Twitter och Threads under föregående dygn innan de blev nedstängda. På grund av det spända säkerhetsläget kan civila *som ej är fientligt inställda till oss* uppträda med vapen i självförsvarssyfte. Delar av 13. och 4. brigaderna ur Elbonska armén, trogna till den gamla regimen och vänligt inställda till oss, försvarar H-52 AIR BASE vår nord-nordväst 6km. Egna förband Vår pluton är enda egna förbandet i landet. Närmaste egna förband är USS JOHN MCCAIN (CVN-89) i ELBONSKA VIKEN, 150km vår nordväst. Den livländska ambassadören och hans personskydd (fyra operatörer från Grupa Alfa) framrycker från livländska ambassaden i vår riktning. Terrängen, väder och sikt SA'HATRA är uppdelad i tre huvudsakliga tätbebyggda områden (WEST SA'HATRA, EAST SA'HATRA, SA'HATRA), separerat av en mindre skog i stadens geografiska mitt. Områdena kopplas samman av en motorväg. Den nordöstgående delen av motorvägen är till största del urbaniserad (YAHI STRIP). Norr och öst om staden är terrängen mycket öppen, och domineras av två höjder vilket medger långa siktavstånd för en potentiell motståndare. Kullarna avgränsar på båda sidor ett pass genom vilken en motorväg löper mellan SA'HATRA och H-52 AIR BASE. Dimensionerande för vår verksamhet i EAST SA'HATRA är dels POLISSTATIONEN GR 067688 som *kan* vara övertagen av insurgenter, och dels GENDARMEFÖRLÄGGNINGEN GR 065689 som sannolikt bemannas av gendarmer med oklar lojalitet. EAST och WEST SA'HATRA är i majoritet flerfamiljshus om 2-5 våningar, med vissa mindre byggnader. Bebyggelsen är ordnad i rektangulära kvarter längs rutnät av tvåfiliga vägar. Bebyggelsen i NORRA SA'HATRA består av högre hus (4-7 våningar) med singelhus i vissa kvarter samt en större moské i norra änden. Stridsindelning Vår tropp har förstärkts med vaktpersonal från konsulaten i SEFROU och BATIFA samt med en JTAC och en CHC från USS JOHN MCCAIN och uppträder nu i plutons storlek. Plutonen understöds av 1x V-44 Blackfish från USS JOHN MCCAIN (ALBATROSS 3).

2 UPPDRAG


Vår pluton ska försvara ambassaden djup intill norrmännen kan ta sig hit, därefter evakuera via transporthkp.

3 GENOMFÖRANDE


BIS - Beslut i stort Inledningsvis: Försvara ambassaden djup intill GOBLIN 1-1 upprättar samband, beredd understödja GOBLIN 1-1:s urdragning, tillika beredd skingra folkmassa. Därefter: När GOBLIN 1-1 och den livländske ambassadören är på plats, samverka ilastning personal med ALBATROSS 3. RIL - Riktlinjer I syfte att försöka deeskalera situationen kommer vi inte uppträda synligt med tyngre vapen än automatkarbin förrän ambassaden är mer hotad än arga rop utanför grindarna. Undestödsvapen låses ut på lägst stf plutc order. IGU - Indelning, gruppering, uppgifter BAGMAN 2: Lös uppgift enligt BIS, beredd låsa ut understödsvapen tillika beredd skingra folkmassa ifall situationen urartar. Insatsregler Eldtillstånd endast i nödvärn. I syfte att inte eskalera situationen är er nödvärnsrätt ej överförbar till lokalbefolkningen; ifall handgemäng eller annat våld utbryter bland civilbefolkningen har ni inte mandat att nyttja vapen för att hindra detta, såtillvida det inte är nödvändigt för plutonens lösande av uppgift. Varningsskott avlossas endast i nödfall och om möjlighet finnes, med pistol i syfte att maximera ljud och minimera risk för tredje part. Som ett alternativ till varningsskott må ni på lägst gruppchefs order nyttja distraktionshandgranater, rökhandgranater eller rökgranater från M320 för att skingra folkmassa eller hejda fordon.

4 LOGISTIK


Försörjning Plutonen har ammunition och förstärkningsvapen i vapenkasun, markplan kontorsbyggnaden på ambassadområdet. Förstärkningsvapen fördelas efter plutonchefens styrningar. De förstärkningsvapen som finns tillgängliga är: * 4x XM250 6.8mm lätt ksp. * 1x MG338 .338 medeltung ksp. * 1x MRAD .338 prickskyttegevär med kvalificerad optik. * 6x M320 granatpistol med spräng, hagel, rök, lys och HuntIR. * 2x MAAWS Mk 4 Mod 1 granatgevär. Till MAAWS finns ett antal vardera av följande granater att fördela: * HE441 (elektroniskt temperad spränggranat. Rikta mot ett mål och mät avstånd genom att trycka T. Rikta så att granatens träffpunkt för det avståndet är några meter över målet. Granaten briserar automatiskt när den är ovanför målet). * ADM 401 (flechettekartesch som medger god verkan mot mjuka mål i skyl inom ~150m). * SMOKE 469 (rökgranat med ögonblicksbrisad). * HEAT 75 (spårljuspansarspräng) * GMM HEAT (SACLOS-styrd pansarspräng; projektilen följer skyttens riktpunkt. Svår att verka med inom 200m.) Sjukvårdstjänst Gruppsjukvårdare kan sy i fält. Plutonsjukvårdare kan sy och sätta PAK i fält. Plutonsjukvårdare bär en sjukvårdsväska. När den upprättats på marken fungerar den som en sjukvårdsanläggning. Plutonsjukvårdare bär hjärtstartare. Respawns kommer att spela som annan enhet på grön sida.

5 LEDNING


ICEPICK leder från: USS JOHN MCCAIN Gruppchef och högre har MicroDAGR. Omgångschef och högre kan placera ut kartmarkörer Samband Samtliga har radio. ICEPICK: 60 MHz BAGMAN 2-0: 100 MHz // 50 MHz BAGMAN 2-1: 110 MHz // 50 MHz BAGMAN 2-2: 120 MHz // 50 MHz BAGMAN 2-3: 130 MHz // 50 MHz GOBLIN 1-1: 200 MHz // 50 MHz Sjvnät: 112 MHz FlygL: 60 MHz

Aktivitetslogg

 • 2024-04-08
  18:58
  Ale bytte från Corpsman till Chief Hospital Corpsman

 • 2024-04-08
  18:46
  Kingtiger45 lämnade reservlistan och anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-08
  18:37
  Rufus avanmälde sig från Marine Rifleman

 • 2024-04-08
  17:29
  Biurn anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-08
  17:24
  AAberg avanmälde sig från Marine Rifleman

 • 2024-04-08
  17:02
  Rufus anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-08
  16:19
  0s avanmälde sig från Marine Rifleman

 • 2024-04-08
  15:13
  klas anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-08
  14:19
  Biurn avanmälde sig från Marine Rifleman

 • 2024-04-08
  13:50
  Donk anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-08
  12:26
  Kingtiger45 skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-04-08
  12:24
  Kalhen avanmälde sig från Team Leader

 • 2024-04-08
  12:17
  Gladiance avanmälde sig från Squad Leader

 • 2024-04-08
  12:12
  Bobo anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-08
  00:01
  Åslund bytte från Marine Rifleman till Automatic Rifleman

 • 2024-04-07
  22:58
  Zer0Melody anmälde sig till Platoon Sergeant

 • 2024-04-07
  22:56
  Zer0Melody avanmälde sig från Platoon Sergeant

 • 2024-04-07
  22:49
  Zer0Melody bytte från Marine Rifleman till Platoon Sergeant

 • 2024-04-07
  22:48
  Zer0Melody bytte från Chief Hospital Corpsman till Marine Rifleman

 • 2024-04-07
  22:48
  Zer0Melody bytte från Marine Rifleman till Chief Hospital Corpsman

 • 2024-04-07
  22:44
  Fragnar bytte från Automatic Rifleman till Platoon Commander

 • 2024-04-07
  22:25
  0s anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-07
  01:34
  Garre anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-06
  17:05
  p_j0hanss0n anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-06
  16:52
  Grindsa anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-06
  16:52
  Xortin anmälde sig till Team Leader

 • 2024-04-05
  16:29
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-04-05
  15:29
  Viktor avanmälde sig från Marine Rifleman

 • 2024-04-05
  08:33
  H. Siivonen anmälde sig till Squad Leader

 • 2024-04-04
  05:47
  Andreas bytte från Marine Rifleman till Marine Rifleman

 • 2024-04-04
  05:47
  Andreas anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-03
  21:41
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-04-03
  00:15
  AdamH37 avanmälde sig från Marine Rifleman

 • 2024-04-02
  05:02
  SpinX avanmälde sig från Marine Rifleman

 • 2024-04-02
  00:12
  Ale anmälde sig till Corpsman

 • 2024-04-01
  22:36
  Biurn anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-01
  22:21
  Firestorm bytte från Marine Rifleman till Corpsman

 • 2024-04-01
  22:14
  Firestorm anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-01
  15:28
  Firestorm avanmälde sig från Marine Rifleman

 • 2024-04-01
  15:28
  Firestorm anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-01
  15:28
  Firestorm avanmälde sig från Marine Rifleman

 • 2024-04-01
  15:28
  Firestorm anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-04-01
  15:25
  MaPE_2017 avanmälde sig från Marine Rifleman

 • 2024-04-01
  15:25
  MaPE_2017 anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-03-31
  16:31
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-03-31
  16:14
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-03-31
  16:14
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-03-30
  17:07
  Kalhen anmälde sig till Team Leader

 • 2024-03-28
  20:16
  anmälde sig till Pilot/Co-Pilot

 • 2024-03-28
  20:16
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-03-28
  20:03
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-03-28
  01:10
  Larsson avanmälde sig från Corpsman

 • 2024-03-28
  01:07
  Larsson anmälde sig till Corpsman

 • 2024-03-27
  17:05
  Viktor anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-03-26
  18:21
  Gladiance anmälde sig till Squad Leader

 • 2024-03-25
  23:58
  BrattWurst anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-03-18
  14:02
  AdamH37 anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-03-14
  16:42
  Memes anmälde sig till Corpsman

 • 2024-03-13
  19:06
  Åslund anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-03-13
  00:27
  AAberg anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-03-12
  22:41
  VashThePirate anmälde sig till Ambassadør til Elboniet

 • 2024-03-12
  22:41
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-03-12
  19:36
  manicozzy anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-03-11
  10:39
  Alfons anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-03-11
  06:26
  Zer0Melody anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-03-10
  16:20
  Dr.Qronco bytte från Corpsman till Marine Rifleman

 • 2024-03-10
  16:20
  Dr.Qronco anmälde sig till Corpsman

 • 2024-03-07
  23:45
  Linus El anmälde sig till Squad Leader

 • 2024-03-06
  13:15
  Fragnar anmälde sig till Maskinskytter

 • 2024-03-06
  09:32
  Blue Velvet anmälde sig till Sykepleier

 • 2024-03-06
  06:23
  SpinX anmälde sig till Marine Rifleman

 • 2024-03-05
  22:25
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-03-05
  22:12
  Wennberg anmälde sig till JTAC

 • 2024-03-05
  22:12
  D.Vanderhuge anmälde sig till Team Leader

 • 2024-03-05
  22:10
  Brandt anmälde sig till Skarpskytter/SUAV-operatør

 • 2024-03-05
  22:10
  Engström anmälde sig till Pilot/Co-Pilot

 • 2024-03-05
  22:10
  Max anmälde sig till Gruppeleder

 • 2024-03-05
  22:10
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-03-05
  22:09
  valr0ss anmälde sig till XO

 • 2024-03-05
  22:09
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-02-03
  10:44
  deadrabbit skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-01
  01:09
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-02-01
  01:09
  Spelet skapades av valr0ss

Roller

Reserver

deadrabbit