"Operation Lesovik" | Konflikten Livland-Krasnorus

Dokument

Modsamling

Uppladdad av Brandt

Beskrivning

Förband: Bóbr-12, fallskärmsjägarpluton | 16. fallskärmsjägarbataljonen, LDF Plats: Gränsen mellan Livland och Krasnorus Tid: 0800, 8:e oktober 1996 Kartbilagor: Kommer snart.

I korthet


Ni spelar som en fallskärmsjägarpluton i efterdyningarna av det första kriget mellan Livland och Krasnorus, med uppgift att söka efter och nedkämpa upprorsmän vid den färskt dragna gränsen mellan de två länderna. OBS! Scenariot kommer innehålla ett test av en modifikation för modrevisionen. En modlista kommer bifogas. OBS!

Bakgrund


Livland och Krasnorus har nyligen avslutat ett blodigt och utdraget krig efter Sovjetunionens uppbrott och en ojämn gräns har dragits rakt över landskapet med tveksam omtanke för den etniskt blandade lokalbefolkningen. En stor minoritet krasnoruser bor inom vad som nu är Livlands territorium, många sedan hundratals år, andra nyinflyttade eller tvångsförflyttade under sovjettiden. Strider fortsätter mellan livländska miliser och reguljära styrkor och etniskt krasnorusiska motståndsgrupper, som drar en ansenlig mängd manskap och materiel från grannlandet. Mycket av Livlands officiella territorium är inte under dess kontroll, och en blandning av mineringar, artilleri och eldöverfall förhindrar Livland från att patrullera gränsområdet. Den nybildade 16. fallskärmsjägarbataljonen (tidigare del av sovjetiska 16. särskilda gardesfallskärmsjägarbrigaden) har i uppgift att understödja lokala skytteförband i att långsamt ta kontrollen av gränsen.

Uppgift


Läge Plutonen (BÓBR-12) är luftlandsatt på HLS VYDRA (GR 073056) 1km SYDVÄST om byn KUMYRNA, ca 2km från närmaste vänliga förband (AURORA-13, URAGAN-21, URAGAN-22). Uppgift Stridsspana gränsområdet efter fiendens förband, läger och materiel, samt eventuella mineringar. Beredduppgift fast spaning, försvar av tagen terräng, understöd sidoförband. Genomförande 1: Genomsök KUMYRNA efter spår av fienden samt verkansrapport för egen indirekt eld. 2: Genomsök byarna GUGLOVO och SHAKHOVKA efter spår av fienden. 3: Växla mellan spaning och stridsspaning efter eget huvud för att uppnå uppgiftens syfte. 4: Beakta särskilt möjligheter att tillfångata motståndaren för att lagföras. 5: Om uppgiften ej längre kan lösas, försvarsgruppera för att dras ur via helikopter. Målbild Byarna KUMYRNA, GUGLOVO och SHAKHOVKA är fria från motståndarens påverkan via minor och trupp. Motståndarens vilja och förmåga att nyttja området är kraftigt minskad. Insatsregler Plutonen får öppna eld mot konkreta hot efter en samlad bedömning. Enbart vapen eller uniform är inte ett konkret hot pga civilbefolkningen. Krasnorusiska gränsen får under inga omständigheter beträdas. Eld får besvaras från krasnorusiska reguljära styrkor. Plutonen ska i största möjliga mån försöka tillfångata motståndaren i syfte att senare lagföra dem civilt.

Orientering


Egna Förband Motorskytteplutonerna URAGAN-21 och URAGAN-22 befinner sig i STARY SOBOR med uppgift att blockera motståndaren, beredduppgift omhänderta fångar. Motorskytteplutonen AURORA-13 besitter STAROYE med uppgift att blockera motståndaren. Motståndaren Motståndaren är en insurgentgrupp med blandad civil och militär klädsel och förfogar över en bred mängd militär materiel. De har hittills inte uppträtt i området med någon form av pansarfordon. De nyttjar främst sporadisk indirekt eld, försåtmineringar och eldöverfall för att störa vår verksamhet. De har förmågan att koordinera och kraftsamlar i större anfall för att slå ut enstaka patruller. Motståndaren besitter gränsområdet i stort och förväntas ha läger, oplatser, grkplatser med mera spridda i skogarna och byarna. Andra Aktörer & Civila Civila av både livländsk och krasnorusisk härkomst bebor området och många är hemvändande krigsveteraner. Det finns således en stor risk för vådabekämpning då många civila har vapen hemma för jakt- eller självförsvarssyften och ofta uppträder i någon form av militär klädsel. Gränsen mellan civil och kombatant är ofta svår att tyda och det finns en risk att civila bekämpar oss. Krasnorusiska styrkor bevakar och patrullerar gränsen och bör inte antagoniseras eller bekämpas. Vi får skjuta tillbaka i självförsvar men under absolut inga omständigheter korsa gränsen. Terräng & Väder Området är ett kuperat skogslandskap med många öppna fält och åkrar. Siktlinjer varierar från flera kilometer till knappt femtio. Byn KUMYRNA har bekämpats med indirekt eld. Byn GUGLOVO har varit i motståndarens händer och kontrollerar landsvägen som löper längs med gränsen och befaras vara minerad, åtminstone aktivt observerad. Vi har ingen information om SHAKHOVKA.

Övrigt


Utrustning & Fordon Plutonen är utrustad med AKM med ljuddämpare och subsonisk ammunition för att kunna nedkämpa vaktposter och liknande. Plutonen förfogar inte någon egen transport, men logistik kan föras in via helikopter eller längs med landsvägen förutsatt att den är säker. Logistik Logistik kan föras in via helikopter eller längs med landsvägen om den är säkrad. Understöd 4x 82mm GRK med spräng, rök och närlys. 4x 122mm FH med spräng och rök (WP). 1x Mi-8 med sprängraketer. Speltekniskt Eldunderstöd kallas in genom radiokontakt med Zeus. Respawn sker som lokal milisförmåga. Respawntid 5 minuter. Alla kan sätta kartmarkörer. PAK kan användas av plutonsjukvårdaren och av gruppsjukvårdare vid vårdplatser/fordon. Gruppchef och stf. har kortvåg, plutonchef samt alla stf. tillika eldledare har långvåg. Samband Kozak | Bataljonstab (40) Bóbr-12 | Chefsgrupp (40/50/100) Bóbr-121 | 1. Skyttegrupp (50/110) Bóbr-122 | 2. Skyttegrupp (50/120) Bóbr-123 | 3. Skyttegrupp (50/130)

Bilagor


Kommer snart.

Aktivitetslogg

 • 2024-01-06
  20:47
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-06
  20:47
  blev sparkad från Stf. Gruppchef (Eldledare) av Brandt

 • 2024-01-06
  19:31
  H. Siivonen bytte från Spaningssoldat (Granattillsats) till Spaningssoldat (PKM)

 • 2024-01-06
  19:31
  H. Siivonen anmälde sig till Spaningssoldat (Granattillsats)

 • 2024-01-06
  19:27
  MrAdrian anmälde sig till Spaningssoldat (RPK)

 • 2024-01-06
  19:27
  MrAdrian avanmälde sig från Spaningssoldat (RPK)

 • 2024-01-06
  19:09
  MrAdrian anmälde sig till Spaningssoldat (RPK)

 • 2024-01-06
  18:47
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-06
  18:31
  Dandersson bytte från Spaningssoldat (RPK) till Spaningssoldat (PKM)

 • 2024-01-06
  18:31
  Frulle bytte från Spaningssoldat (PKM) till Spaningssoldat (Ljuddämpare)

 • 2024-01-06
  18:30
  Kalhen anmälde sig till Fältarbetarsoldat (Ljuddämpare)

 • 2024-01-06
  18:22
  Miller bytte från Spaningssoldat (Ljuddämpare) till Fältarbetarsoldat (Ljuddämpare)

 • 2024-01-06
  18:12
  Larsson avanmälde sig från Fältarbetarsoldat (Ljuddämpare)

 • 2024-01-06
  17:23
  Fragnar bytte från Fältarbetarsoldat (Ljuddämpare) till Sjukvårdssoldat (SVD)

 • 2024-01-06
  16:24
  Dandersson anmälde sig till Spaningssoldat (RPK)

 • 2024-01-06
  16:22
  Miller bytte från Sjukvårdssoldat (SVD) till Spaningssoldat (Ljuddämpare)

 • 2024-01-06
  16:22
  Frulle bytte från Spaningssoldat (PKM) till Spaningssoldat (PKM)

 • 2024-01-06
  16:22
  Miller anmälde sig till Sjukvårdssoldat (SVD)

 • 2024-01-06
  16:21
  Frulle bytte från Spaningssoldat (PKM) till Spaningssoldat (PKM)

 • 2024-01-06
  15:14
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-06
  12:55
  Kalhen avanmälde sig från Sjukvårdssoldat (SVD)

 • 2024-01-06
  12:38
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-06
  12:15
  Donk anmälde sig till Spaningssoldat (Ljuddämpare)

 • 2024-01-06
  11:55
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-06
  02:09
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-06
  02:03
  Larsson anmälde sig till Fältarbetarsoldat (Ljuddämpare)

 • 2024-01-05
  20:51
  Ale anmälde sig till Sjukvårdssoldat (SVD)

 • 2024-01-05
  20:51
  Frulle anmälde sig till Spaningssoldat (PKM)

 • 2024-01-05
  19:20
  deadrabbit skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-05
  19:08
  Fragnar anmälde sig till Fältarbetarsoldat (Ljuddämpare)

 • 2024-01-05
  17:11
  Blue Velvet anmälde sig till Spaningssoldat (PKM)

 • 2024-01-05
  17:04
  Dr.Qronco anmälde sig till Sjukvårdssoldat (SVD)

 • 2024-01-05
  16:52
  VashThePirate anmälde sig till Stf. Gruppchef (Eldledare)

 • 2024-01-05
  16:44
  manicozzy anmälde sig till Fältarbetarsoldat (RPK)

 • 2024-01-05
  16:42
  Kalhen bytte från Fältarbetarsoldat (Ljuddämpare) till Sjukvårdssoldat (SVD)

 • 2024-01-05
  16:41
  Kalhen bytte från Sjukvårdssoldat (SVD) till Fältarbetarsoldat (Ljuddämpare)

 • 2024-01-05
  16:41
  Kalhen anmälde sig till Sjukvårdssoldat (SVD)

 • 2024-01-05
  16:40
  D.Vanderhuge anmälde sig till Spaningssoldat (SVD)

 • 2024-01-05
  16:39
  valr0ss anmälde sig till Plutonchef

 • 2024-01-05
  16:39
  Ozzy anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-05
  16:39
  anmälde sig till Stf. Gruppchef (Eldledare)

 • 2024-01-05
  16:39
  Linus El anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-05
  16:38
  Max anmälde sig till Stf. Plutonchef (Eldledare)

 • 2024-01-05
  16:28
  Brandt anmälde sig till Zeus

 • 2024-01-05
  16:28
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2024-01-05
  16:00
  Spelet skapades av Brandt

Roller

Reserver

deadrabbit