Baltic Menace II

Beskrivning

Bakgrund


EU’s relation med USA har försvagats sedan USA’s president förtydligat att “America First” betyder att man inte längre tänker stötta EU (utan att få mycket tillbaka). NATO haltar och delar av de Baltiska länderna har sedan någon vecka tillbaka fått se styrkor utan beteckning ta kontroll över strategiskt viktiga anläggningar och platser, ibland efter kortare strider. Nordic Battle Group med Sverige, Finland och Norge i spetsen, befarar att Ryssland tänker ta kontroll över Östersjön en gång för alla. Det är dags att agera. Orientering MUST har en 2-mannapatrull ur 32:a Underrättelsebataljonen (Kalle Johan) på rörlig spaning i sydvästra Baltikum sedan några dagar tillbaka. Fiende har nyligen tagit kontroll över ett flygfält några kilometer från Baltikums västra kust. Det är av yttersta vikt att ta tillbaka det för att skapa ett kontrollerat område dit vi kan luftlandsätta trupper och materiel för fortsatt undsättning österut. Än så länge har inga tydliga flygföretag registrerats men underrättelse-rapporterna tyder på att fiende snabbt försöker etablera en mobil radarstation och luftvärn i anslutning till flygplatsen samt att landningsbanan håller på att lagas. Det är kritiskt att banan och dessa installationer ej hinner tas i bruk. Genomförande BIS Inledningsvis - Luftlandsätt, etablera kontakt med Kalle Johan, inled spaning på målområden. Därefter - Slå ut alt. ta över radarstationen och ev. luftvärnspjäser Slutligen - Ta flygplatsen och säkra området för luftlandsättning av egna trupper och materiell. Beredd - Avskära fiendes möjlighet till undsättning och förstärkningar via landvägen ost om flygfältet. Luftlandsättning ca kl 04:00. INTEL Kalle Johans rapporter tyder på att fiende kan uppgå till plutons storlek på respektive målområde. Ev. undsättningsstyrkor finns knapphändig intel på, mer än att militära fordon har färdats på stora vägen ost om flygfältet de senaste dagarna. BMP:er och BTR:er har siktats tillsammans med trupptransportfordon. Fiende består bl.a. av ryska luftlandsättningstrupper (VDV). Speltekniskt 1. Fällning sker från ca 2000m. Fällning görs automatiskt dvs. sitt lugnt och vänta. 2. Ni hoppar med er utrustning, ni har skärm på er som hanteras av script och som öppnas automatiskt vid ca 200-300m. 3. Ni hoppar samtidigt, sprid ut er någorlunda efter fällning (script ej testat med många spelare). 4. Kalle Johan - sätt gärna IR-strobe på er för att ledsaga era vänner ner från skyn. - VCOM (Low/Medium Settings) - PAK i fält

Aktivitetslogg

 • 2020-10-05
  18:44
  Gaming Experience bytte från Skarpskytt till Sprängspecialist

 • 2020-10-05
  18:08
  Max avanmälde sig från rollen Sprängspecialist

 • 2020-10-05
  17:50
  Dox anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-10-05
  17:38
  [RL] wicKe avanmälde sig från rollen KSP90-skytt

 • 2020-10-05
  17:29
  Fox_ix anmälde sig till rollen GRG-ladd

 • 2020-10-05
  17:29
  MTB-Ace avanmälde sig från rollen GRG-ladd

 • 2020-10-05
  17:21
  Gaming Experience bytte från GRG-ladd till Skarpskytt

 • 2020-10-05
  17:19
  Gaming Experience bytte från Skarpskytt till GRG-ladd

 • 2020-10-05
  17:19
  Gaming Experience anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-10-05
  16:44
  MTB-Ace anmälde sig till rollen GRG-ladd

 • 2020-10-05
  16:44
  MTB-Ace avanmälde sig från rollen GRG-ladd

 • 2020-10-05
  16:31
  MTB-Ace anmälde sig till rollen GRG-ladd

 • 2020-10-05
  16:18
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-10-04
  21:48
  Kotte avanmälde sig från rollen Skarpskytt

 • 2020-10-04
  21:45
  Kotte anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-10-04
  14:40
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-10-04
  13:37
  [RL] wicKe anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-10-04
  13:32
  SpinX bytte från Skarpskytt till Gruppchef

 • 2020-10-04
  12:50
  SpinX bytte från GRG-ladd till Skarpskytt

 • 2020-10-04
  12:35
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-10-04
  12:34
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-10-04
  12:33
  SpinX avanmälde sig från rollen GRG-ladd

 • 2020-10-04
  12:29
  SpinX anmälde sig till rollen GRG-ladd

 • 2020-10-04
  11:31
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-10-04
  11:30
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-10-04
  11:30
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-10-04
  11:27
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-10-04
  10:32
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-10-03
  16:59
  Åslund anmälde sig till rollen Plutonschef

 • 2020-10-03
  12:05
  Engström anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-10-02
  18:47
  AdamH37 anmälde sig till rollen Sprängspecialist

 • 2020-10-01
  20:45
  Ahlström anmälde sig till rollen Stf Gruppchef

 • 2020-10-01
  20:44
  Lejon anmälde sig till rollen GRG-skytt

 • 2020-10-01
  08:22
  Donk anmälde sig till rollen Observatör

 • 2020-09-30
  20:03
  C.Swag anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-09-29
  19:38
  Goliat anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-09-29
  18:00
  mr bister anmälde sig till rollen GRG-ladd

 • 2020-09-29
  17:56
  Javacoffee anmälde sig till rollen GRG-skytt

 • 2020-09-29
  16:24
  Mahoot SK anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-09-29
  12:39
  SageNTitled anmälde sig till rollen Stf Gruppchef

 • 2020-09-29
  11:53
  Harvi anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-09-29
  11:52
  Azateek anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-09-29
  10:37
  FLeX anmälde sig till rollen AG90-skytt

 • 2020-09-29
  08:08
  joar anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-09-29
  07:31
  Max anmälde sig till rollen Sprängspecialist

 • 2020-09-29
  05:38
  Killet anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-09-29
  00:35
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-09-29
  00:34
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-09-29
  00:33
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-09-29
  00:27
  Spelet skapades av Beck

Roller

Reserver