Hunt Down Livonia

Beskrivning

Det politiska läget i norra Europa har kraftigt destabiliserats sedan flera länder, däribland Polen, deklarerat att man inte längre är i behov av att köpa rysk gas då Baltic Pipe snart kan tas i bruk. Norra Polen är en knutpunkt för ryska gasledningar vidare ner i sydöstra Europa och Ryssland riskerar därmed att förlora betydande intäkter om kontrollen går förlorad. Allt eftersom konflikten har eskalerat har NATO sett truppförflyttningar ner mot den södra gränsen av Kaliningrad. Underrättelser från området gör gällande att det regelbundet förekommer “mystiska personer” i närheten av känsliga skyddsobjekt. NATO har bett sina nordiska samarbetspartners att skicka specialutbildad personal i syfte att förstärka upp skyddet av dessa objekt. Sverige bidrar med en pluton MP/Säk från 13:e Säkerhetsbataljonen i syfte att störa och hindra sabotage mot viktig infrastruktur.

Generellt


Detta är ett slags TvT-mission där en grupp (sex roller) spelar Spetznas (OPFOR) som har till uppgift att sabotera ett antal viktiga skyddsobjekt i regionen. Övriga roller är en MP/Säk-pluton (BLUFOR) som har till uppgift att skydda objekten samt att uppsöka och nedkämpa sabotageförbandet. Det finns inga övriga fiender förutom 'Elita' i regionen så BLUFOR kan koncentrera sig fullt ut på att spåra- och nedkämpa den gruppen. Det finns däremot civila i byar/städer samt ute på landsbygden i fordon. Civila kan rapportera in observationer som avviker från det "normala". BLUFOR Till sin hjälp har BLUFOR bl.a. hundar (custom script) som är väldigt enkla att styra och att förstå. Hundscriptet har utvecklats över tid och är nu väldigt stabilt. Det fungerar i princip som riktig spårning IRL dvs. att hunden följer det faktiska spår som den spårade gruppen gått. De som är nyfikna på hundförarrollen behöver inte vara rädda för att göra bort sig, tvärtom! För att kunna följa "jakten" så kommer alla BLUFOR grupper att vara märkta på kartan mha "BLUFOR-tracking" samt att alla enheter kommer bära MicroDAGR. Vid ev. explosioner (troligt?) så kommer detta efter viss fördröjning att komma till alla BLUFOR's kännedom via 'sidechat' och/eller via radio från HQ till Adam Qvintus. Resurser BLUFOR har sin bas vid stora flygfältet i nordväst. - 1 st bestyckad Helikopter 16 med spaningskamera - 2 st Little Birds för visuell spaning och snabba grupptransporter - 5 st Terrängbil 16 - KSP58 (ej respawn) - PAK i fält av Medic i HKP16. - HKP16 är medic- & repairfordon. - Alla soldater - respawn 30 sek på flygfältet. - 1 st Örnen samt ett antal enklare UAVs. Läs gärna: MP/Säk strategi m.m. OPFOR OPFOR startar vid något av sina hemliga 'supply stashes' som placerats ut av ryska anhängare. - Har till uppdrag att förstöra ett visst antal skyddsobjekt. - Har ej tillgång till egna fordon, men kan stjäla om de hittar några i området. - Måste hålla fordon på vägar om det ej är ett terrängfordon. Ett script kommer se till att däcken går sönder om ett vanligt fordon körs utanför väg. - Har tillgång till ljuddämpade vapen. - Har en förutbestämd Exfil-area där de kommer bli upphämtande när/om de klarat sina uppdrag. - Måste bära på allt de behöver/vill ta med sig, men eftersom det är extremt vältränade elitsoldater vi pratar om så orkar de bära ca dubbelt så mycket som en vanlig soldat. (För MP gäller det alltså att väga så lite som möjligt för att 'ta igen' på stamina) - Har tillgång till resupply points som ryssvänliga sympatisörer anordnat. - PAK i fält av Paramedic. - Kan dela upp sig i flera grupper, men måste då aktivt skapa och joina en ny grupp (via U) så att spårscriptet funkar. - One-Life efter 15 min, dvs dör du så är det spectator view tills scenariot är slut. Win Conditions BLUFOR: Elita bekämpade innan tiden tagit slut (3 timmar). OPFOR: Åtta (8) valfria skyddsobjekt (från task list) är förstörda samt: 1. Tiden tar slut eller 2. Lyckas ta sig till Exfil-area och bli upphämtade

Aktivitetslogg

 • 2021-07-05
  18:56
  Mahoot SK avanmälde sig från rollen Engineer/skytt

 • 2021-07-05
  18:38
  boogeyman anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2021-07-05
  16:30
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-07-05
  14:56
  Leo lämnade reservlistan och anmälde sig till Medic/skytt

 • 2021-07-05
  13:53
  Thanthan avanmälde sig från rollen Sjukvårdare

 • 2021-07-05
  13:53
  Albin avanmälde sig från rollen Skarpskytt

 • 2021-07-05
  13:08
  Thanthan bytte från Gruppchef till Sjukvårdare

 • 2021-07-05
  13:07
  Thanthan anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-07-05
  13:02
  Albin anmälde sig till Skarpskytt

 • 2021-07-05
  11:26
  Kingtiger45 lämnade reservlistan och anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-07-05
  09:06
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-07-05
  00:23
  Hedström lämnade reservlistan och anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-07-04
  19:53
  Mahoot SK bytte från Sjukvårdare till Engineer/skytt

 • 2021-07-04
  19:53
  Mahoot SK anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-07-04
  13:09
  Leo avanmälde sig från Medic/skytt och skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-07-04
  11:57
  Joar anmälde sig till Paramedic

 • 2021-07-04
  09:08
  Hannes bytte från Engineer/skytt till Hundförare

 • 2021-07-04
  02:56
  Siggstedt avanmälde sig från rollen Sjukvårdare

 • 2021-07-03
  22:48
  Torsken anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2021-07-03
  22:33
  Ackerman skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-07-03
  22:33
  Johnsson skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-07-03
  22:33
  Johnsson avanmälde sig från rollen Paramedic

 • 2021-07-03
  22:13
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-07-03
  22:13
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-07-03
  21:51
  Hannes bytte från KSP90/EOD till Engineer/skytt

 • 2021-07-03
  21:49
  Hannes bytte från Sjukvårdare till KSP90/EOD

 • 2021-07-03
  21:49
  Hannes anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-07-03
  02:07
  Henriksson lämnade reservlistan och anmälde sig till Skarpskytt

 • 2021-07-02
  21:09
  Henriksson skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-07-02
  21:05
  obliv1on lämnade reservlistan och anmälde sig till UAV-Operatör

 • 2021-07-02
  18:24
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-07-02
  18:24
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-07-02
  14:57
  Ackerman avanmälde sig från rollen KSP90/EOD

 • 2021-07-01
  22:04
  Siggstedt anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-07-01
  16:49
  Ackerman anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2021-07-01
  08:22
  Harry Wisén lämnade reservlistan och anmälde sig till Demo Specialist

 • 2021-07-01
  00:36
  MORD OVE lämnade reservlistan och anmälde sig till Grenadier

 • 2021-06-30
  23:32
  BG lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-06-30
  23:18
  Nilas lämnade reservlistan och anmälde sig till Co-pilot/spaning

 • 2021-06-30
  23:03
  Wennberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Stf Plutonchef

 • 2021-06-30
  22:21
  H. Siivonen anmälde sig till Plutonchef

 • 2021-06-30
  21:55
  Goliat lämnade reservlistan och anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2021-06-30
  21:47
  Beck anmälde sig till Sambandsman (Zeus)

 • 2021-06-30
  21:47
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-06-30
  21:38
  Ahlström lämnade reservlistan och anmälde sig till Helikopterpilot

 • 2021-06-30
  21:30
  Max lämnade reservlistan och anmälde sig till Hundförare

 • 2021-06-30
  21:24
  C.Swag lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-06-30
  21:00
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-06-30
  20:58
  SageNTitled lämnade reservlistan och anmälde sig till Team Leader

 • 2021-06-30
  20:58
  Javacoffee bytte från KSP90/EOD till Marksman

 • 2021-06-30
  20:58
  mr bister bytte från Sjukvårdare till Autorifleman

 • 2021-06-30
  20:57
  Johnsson bytte från Marksman till Paramedic

 • 2021-06-30
  20:57
  Johnsson bytte från Stf Plutonchef till Marksman

 • 2021-06-30
  20:56
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-06-30
  20:55
  Leo lämnade reservlistan och anmälde sig till Medic/skytt

 • 2021-06-30
  20:55
  Johnsson anmälde sig till Stf Plutonchef

 • 2021-06-30
  20:50
  Donk lämnade reservlistan och anmälde sig till Skarpskytt

 • 2021-06-30
  20:48
  mr bister lämnade reservlistan och anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-06-30
  20:48
  Javacoffee lämnade reservlistan och anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2021-06-30
  20:45
  Engström lämnade reservlistan och anmälde sig till Helikopterpilot

 • 2021-06-30
  20:42
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-06-30
  20:41
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-06-30
  20:34
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-06-30
  20:33
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-06-29
  14:34
  KiOskars skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-28
  22:58
  Ahlström skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-28
  22:17
  Javacoffee skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-28
  22:16
  mr bister skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-28
  22:04
  MORD OVE skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-24
  12:34
  Nilas skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-22
  22:49
  Goliat skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-21
  22:45
  obliv1on skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-21
  22:40
  Loke Jannesson skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-21
  22:34
  Donk skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-21
  00:08
  Jokke1111 skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-20
  14:48
  Kingtiger45 skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-18
  12:32
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-06-18
  12:30
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-06-18
  11:55
  Max skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-18
  00:01
  SageNTitled skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-14
  22:44
  Harry Wisén skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-14
  19:16
  Leo skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-14
  19:12
  Engström skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-14
  14:44
  C.Swag skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-14
  10:39
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-13
  19:44
  Hedström skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-12
  16:00
  BG skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-06-11
  20:45
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-06-11
  20:45
  Spelet skapades av Beck

Roller

23 MP/Säk

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Hundförare

Rollen är ledig
3

Skarpskytt

Rollen är ledig

KSP90/EOD

boogeyman
5

Sjukvårdare

Rollen är ledig

24 MP/Säk

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Hundförare

Rollen är ledig
3

Skarpskytt

Rollen är ledig
4

KSP90/EOD

Rollen är ledig
5

Sjukvårdare

Rollen är ledig

HKP 16

Helikopterpilot

Engström
2

Co-pilot/spaning

Rollen är ledig
3

Engineer/skytt

Rollen är ledig

Medic/skytt

Leo

Reserver