War against the white gold Mission 4

Beskrivning

Apex DLC krävs


Bakgrund


Den 28 Juni 2011 klockan 16:00 utfördes ytterligare ett ingrepp mot Bloque Meta. Avsikten var av den information vi samlat in att undersöka Tanoa Sugar Company och staden Tanouka, samt bryta in i avslöjade droglabb. Vi lyckades samla in information som angående lokaliseringar av tillhåll. Colombias regering avser att fortsätta sitt arbete med att bryta ner dessa organisationer.

Orientering


Motståndaren Vi kommer att stöta på tre (3) olika varianter av fiender 1. Civila med vapen - den svåraste gruppen att klassificera, vid misstanke så skjut dessa i ben eller i armar för att sedan kunna vårda och ta i säkerhet. 2. Rebeller - Dessa personer har viss skyddsutrustning och kan urskilja sig från den civila befolkningen. Dessa kan kopplas till Bloque Meta 3. Paramilitära - Dessa personer har en högre grad av avancerade vapen och skyddsutrustning, finansierade av AUC Under de senaste uppdragen uppträdde fienden i grupp till plutons styrka, nyttjade vägspärrar på vitala vägar och nyttjade QRF:er för att slå mot vår styrka när vi drog ut på tiden på en plats. Bedömt kommer detta beetende fortsätta. Civila Civila kommer att kunna finnas där det finns risk för strid, vi vet inget mer specifikt i nuläget om denna situation. Egna förband A-kompani och TaskForce Bravo kommer att utgå ifrån HQ som är lokaliserat på flygbasen i Lijnhaven. Vi är de enda aktiva enheterna i området. Terräng, väder och sikt Vi befinner oss på ön Tanoa, den är snårig och svår att få en distanserad överblick av våra områden. Klockan är 07:00 Onsdagen den 6 Juli 2011. Vädret förväntas vara klart med viss risk för molnighet. Understöd 1xCH-47 (GHOST 1-1) 1xUH-60M (GHOST 1-1) 1xUH-60M MEV (ICEPACK 1-1) 2xM1151 obestyckade 7xMTVR 2xFyrhjulingar

Uppgift


TaskForce Bravo ska tillfångata Arnulfo Guzman AKA Tigre i Katkoula Alpha ska attackera Aéroport de Tanoa, säkra området och förstöra deras flygtransporter Alpha ska Attackera Red Spring Surface Mine och säkra området

Genomförande


Målbild Vår målbild är att samtliga i plutonen ska vara i stridbart skick efter avklarade uppgifter. Krigsfångar ska befinna sig på HQ. Beslut Upp till Alpha och TaskForce Bravo ICEPACK 1-1 agerar Medivac de har 1xUH-60M MEV till sitt förfogande GHOST 1-1 agerar transportörer och spanare, de har 1xUH-60M samt 1xCH-47 till sitt förfogande Riktlinjer Vi jobbar delvis som insatsstyrka vilket innebär att vi ska agera så tyst som möjligt och värna om oskyldiga samt de som ger upp, och delvis som militär vilket innebär att värna om oskyldiga samt de som ger upp. Insatsregler 3. Eld får öppnas i självförsvar och när någon riktar vapen mot dig. Tredje part får ej komma till skada.

Order


Alpha 1. TaskForce Bravo ska med hjälp av en grupp ur Alpha tillfångata Arnulfo Guzman, säkra flyktvägar kring Katkoula, mest troligt kommer han försöka fly mot flygfältet väst om Katkoula. 2. Resterande Alpha ska attackera och säkra Aéroport de Tanoa och Red Spring Surface Mine. 3. När TaskForce Bravo är klar med sin uppgift ska dessa understödja Alpha i sitt arbete

Logistik


Sjukvårdstjänst Sjukvårdsmtrl finns att tillgå i HQ samt i fordonen. 1. Bandage kan gå upp 2. Pluton- och Stridssjukvårdare kan sy i fält 3. Medivac sjukvårdare kan sätta PAK i hkp 4. SurgicalKit och PAK förbrukas ej vid användning 5. Medics i Medivac har den högsta sjukvårdsgraden Ammunition Ammunition finns att tillgå i HQ samt i fordonen.

Ledning


Samband Långvåg Zeus 1-1 : 60Mhz Alpha 1-1: 50Mhz Bravo 1-1: 55Mhz ICEPACK: 70Mhz GHOST: 75Mhz Kortvåg Alpha 1-1: 100Mhz Alpha 1-2: 105Mhz Alpha 1-3: 110Mhz Alpha 1-4: 120Mhz Alpha 1-5: 125Mhz Bravo 1-1: 130Mhz Bravo 1-2: 135Mhz ICEPACK 1-1: 140Mhz GHOST 1-1: 145Mhz Anropssignaler Zeus 1-1: Zeus Alpha 1-1 Alpha 1-2 Alpha 1-3 Alpha 1-4 Alpha 1-5 Bravo 1-1 Bravo 1-2 ICEPACK GHOST

Speltekniskt


Respawn Respawn sker vid start med 30 till 60 sekunders fördröjning, spelare som respawnar får transport av sin grupp ut i fält. Notepad Ledningen samt gruppchefer har fått notepads, dessa öppnas och skrivs i genom att öppna kartläge därefter ace interact - intel - notepad. Interagerande Använd -medical menu- för att avgöra identiteten på personen Intel För att plocka upp använd ace interact - Pick Up. För att se intel öppna kartläge därefter ace interact - intel items - document/photo.

Dokument


Aktivitetslogg

 • 2022-03-14
  19:35
  Abbe bytte från Rifleman till Medic

 • 2022-03-14
  19:32
  Xortin anmälde sig till Sergeant

 • 2022-03-14
  18:39
  Kingtiger45 anmälde sig till Co Pilot

 • 2022-03-14
  16:50
  mr bister anmälde sig till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-03-14
  15:29
  Karlsson anmälde sig till Co Pilot

 • 2022-03-14
  15:28
  SpinX anmälde sig till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-03-14
  15:05
  King Leonidas bytte från Grenadier till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-03-14
  11:14
  Goliat avanmälde sig från rollen Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-03-14
  00:53
  AAberg avanmälde sig från rollen Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-03-13
  22:47
  Dr.Qronco anmälde sig till Spotter/Medic

 • 2022-03-13
  22:47
  H. Siivonen bytte från Spotter/Medic till Platoon Commander

 • 2022-03-13
  20:53
  Engström anmälde sig till Pilot

 • 2022-03-13
  20:29
  Gabriel anmälde sig till Sergeant

 • 2022-03-13
  20:28
  Max anmälde sig till Platoon Sergeant/JTAC

 • 2022-03-13
  19:11
  Ahlström avanmälde sig från rollen Pilot

 • 2022-03-13
  16:52
  .BG. avanmälde sig från rollen Platoon Commander

 • 2022-03-13
  15:26
  Åslund anmälde sig till Grenadier

 • 2022-03-13
  14:59
  Abbe anmälde sig till Rifleman

 • 2022-03-13
  14:09
  Karlsson avanmälde sig från rollen Co Pilot

 • 2022-03-12
  23:25
  willaway anmälde sig till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-03-12
  23:24
  Kotte avanmälde sig från rollen Sergeant

 • 2022-03-12
  12:12
  obliv1on anmälde sig till Rifleman

 • 2022-03-12
  05:17
  H. Siivonen anmälde sig till Spotter/Medic

 • 2022-03-11
  12:44
  Kotte anmälde sig till Sergeant

 • 2022-03-10
  18:23
  Fimpen avanmälde sig från rollen Rifleman

 • 2022-03-10
  18:19
  Seal avanmälde sig från rollen Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-03-10
  12:21
  Dr.Qronco avanmälde sig från rollen Grenadier

 • 2022-03-09
  21:13
  Seal anmälde sig till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-03-09
  15:38
  King Leonidas lämnade reservlistan och anmälde sig till Grenadier

 • 2022-03-09
  02:10
  Johan Grön anmälde sig till Rifleman

 • 2022-03-08
  15:23
  Ahlström anmälde sig till Pilot

 • 2022-03-08
  13:57
  Karlsson anmälde sig till Co Pilot

 • 2022-03-07
  23:53
  Fimpen anmälde sig till Rifleman

 • 2022-03-07
  17:10
  Eissen anmälde sig till Platoon Medic

 • 2022-03-07
  17:08
  Mahoot SK anmälde sig till Explosive Ordnance Disposal

 • 2022-03-07
  02:08
  .BG. lämnade reservlistan och anmälde sig till Platoon Commander

 • 2022-03-06
  19:17
  Dr.Qronco anmälde sig till Grenadier

 • 2022-03-06
  17:19
  Harry Wisén anmälde sig till Commander

 • 2022-03-06
  16:53
  Goliat anmälde sig till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-03-06
  16:11
  Wennberg bytte från Platoon Medic till Platoon JTAC

 • 2022-03-06
  16:11
  Wennberg bytte från Platoon JTAC till Platoon Medic

 • 2022-03-06
  16:11
  Wennberg bytte från Platoon Medic till Platoon JTAC

 • 2022-03-06
  15:28
  AAberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-03-06
  14:51
  Blue Velvet anmälde sig till Medic

 • 2022-03-06
  14:42
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-03-06
  14:35
  Donk anmälde sig till Sniper M24

 • 2022-03-06
  14:34
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-03-06
  14:03
  Wennberg anmälde sig till Platoon Medic

 • 2022-03-06
  13:50
  AdequatelyFaulty bytte från Pilot till Pilot

 • 2022-03-06
  13:48
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Pilot

 • 2022-03-06
  13:40
  valross anmälde sig till Sergeant

 • 2022-03-06
  13:36
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-03-06
  13:34
  C.Swag anmälde sig till Commander

 • 2022-03-06
  13:32
  MORD OVE anmälde sig till Platoon Commander

 • 2022-03-06
  13:32
  Nilas bytte från Automatic Rifleman (Zafir) till Grenadier

 • 2022-03-06
  13:32
  Nilas bytte från Grenadier till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-03-06
  13:31
  Nilas anmälde sig till Grenadier

 • 2022-03-06
  13:24
  Saris.79 anmälde sig till Zeus 2

 • 2022-03-06
  13:24
  Emek1501 anmälde sig till Zeus 1

 • 2022-03-06
  13:22
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-03-02
  00:11
  AAberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-03-01
  00:01
  King Leonidas skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-02-28
  23:54
  .BG. skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-02-17
  19:19
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-02-17
  19:18
  Spelet skapades av Emek1501

Roller

Alpha 1-1

Platoon Commander

MORD OVE
2

Platoon Sergeant

Rollen är ledig
3

Platoon Medic

Rollen är ledig

Platoon JTAC

Wennberg

Alpha 1-3

1

Commander

Rollen är ledig
2

Sergeant

Rollen är ledig

Sergeant

Xortin
4

Grenadier

Rollen är ledig

Automatic Rifleman (Zafir)

King Leonidas
6

Rifleman

Rollen är ledig
7

Grenadier

Rollen är ledig

Automatic Rifleman (Zafir)

willaway
9

Rifleman

Rollen är ledig

Medic

Abbe

Alpha 1-4

Commander

Rollen är låst

Sergeant

Rollen är låst

Sergeant

Rollen är låst

Grenadier

Rollen är låst

Automatic Rifleman (Zafir)

Rollen är låst

Rifleman

Rollen är låst

Grenadier

Rollen är låst

Automatic Rifleman (Zafir)

Rollen är låst

Rifleman

Rollen är låst

Medic

Rollen är låst

Alpha 1-5

Commander

Rollen är låst

Sergeant

Rollen är låst

Sergeant

Rollen är låst

Grenadier

Rollen är låst

Automatic Rifleman (Zafir)

Rollen är låst

Rifleman

Rollen är låst

Grenadier

Rollen är låst

Automatic Rifleman (Zafir)

Rollen är låst

Rifleman

Rollen är låst

Medic

Rollen är låst

ICEPACK 1-1

Pilot

Engström

Co Pilot

Kingtiger45
3

Medic

Rollen är ledig
4

Medic

Rollen är ledig

Reserver