OP FEAR EVIL

Beskrivning

LÄGET I STORT: Året är 2026 den 8 oktober kl. 0700 Den politiska situationen i landet Chernarus har varit illa sedan början på året efter valet som vanns av den sittande presidenten och hans parti "Chernarus AFP" som nu anklagas av västvärlden för omfattande korruption och terror mot lokalbefolkning. Det har gått så långt att presidenten Dimitri Mayakovsky har tagit hjälp av Koreanska folkarmén för att slå ned det uppror som har börjat att komma till omvärldens kännedom. Vad man tror av nyligen tagna satellitbilder så har det byggts fångläger på ön för att få kontroll på befolkningen som inte gör som presidenten säger. I FN:s senaste möte om utvecklingen i Chernarus togs beslut att den Svenska plutonen från amfibieregementet Adam Qvintus skulle sättas in med omedelbart för skydda civilbefolkning,dom har övat under veckan med Amerikanska Marinkåren i närheten av Chernarus och därmed får använda amerikanska hangarfartyget Enterprise som sin bas under operationen. 1.ORIENTERING Egna förband: Vår svenska skyttepluton AQ tillsammans med svensk helikopterenhet är grupperad på hangarfartyget Enterprise GR 075001 Finns även sidoförband som driver annan verksamhet men kan sättats in och hjälpa er om det skulle behövas men bedömd tar det en stund att komma till unsättning. Fienden: Fienden består av Koreas folkarmén upp till bataljons storlek med utrustning i form av BTR 60 PB och BTR-80 understöd av ZU-23 LV samt BM-21 Rakart. Fienden bedöms i vårt område bestå av Bataljon Storlek och bedöms strida offensivt Civila: Inga civila finns kvar på ön förutom dom som satts i fångläger.(ni kommer att möta en Civil som berättar var fånglägret är ) först när första objektet är säkrat Terräng/väder Kommer vara dimma på morgonen när ni spawnar men sedan lättare det ganska snabbt men sedan klart resten av dagen. Understöd: Ni kommer understödjas under hela operationen av ICEPACK med tillgång till 2 x AH-64 Apache, 3st UM-60 Blackhawk och 1st UM-60 Medical Blackhawk. 2.UPPGIFT AQ ska ta och säkra Chenogrosk i syfte att skapa ett brohuvud, därefter anfalla och befria fånglägret, slutligen fånga eller döda presidenten. 3.GENOMFÖRANDE Inledningsvis med stridsbåt framryck och ta landstigningsplats för att därefter ta staden Chenogrosk slutligen möt upp med den viktiga informatören. Behöver EJ gå igenom varje hus i hela staden ”under tiden marktruppen förflyttar sig till X ska hkp förbekämpa så mycket av staden som möjligt beredd genomföra logistiktransport och vidare understöd” till marktrupperna Gränser NO FLY ZONE från SOSNOVKA-Öst till SOLNICHNIY Väst: i första anfallmålet sedan är det helt fritt att flyga var ni vill. Insatsregler Eld får öppnas på identifierade fientliga mål. 4.LOGISTIK Plutonen har tillgång till 5st Stridsbåt 90 vid hangarfartyget. Sjukvård: Finns sjukvådmtr i båtarna AM/SJV mtrl flygs in av icepack. PAK kan sättas i sjukvårdsheli av Plutsjukvådaren Sy kan.. Plutsjukvådaren samt Gruppsjukvådaren Ersättning: Helikopterns am/bränsle/rep finns på Enterprise via ett script i en trigger den är satt på 5 min innan den aktiveras (Finns även 2 St tankbilar) 5.LEDNING Zeus / Högre chef ÖB finns på frekvens 50.0Mhz alternativt 60.0Mhz. 6.Samband Plutnät 50.0Mhz, Flygnät 60.0Mhz . Gruppnät enligt stående order, icepack 150Mhz. 7.Intel Finns intel vid ett av objekten som vissar er var presidenten befinner sig. SPELTEKNISKT 1. För att komma till båtarna måste man använda flaggstången för TP. 2. Respawn 3min och rekryter flygs in av Icepack (jag kan medela icepack ? ) 3. Rollerna ligger i fel ordning i rolllistan på Serven. President Dimitri MayaKovsky Informatören Alex Kamenskij

Aktivitetslogg

 • 2024-01-22
  19:51
  Xortin bytte från Stf Gruppchef till Gruppchef

 • 2024-01-22
  19:50
  H. Siivonen bytte från Gruppchef till Plutchef

 • 2024-01-22
  19:25
  Twisted anmälde sig till Ksp Ass

 • 2024-01-22
  19:23
  Rufus anmälde sig till Sjukvådare

 • 2024-01-22
  19:08
  MrAdrian anmälde sig till Grg Skytt

 • 2024-01-22
  19:01
  ChrilleCralle bytte från Skytteslusk till Ksp Ass

 • 2024-01-22
  18:58
  ChrilleCralle bytte från Ksp Ass till Skytteslusk

 • 2024-01-22
  18:54
  Miller anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-22
  18:50
  Dandersson anmälde sig till Sjukvådare

 • 2024-01-22
  18:49
  Frulle anmälde sig till Ksp Skytt

 • 2024-01-22
  18:47
  ChrilleCralle bytte från Sjukvådare till Ksp Ass

 • 2024-01-22
  18:36
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-22
  17:58
  ChrilleCralle bytte från Ksp Ass till Sjukvådare

 • 2024-01-22
  17:56
  ChrilleCralle lämnade reservlistan och anmälde sig till Ksp Ass

 • 2024-01-22
  17:15
  Blue Velvet avanmälde sig från Sjukvådare

 • 2024-01-22
  17:04
  ChrilleCralle skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-22
  16:19
  M. Åkerfeldt anmälde sig till Grg Ass

 • 2024-01-22
  14:41
  Xortin anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2024-01-22
  13:31
  SageNTitled anmälde sig till Sjukvådare

 • 2024-01-21
  23:59
  Wennberg avanmälde sig från JTAC

 • 2024-01-21
  22:36
  Huzze anmälde sig till Grg Ass

 • 2024-01-21
  22:36
  Huzze avanmälde sig från Grg Ass

 • 2024-01-21
  22:36
  Huzze anmälde sig till Grg Ass

 • 2024-01-21
  22:36
  bajzibo anmälde sig till Grg Skytt

 • 2024-01-21
  21:21
  Wookierun anmälde sig till Ksp Skytt

 • 2024-01-21
  21:18
  Risky anmälde sig till Ksp Ass

 • 2024-01-21
  18:52
  Ale anmälde sig till Sjukvådare

 • 2024-01-21
  18:22
  Åslund anmälde sig till Ksp Ass

 • 2024-01-21
  18:12
  Donk anmälde sig till Skytteslusk

 • 2024-01-21
  02:42
  Nauska anmälde sig till Kompanichef

 • 2024-01-21
  02:42
  Nauska avanmälde sig från Kompanichef

 • 2024-01-21
  02:12
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-21
  01:53
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-21
  01:52
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-21
  01:27
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  23:53
  Blue Velvet anmälde sig till Sjukvådare

 • 2024-01-20
  23:29
  Alfons anmälde sig till Skytteslusk

 • 2024-01-20
  20:13
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  19:50
  Kingtiger45 skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-20
  17:47
  D.Vanderhuge anmälde sig till Grg Skytt

 • 2024-01-20
  17:06
  Wennberg bytte från Grg Skytt till JTAC

 • 2024-01-20
  16:36
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  16:22
  Max anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2024-01-20
  16:03
  William Melin anmälde sig till Ksp Skytt

 • 2024-01-20
  16:02
  William Melin avanmälde sig från Ksp Skytt

 • 2024-01-20
  16:02
  William Melin anmälde sig till Ksp Skytt

 • 2024-01-20
  15:54
  deadrabbit anmälde sig till Grg Ass

 • 2024-01-20
  15:23
  Jole anmälde sig till Skytteslusk

 • 2024-01-20
  14:14
  Zer0Melody lämnade reservlistan och anmälde sig till Grg Skytt

 • 2024-01-20
  14:05
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  14:04
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  13:42
  VashThePirate anmälde sig till Helicopterpilot

 • 2024-01-20
  13:32
  Wennberg anmälde sig till Grg Skytt

 • 2024-01-20
  13:20
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  12:59
  SpinX bytte från Grg Skytt till Helicopterpilot

 • 2024-01-20
  12:35
  anmälde sig till Helicopterpilot

 • 2024-01-20
  12:30
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  11:18
  Fragnar anmälde sig till Plutonsjukvådare

 • 2024-01-20
  11:18
  Fragnar avanmälde sig från Plutonsjukvådare

 • 2024-01-20
  11:18
  Fragnar lämnade reservlistan och anmälde sig till Plutonsjukvådare

 • 2024-01-20
  10:53
  SpinX bytte från Grg Skytt till Grg Skytt

 • 2024-01-20
  10:49
  SpinX anmälde sig till Grg Skytt

 • 2024-01-20
  10:11
  Dr.Qronco lämnade reservlistan och anmälde sig till Ksp Skytt

 • 2024-01-20
  10:07
  valr0ss anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-20
  05:02
  Kalhen anmälde sig till GruppC Helicopter

 • 2024-01-20
  04:44
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  03:48
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  03:28
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  03:28
  Nauska anmälde sig till Nauska

 • 2024-01-20
  03:28
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  03:23
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  03:20
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  03:19
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  03:18
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  03:16
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  03:14
  Gladiance anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2024-01-20
  03:13
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  03:11
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  03:06
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  03:04
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  03:04
  H. Siivonen anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-20
  02:57
  Linus El lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-20
  02:52
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-20
  01:30
  Zer0Melody skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-19
  20:33
  Dr.Qronco skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-19
  17:56
  Linus El skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-19
  17:19
  Fragnar skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-19
  16:11
  Spelet uppdaterades av Nauska

 • 2024-01-19
  16:09
  Spelet skapades av Nauska

Roller

Reserver

Kingtiger45