OPÉRATION ZÉPHYR, PHASE BLANC

Dokument

Modline

Uppladdad av valr0ss

Beskrivning

0 BAKGRUND


Förband Ni spelar en pluton ur 2e Compagnie, 1er Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine, avdelad till SGTIA 91. SGTIA 91 är en tillfälligt sammansatt kompanistridsgrupp underställd bataljonsstridsgruppen GTIA 9. Omvärldsläge Efter att Wagnergruppens ledare Yevgenij Progozhin dog i en "olycka" i augusti 2023, har spridda element från Wagnergruppen upprättat "legoknektstaten Djoleba" i trippellandgränsen mellan Mali, Niger och Bourkina Fasso. Den legitima regimen i Mali har bett franska staten om hjälp och med lärdomar från Opération Serval har man landsatt en expiditionär styrka i brigads storlek i Nigeria i syfte att återskapa fred i Mali. Speltekniskt Understödsgruppen CÉLESTINE 3-4 har möjlighet att rustas med -2x M240G, -2x MILAN F2 (ersätts av TOW p g a modstöd), -2x LGI 51mm lätt grk (ersätts av M22X 60mm grk p g a modstöd) eller en mix av ovanstående, enligt CÉLESTINE 3-0 styrningar. Understödsvapnena ligger i en låda invid plutonsledningens spawn. För att nyttja grk: -Self-interact->Deploy bipod för att fälla ut den på marken. -Ace-interact för att ladda. -Scroll->Get in för att rikta. -Rikta i sidled som vanligt, rikta i höjdled genom att skottställa med PgUp/PgDn. Riktinstrumentet visar avstånd på vänster sida för spräng, på höger sida för rök. -Scroll->Get out->Ace-interact->Ladda->Scroll->Get in.

1 ORIENTERING


Motståndaren Motståndaren består av maliska reguljära förband. Motståndaren uppträder i brigads storlek i kompanistridsgruppens område, men enligt S2 bedömning är ledningsförhållandena sådana att de svårligen kan kraftsamla till mer än kompani. Motståndaren har varit i strid med egna styrkor under morgonen och bedöms försvarsgruppera i nordlig riktning i den mån förbanden inte är bundna vid fronten. Motståndaren har under senaste timmarna nyttjat C-stridsmedel (nervgift av F-typ baserat på symptom och indikeringspapper) via indirekt eld mot GTIA 2 öster vårt område. Slutsatser för vår strid: Kontaminerat område sträcker sig 200m NV, 200m SV från GR 160 099. All personal ska bära CBRN-skyddsutrustning på stridsvästen. Atropinautoinjektorer fördelas så snart det är möjligt m t p egen logistik. Parter och civila Byar och städer inom kompanistridsgruppens område är bebodda och kan ej antas vara evakuerade. Alla fasta bosättningar kan ej förutsättas existera på kartor. Egna förband GTIA 2 strider från stridsställning längs NIGERFLODENS östra strand och har gjort ett misslyckat försök till flodövergång vid GUÉ 15; WALADE SÖ 50. GTIA 9 är utgångsgrupperade för anfall längs NIGERFLODENS södra strand, beredd ta GUÉ 13 GR 088048. Terrängen, väder och sikt Terrängen i kompanistridsgruppens område domineras av tropisk lövskog med måttliga eleveringsskillnader, uppbrutet av stäpplandskap och stora gläntor. Den platta och bitvis öppna terrängen medger långa siktavstånd längs vägar. De kullar som existerar kan ha betydligt sämre siktlinjer än vad som syns på karta på grund av vegetation. Vägnätet består av grusvägar och bebyggelsen utgörs av främst mindre byar med självförsörjande jordbruk. Slutsatser för vår strid: Vid val av stridsställning, särskilt för understödjande styrka under anfall, bör särskild hänsyn tas för att säkerställa att understödet faktiskt kan verka från angiven ställning. Vid framryckning bör lättare förband nyttja vägar i så liten utsträckning som möjligt. Stridsindelning SGTIA 91 understöds av EUGÈNE 6, ett CEASAR-batteri från 35e RAP. EUGÈNE 6 kan verka med ostyrda och laserstyrda spränggranater, med rökgranater samt med lys.

2 UPPDRAG


Kompanistridsgruppen ska senast TNR 051200 tagit djup intill MANDALARI i syfte att understödja sidokompanis minbrytning, anfall över GUÉ 13. Avdelad styrka från kompanistridsgruppen bedriver rörlig spaning öster kompanistridsgruppens område i syfte att inhämta underrättelser om fi grupperingsplatser indirekt eld, beredd slå mot fi indirekt eld, beredd fördröja fi förstärkningar.

3 GENOMFÖRANDE


BIS - Beslut i stort Inledningsvis: Kompanistridsgruppen anfaller i två täter längs MSR CARCAJOU samt MSR LOUP-MSR OURS. Avdelad styrka bedriver rörlig spaning i terrängen mellan MSR LOUP och NIGERFLODEN. Därefter: Kompanistridsgruppen anfaller, tar DUORO och KOUBLE MAIMATARA, beredd anfalla MANDALARI. Slutligen: Kompanistridsgruppen anfaller, tar MANDALARI i syfte att understödja sidoplutons anfall över GUÉ 13. RIL - Riktlinjer Omfall fi insats med c-stridsmedel: Rapportera på KompL omedelbart, dra er ur och välj ny anfallsriktning i syfte att ej bindas i strid i kontaminerad terräng. IGU - Indelning, gruppering, uppgifter CÉLESTINE 1: Inledningsvis, utgångsgruppera för anfall på KP SV MARWEY 100 i kolonnens tät. Därefter, anfall längs ASR RENARD-MSR CARCAJOU djup intill DUORO. RIL: Undvik att bindas i strid vid SAMARI ifall fienden nyttjar den terrängen. Slutligen, i samverkan med CÉLESTINE 2, anfall, ta MANDALARI, beredd understödja SGTIA 92:s anfall över GUÉ 13. CÉLESTINE 2: Inledningsvis, utgångsgruppera för anfall på KP SV MARWEY 100 i kolonnens kö. Därefter, anfall längs ASR RENARD-MSR LOUP-MSR OURS djup intill KOUBLE MAIMATARA. Slutligen, i samverkan med CÉLESTINE 1, anfall, ta MANDALARI, beredd understödja SGTIA 92:s anfall över GUÉ 13. CÉLESTINE 3: Inledningsvis, bedriv rörlig spaning mot OBJ TOURS, OBJ AGINCOURT, OBJ LA ROCHELLE. Spaningsfrågor: -Var är fi indirekt eld, luftvärn samt ledningsplatser grupperade? -Har fi reservförband som kan påverka CÉLESTINE 1, 2:s anfall? Därefter, beredd slå/leda indirekt eld mot fi förmågor i anslutning till TOURS, AGINCOURT, LA ROCHELLE. CÉLESTINE 4: Försvara MARWEY AIRFIELD. CÉLESTINE 5: Framryck i CÉLESTINE 2:s kö på ett avstånd av minst 1km, kontinuerligt beredd gruppera grk och understödja CÉLESTINE 1, 2. Insatsregler Indirekt eld mot bebyggt område beordras av lägst kompanichefs ställföreträdare. Bekämpa ej zonmål i eller invid civil bebyggelse utöver den mån det är absolut nödvändigt för att vinna striden. Samordning CÉLESTINE 3 har eldtillstånd med EUGÈNE 6 över tiden.

4 LOGISTIK


Försörjning Skytteplutonerna har försörjning via CÉLESTINE 6. Jägarplutonen har försörjning via egna fordon. Sjukvårdstjänst Gruppsjukvårdare kan sy i fält. Plutonsjukvårdare kan sy och sätta PAK i fält. Plutonsjukvårdare bär en sjukvårdsväska. När den upprättats på marken fungerar den som en sjukvårdsanläggning och ökar allas sjukvårdsförmåga ett steg; gruppsjukvårdare får plutonsjukvårdares behörigheter och soldater får gruppsjukvårdares behörigheter. Plutonsjukvårdare bär hjärtstartare. Respawn sker med timer efter 10 minuter. Respawnad personal transporteras av plutonens transportförmåga. På grund av brister i egen logistik har kompaniets *ej* tillförts atropinautoinjektorer. Vårt enda skydd mot c-stridsmedel är preventivt via skyddsutrustning.

5 LEDNING


CÉLESTINE leder från: CÉLESTINE 2. Omgångschef och högre har MicroDAGR. Omgångschef och högre kan placera ut kartmarkörer Samband Samtliga har radio. CÉLESTINE: 60 MHz CÉLESTINE 3-0: 100 MHz // 50 MHz CÉLESTINE 3-1: 100 MHz // 50 MHz CÉLESTINE 3-2: 120 MHz // 50 MHz CÉLESTINE 3-3: 130 MHz // 50 MHz CÉLESTINE 3-4: 140 MHz // 50 MHz Sjvnät: 112 MHz

Aktivitetslogg

 • 2023-12-16
  19:54
  Fragnar bytte från Mitrailleur till Tireur de precision

 • 2023-12-16
  19:44
  Kingtiger45 anmälde sig till Grenadier-voltigeur

 • 2023-12-16
  18:49
  Jesper avanmälde sig från Grenadier-voltigeur

 • 2023-12-16
  18:47
  Vredee avanmälde sig från Tireur de precision

 • 2023-12-16
  12:44
  Armada lämnade reservlistan och anmälde sig till Medecin de section

 • 2023-12-16
  02:27
  Åslund skrev av sig från reservlistan

 • 2023-12-15
  23:21
  VIGGO skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-15
  22:56
  Frulle anmälde sig till Grenadier-voltigeur

 • 2023-12-15
  22:56
  Frulle avanmälde sig från Grenadier-voltigeur

 • 2023-12-15
  21:21
  Dandersson anmälde sig till Tireur de precision

 • 2023-12-15
  21:17
  Frulle anmälde sig till Grenadier-voltigeur

 • 2023-12-15
  13:36
  Dr.Qronco lämnade reservlistan och anmälde sig till Genie de combat

 • 2023-12-15
  09:59
  Blue Velvet bytte från Genie de combat till Aide-soignant

 • 2023-12-15
  07:51
  Blue Velvet anmälde sig till Genie de combat

 • 2023-12-15
  07:50
  Blue Velvet avanmälde sig från Genie de combat

 • 2023-12-15
  07:50
  Blue Velvet lämnade reservlistan och anmälde sig till Genie de combat

 • 2023-12-14
  20:27
  Wennberg bytte från Chef de groupe till Chef de groupe

 • 2023-12-14
  17:43
  Ozzy avanmälde sig från Chef de groupe

 • 2023-12-13
  21:15
  Vredee anmälde sig till Tireur de precision

 • 2023-12-13
  21:11
  Jesper anmälde sig till Grenadier-voltigeur

 • 2023-12-12
  22:33
  Wennberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Chef de groupe

 • 2023-12-12
  21:43
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-12-12
  19:31
  Max lämnade reservlistan och anmälde sig till Sous-officier adjoint

 • 2023-12-12
  17:57
  deadrabbit lämnade reservlistan och anmälde sig till Mitrailleur

 • 2023-12-12
  00:06
  Linus El avanmälde sig från Aide-soignant

 • 2023-12-11
  23:38
  D.Vanderhuge lämnade reservlistan och anmälde sig till Mitrailleur

 • 2023-12-11
  23:37
  Fragnar bytte från Mitrailleur till Mitrailleur

 • 2023-12-11
  23:37
  Fragnar lämnade reservlistan och anmälde sig till Mitrailleur

 • 2023-12-11
  23:37
  manicozzy lämnade reservlistan och anmälde sig till Aide-tireur

 • 2023-12-11
  23:36
  Ozzy lämnade reservlistan och anmälde sig till Chef de groupe

 • 2023-12-11
  23:36
  VashThePirate lämnade reservlistan och anmälde sig till Tireur

 • 2023-12-11
  23:36
  H. Siivonen lämnade reservlistan och anmälde sig till Chef de groupe

 • 2023-12-11
  23:36
  valross lämnade reservlistan och anmälde sig till Chef de compagnie

 • 2023-12-11
  23:35
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-12-05
  21:17
  Brandt skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-30
  18:18
  Armada skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-29
  22:13
  valross skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-29
  12:08
  H. Siivonen skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-28
  03:11
  Linus El skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-27
  14:43
  Ale skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-25
  22:50
  Zer0Melody skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-21
  18:25
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-20
  23:53
  Fragnar skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-20
  23:32
  Blue Velvet skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-17
  17:17
  deadrabbit skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-16
  20:30
  Dr.Qronco skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-15
  22:52
  D.Vanderhuge skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-15
  20:12
  Ozzy skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-15
  17:19
  Åslund skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-13
  23:23
  manicozzy skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-11
  21:55
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-11
  16:36
  Max skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-11
  14:52
  VashThePirate skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-11
  14:14
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-11
  14:13
  Spelet skapades av valross

Roller

CÉLESTINE 3-0 | Équipe de commandement

1

Chef de section

Rollen är ledig

Sous-officier adjoint

Max

Medecin de section

Armada

CÉLESTINE 3-1 | Groupe de combat

1

Chef de groupe

Rollen är ledig
2

Mitrailleur

Rollen är ledig

Grenadier-voltigeur

Frulle
4

Aide-soignant

Rollen är ledig

Chef d'equipe

Miller
6

Mitrailleur

Rollen är ledig

Tireur de precision

Dandersson
8

Genie de combat

Rollen är ledig

CÉLESTINE 3-3 | Groupe de combat

Chef de groupe

Rollen är låst

Mitrailleur

Rollen är låst

Grenadier-voltigeur

Rollen är låst

Aide-soignant

Rollen är låst

Chef d'equipe

Rollen är låst

Mitrailleur

Rollen är låst

Tireur de precision

Rollen är låst

Genie de combat

Rollen är låst

CÉLESTINE 3-4 | Groupe appui

Chef de groupe

Wennberg

Tireur

VashThePirate

Aide-tireur

manicozzy

Chef de trinôme

Rollen är låst

Tireur

Rollen är låst

Aide-tireur

Rollen är låst

Reserver