Operation Red Aurora 2

Beskrivning

Operation Red Aurora


Bakgrund - 01-06-1988 Den sovjetiska försvarsstaben i Afghanistan har inlett en ny operation i BAMYAN-regionen i syfte att skapa handlingsfrihet och öppna nya logistikfarleder djupt inne i den afghanska landsbygden. Den 28:e maj innästlade CHELOVEK-ZMEYA i området kring ZEKO VALLEY och mötte hårt motstånd från MUJAHEDIN som fanns försvarsgrupperade i området. Vidare spaning har visat att ca. 150 motståndsmän finns grupperade i området kring ZEKO VALLEY. Syftande till att slå fienden har den 70:e motoriserade skyttebrigaden förflyttats till området och gör redo för att strida på fiendens djup i dalens västgående riktning. Ni är en motoriserad skyttepluton förstärkt av en stridsvagn och ett BMP-stridsfordon som har fått i uppgift att återsamlas på 13:e bataljonens ÅSA och påbörja anfall mot RAZBULA.

ORIENTERING


TNR 010800 Vi befinner oss i Afghanistan, NÖ Bamyan-regionen. Kompaniet är grupperad på bataljonens ÅSA, FOB ANDROPOV. Norr går över kartans övre kant. Motståndaren Motståndaren är sedan tidigare känd, Mujahedin. De uppträder i bedömt ett kompanis storlek, nyttjar sovjetiska vapensystem och har tillgång till pansar- och luftvärn. Fienden kan ha förmåga till indirekt eld. Nyttjar lätta fordon, se technicals. Kan uppträda dolt bland civila. Fienden är försvarsgrupperad i dalgången kring ZEKO VALLEY i västlig riktning från byn RAZBULA, längs den uttorkade flodbädden. Fienden har tidigare försökt dra ut från området, däremot har deras förflyttning förhindrats av vänliga sidoförband som håller fienden låst i dalgången. Vi bedömer att fienden förbättrar sina ställningar och förväntar ett anfall. Parter/Civila Civila finns i området och kan förekomma i anslutning till bebyggelse. Sidoförband Kompaniet KHVOST 1-0 utgör en bronegruppa, kontrollerar dalgångens SÖDRA topografi med eld i nordlig riktning. De har i uppgift att BLOCKERA fiendens framryckning till söder. Kompani CHELOVEK-ZMEYA 1-0 bedriver spaning från H-211, beredd AVVÄRJA fiendens framryckning i västlig riktning. Kompani ROBOST 3-0 är ett afghanskt infanterikompani, utgångsgrupperade kring FOB PUESTO CROW. De kontrollerar dalgångens västra utgång och har i uppgift att BLOCKERA fiendens framryckning i östlig riktning. Hkpskavdr. GEROY 1-1 PATRULLERAR topografin till norr om dalgången och ämnar AVSKÄRA tillika UPPTÄCKA fi som framrycker i terrängen norr om ZEKO VALLEY. LÄGESBILD 01-06-1988 Terräng, väder och sikt Terrängen består av öppen bergsterräng som genomskärs av dalar och uttorkade flodbäddar. MSR ABAKAN genomskär området från nord till syd genom byarna ANYAKAR, RAZBULA och förbi FOB MUTSURAYEV. Stora elevationsskillnader medför att sikt tillika skjutavstånd är långa. Vädret förväntas förbli klart. Stridsindelning NAKOVALNYA 2-1, en T-55 stridsvagn. Underställs plt KHRABRYY 1-0 genom hela uppdraget. MOLOTOK 1-3, GRK-plut. Underställd KompC, understödjer kompaniet med indirekt eld f.o.m. TNR 010815 t.o.m. TNR 011200. GEROY 1-1, Hkpskvadr. Underställd BatC, kan understödja kompaniet med luftunderstöd f.o.m. TNR 010815 t.o.m. TNR 011000.

BESLUT


Vårt kompani, KHRABRYY 2, har i uppgift att SLÅ motståndaren i dalgången. BIS - Beslut i stort Målbild: Fienden skall inte kontrollera terrängen runt RAZBULA eller flodbädden. Kompaniet är återsamlat längs faslinje IGOR 5. Inledningsvis: Med tre plutoner framryck till Komp. ÅSA, Ö. RAZBULA. Därefter Med en pluton, BLOCKERA MSR ABAKAN till SYD, beredd förstärka. Med två plutoner, anfall SÖDRA tillika NORRA RAZBULA genom IGOR-faslinjerna. Slutligen: Omgruppera faslinje IGOR 5, eld i västlig riktning, beredd motta ny uppgift.

ORDER


KHRABRYY 1-0: Inledningsvis återgruppera vid bataljonens ÅSA FOB ANDROPOV snarast möjligt, gör redo för strid. Därefter framryck mot Komp ÅSA från FOB ANDROPOV. 1:a i konvojordning. Påbörja anfall i västlig riktning genom S. RAZBULA genom faslinje IGOR 1, 2, 3, 4, 5. TA terräng H-54, H-136, FÖRHINDRA att fienden kan uppträda söder om flodbädden. Anfall djup intill IGOR 5. Beredd motta ny uppgift. KHRABRYY 2-0: Inledningsvis framryck mot Komp ÅSA från FOB ANDROPOV, 2:a i konvojordning bakom KHRABRYY 1-0. Därefter påbörja anfall mot N. RAZBULA genom faslinje IGOR 1, 2, 3, 4, 5. TA terrängen SÖDER H-211, H-104, FÖRHINDRA att fienden kan uppträda norr om flodbädden. Anfall djup intill IGOR 5. Beredd motta ny uppgift. KHRABRYY 3-0: Inledningsvis framryck mot Komp ÅSA, sist i konvojordningen. Därefter framryck i kompaniets vänsterflank genom IGOR 1, 2, TA terrängen mellan H-105, H-109, BLOCKERA fiendens framryckning längs MSR ABAKAN i sydlig riktning. Slutligen beredd motta ny uppgift. Insatsregler Eld öppnas på upptäckta mål och misstänkta punkter. Samordning KHRABRYY 2-0 äger terrängen NORR om flodbädden. KHRABRYY 1-0 äger terrängen SÖDER om flodbädden.

LOGISTIK & LEDNING


Försörjning Kompaniet har försetts med amm. och mtrl för att strida i minst 48 timmar. KHRABRYY 1-1 ansvarar för trosslastbilen m. am/mtrl. Sjukvårdstjänst Kompaniet har tillgång till 2x MT-LB ambulansfordon. Kan tillkallas genom KompC. 1x MT-LB underställs KHRABRYY 1-1. Sjukvårdsplatser grupperas efter eget behov. Ledning KompC. leder från FOB ANDROPOV.

SPELTEKNISKT


Sjukvård Plutsjkv. och stridssjukvårdare kan sy i fält. PAK kan endast sättas i sjkvförlägging/ambulans. Respawn Respawn sker på FOB ANDROPOV. Förstärkning behöver köras fram till plutonen med hjälp av lastbil/annat fordon. 5 min respawntid. Fordon respawnar med 30 min respawn-tid. Vad fan sker i början? Er pluton, KHRABRYY 1-0, är på väg mot bataljonens ÅSA. Trosslastbilen får motorhaveri och säckar ihop. Ni har en uppsjö med lådor att fördela runt plutonen. Lös problemet, därefter framryck mot ÅSA och i egen takt påbörja resten av uppdraget efter PltC. beslut.

Aktivitetslogg

 • 2024-01-15
  19:46
  Dandersson bytte från Grenadier (RPG-7V) till Automatic Rifleman

 • 2024-01-15
  19:44
  E. Rönnqvist anmälde sig till BTR Crewman

 • 2024-01-15
  19:44
  E. Rönnqvist avanmälde sig från BTR Crewman

 • 2024-01-15
  19:44
  E. Rönnqvist anmälde sig till BTR Crewman

 • 2024-01-15
  19:06
  Larsson skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-15
  18:40
  p_j0hanss0n avanmälde sig från BTR Crewman

 • 2024-01-15
  14:52
  Nauska anmälde sig till BTR Crewman

 • 2024-01-15
  11:19
  SageNTitled bytte från BTR Crewman till Junior Sergeant

 • 2024-01-15
  11:15
  SageNTitled bytte från Medic till BTR Crewman

 • 2024-01-15
  11:10
  Frulle avanmälde sig från Automatic Rifleman

 • 2024-01-15
  10:14
  p_j0hanss0n anmälde sig till BTR Crewman

 • 2024-01-15
  10:14
  p_j0hanss0n avanmälde sig från BTR Crewman

 • 2024-01-15
  10:14
  p_j0hanss0n anmälde sig till BTR Crewman

 • 2024-01-15
  10:11
  intel bytte från BTR Crewman till Asst. Machine Gunner

 • 2024-01-15
  10:10
  intel anmälde sig till BTR Crewman

 • 2024-01-15
  10:04
  Garre anmälde sig till Rifleman(GP-25)

 • 2024-01-15
  08:08
  Wookierun bytte från Rifleman(GP-25) till Sergeant

 • 2024-01-14
  22:21
  H. Siivonen anmälde sig till Platoon Sergeant

 • 2024-01-14
  18:22
  Goliat skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-14
  15:30
  SageNTitled anmälde sig till Medic

 • 2024-01-13
  22:52
  Wookierun anmälde sig till Rifleman(GP-25)

 • 2024-01-13
  22:52
  Jole anmälde sig till Rifleman

 • 2024-01-13
  20:38
  Gladiance bytte från Junior Sergeant till Junior Sergeant

 • 2024-01-13
  14:22
  MrAdrian anmälde sig till BMP Crewman

 • 2024-01-12
  16:01
  SpinX avanmälde sig från BMP Crewman

 • 2024-01-11
  11:56
  Åslund anmälde sig till Junior Sergeant

 • 2024-01-10
  20:33
  Dandersson anmälde sig till Grenadier (RPG-7V)

 • 2024-01-09
  20:01
  Wennberg bytte från Grenadier (RPG-7V) till Platoon Commander

 • 2024-01-09
  19:23
  William Melin anmälde sig till Rifleman

 • 2024-01-09
  18:30
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2024-01-09
  17:26
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2024-01-09
  17:18
  VashThePirate bytte från Junior Sergeant till Vikarierande Zeus

 • 2024-01-09
  17:18
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2024-01-09
  17:07
  VashThePirate anmälde sig till Junior Sergeant

 • 2024-01-09
  17:01
  VashThePirate avanmälde sig från Junior Sergeant

 • 2024-01-09
  02:53
  Gladiance anmälde sig till Junior Sergeant

 • 2024-01-08
  16:43
  Alfons anmälde sig till Rifleman (GP-25)

 • 2024-01-08
  16:43
  Alfons avanmälde sig från Rifleman (GP-25)

 • 2024-01-08
  16:43
  Alfons lämnade reservlistan och anmälde sig till Rifleman (GP-25)

 • 2024-01-07
  22:03
  Zer0Melody lämnade reservlistan och anmälde sig till Machine Gunner

 • 2024-01-06
  23:20
  Fragnar bytte från Junior Sergeant till Platoon Doctor

 • 2024-01-05
  20:51
  Ale lämnade reservlistan och anmälde sig till Medic

 • 2024-01-05
  19:19
  deadrabbit lämnade reservlistan och anmälde sig till Rifleman

 • 2024-01-05
  16:48
  manicozzy lämnade reservlistan och anmälde sig till Rifleman

 • 2024-01-04
  16:56
  D.Vanderhuge anmälde sig till Rifleman(GP-25)

 • 2024-01-04
  12:32
  VashThePirate anmälde sig till Junior Sergeant

 • 2024-01-04
  12:23
  Donk anmälde sig till BTR Crewman

 • 2024-01-04
  08:51
  Blue Velvet lämnade reservlistan och anmälde sig till Medic

 • 2024-01-04
  00:32
  Frulle bytte från Machine Gunner till Automatic Rifleman

 • 2024-01-04
  00:30
  Frulle lämnade reservlistan och anmälde sig till Machine Gunner

 • 2024-01-04
  00:24
  SpinX anmälde sig till BMP Crewman

 • 2024-01-04
  00:10
  Linus El lämnade reservlistan och anmälde sig till Sergeant

 • 2024-01-04
  00:07
  Dr.Qronco lämnade reservlistan och anmälde sig till Automatic Rifleman

 • 2024-01-04
  00:02
  anmälde sig till Sergeant

 • 2024-01-04
  00:02
  Engström anmälde sig till Grenadier (RPG-7V)

 • 2024-01-03
  23:58
  Ozzy anmälde sig till BTR Crewman

 • 2024-01-03
  23:58
  Fragnar bytte från Medic till Junior Sergeant

 • 2024-01-03
  23:57
  Fragnar lämnade reservlistan och anmälde sig till Medic

 • 2024-01-03
  23:57
  Wennberg bytte från Grenadier (RPG-7V) till Grenadier (RPG-7V)

 • 2024-01-03
  23:57
  Wennberg anmälde sig till Grenadier (RPG-7V)

 • 2024-01-03
  23:53
  Kalhen lämnade reservlistan och anmälde sig till BMP Crewman

 • 2024-01-03
  23:53
  Brandt anmälde sig till T-55 Crewman

 • 2024-01-03
  23:53
  valr0ss anmälde sig till T-55 Commander

 • 2024-01-03
  23:53
  Max lämnade reservlistan och anmälde sig till T-55 Crewman

 • 2024-01-03
  23:43
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2024-01-01
  02:02
  Max skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-27
  03:11
  Kalhen skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-26
  11:53
  Frulle skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-23
  17:49
  R4smus skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-20
  20:42
  Alfons skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-18
  23:06
  Dr.Qronco skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-18
  19:21
  Ale skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-16
  23:27
  manicozzy skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-12
  17:58
  deadrabbit skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-12
  00:11
  Linus El skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-01
  14:48
  Zer0Melody skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-29
  21:15
  Blue Velvet skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-29
  20:56
  Fragnar skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-22
  21:18
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2023-11-22
  21:18
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2023-11-22
  21:11
  Spelet skapades av Åslund

Roller

Reserver