OP village storm

Beskrivning

Bakgrund


Den 2 augusti 1990 invaderade Irak sitt grannland Kuwait, enligt utländska bedömare troligt på grund av en kombination av Kuwaits insisterande på att få sina lån från Iran-Irak-kriget återbetalt, och ökad oljeproduktion inom Kuwait som mynnade i lägre oljepriser och därför lägre intäkter för de irakiska statliga oljebolagen. Nästa omedelbart påbörjades OPERATION DESERT SHIELD, en uppbyggnad av koalitionsstyrkor i Saudiarabien i syfte att få Irak att dra sig ur Kuwait, eller i sistan hand att med vapenmakt tvinga ut irakierna. FN:s säkerhetsråd antog i slutet av november resolution 678, som gav Irak en sista chans att dra sig ur Kuwait, med 15 januari som deadline. Resolutionen möttes med tystnad från Irak, och den 17 januari inleddes OPERATION DESERT STORM med en omfattande kampanj av flyg- och flottanfall mot irakiska mål i Kuwait och Irak. Efter fem veckors bombardemang rullade koalitionsstyrkor över gränsen mellan Saudiarabien och Kuwait. Det har varit strid i närområdat av samhälet i några dagar. Först nu har man bestämt sig för att gå in i Basrah.

Orientering


Motståndaren Motståndaren är Irakiska armén. Staden är besatt av uppskattningsvis en motoriserad skyttebataljon som är understödja av ett mindre antal bepansrade fordon i form av BTRs, BMPs, BRDMs, MT-LBs och terrängbilar. Motståndaren uppträder även med stridsvagnar i form av T-55 och T-72 utanför staden. Motståndaren har tillgång till indirekt eld. Motståndaren understöds av både helikopter och spetsflyg, med vilka de kan genomföra transport- och attackföretag mot terrängen utanför staden. Högre chefs bedömning är att fienden ej nyttjar flyg mot anfall mot mål inuti staden. Explosiva föremål Det har varit artilleribeskjutning från båda sidorna i området samt släppts bomber. Vi räknar med att inte all ammunition har sprängt och därmed finns det hot för UXO. Motståndaren brukar även minor, både serietillverkade och improviserade. Minor och IEDer beräknas att vara ett mindre hot. Parter/Civila Civila har evakuerats, men en delmängd av stadens befolkning bedöms finnas kvar i sina hem. Egna förband BRAVO COY anfaller i nordlig riktning, öster om oss, igenom BASRAHs förorter. CHARLIE COY bataljonsreserv, beredd förstärka ALPHA, BRAVO. En grkpluton befinner sig på UPK 139 och är understödsberäda till bataljonen. En egen stridsvagnsbataljon anfaller igenom öknen öster om staden. En egen stridsvagnsbataljon anfaller bakom BRAVO COY i syfte att kontrollera öknen nordöst om BASRA. Eget flyg samt eldrörsartilleri från brigaden understödjer eget pansar i öknen öst samt väst om staden. Understöd Bataljonen manövringskompanier är understöd av en grkpluton Echo 1-6 som har tillgång till 6st M252 mortar med 48 sträng och 20 rök per pjäs. Indirekt eld kallas in via plutonchefer. Terräng Väder och sikt Klockan är 05:45 och solen har börjat stiga. Väderprognosen lovar sol med 34 grader i skuggan och 45 grader i solen så glöm inte att dricka vatten. Staden består av flervåningshus samt i undantagsfall villor eller kvarter av kåkstad/skjul. Staden omges öppen öken österut, och av betäckt terräng avgränsad av kanaler västerut. Västerut finns även ett antal förorter längs kanalerna och en större landsväg.

Uppdrag


Kompaniet ska ta staden Al-Basrah.

Genomförande


Beslut i stort Inledningsvis anfaller två plutoner i nordlig riktning, en i östlig riktning, djup intill ROAD 49 resp. längst djup intill ROAD 51 i östlig riktning. När bebyggelsen ISLAND 1 är tagen, korsar en pluton BRIDGE 23 med en plutons understöd. Därefter anfaller två plutoner i nordlig riktning djup intill ROAD 47 resp ISLAND 2:s norra gräns. Slutligen anfaller två plutoner över ROAD 51 i östlig riktning djup intill floden. Riktlinjer ALPHA 1, 2 anfaller österut över ROAD 51 endast när båda plutonerna är anfallsberedda. Civila ska omhändertas och evakueras bakåt. IED:er, UXOs, minor eller annat explosivt ämne ska i första hand desarmeras med eller utan sprängmedel (sprängmedel för enbart användas där vi kan säkerhetsställa att egna eller civila kommer till skada), ger ej detta ska det markeras ut tydligt med röda flaggor och sprayfärg. Indelning, gruppering, uppgifter Alpha 1: ALPHA 1 ska inledningsvis, samordnat med BRAVO utgångsgruppera för anfall i betäckta terrängen väster om ZONE ALPHA 1. Senast anfalsberäda 05:45 Därefter, tidigast när ALPHA 2 har tagit djup intill ROAD 47, anfaller ALPHA 1 i östlig riktning djup intill ROAD 51. När både ALPHA 1 och ALPHA 2 har tagit djup intill ROAD 51, anfaller båda plutonerna i östlig riktning djup intill floden. Alpha 2: Inledningsvis anmäla anfalsberäda senast 05:55 och anfall 2 norrut djup intill ROAD 49 på oder från Alpha. Därefter, understöd ALPHA 3s anfall över BRIDGE 23. Därnäst, anfall norrut djup intill ROAD 47. Slutligen, anfall samordnat med ALPHA 1 i östlig riktning djup intill floden. ALPHA 2:s östra gräns ROAD 51 från ALPHA 2 har passerat ROAD 49, djup intill ALPHA 1 beredd anfalla i östlig riktning över ROAD 51. Alpha 3: Utgångsgruppera för anfall mellan BRIDGE 20 och bebyggelsen ISLAND 1 efter eget huvud. Därefter anmäla anfalsberäda senast 05:55 och anfall i nordlig riktning djup intill BRIDGE 23 på Alphas oder, beredd anfalla över BRIDGE 23 när ALPHA 2 anmäler understödsberedda. Därnäst, anfall över BRIDGE 23 med ALPHA 2s understöd och ta djup intill ISLAND 2:s norra strand. Alpha 4: Gruppera TOLO-plats vid CROSSING 12, beredd agera stridstross åt ALPHA 1, 2, 3. Insatsregler Krigets reklam gäller. Civila ska i så lång utsträckning som möjligt inte bli berörda av vår insats. Civila byggnader ska i så lång utsträckning som möjligt inte bli skadade av vår insats. Eventuela kriksfångar sak behandlas Humanitärt. De ska rappotera till Alpha för att föras bak.

Logistik


Sjukvård Alla sjukvårdare kan sy i fält. Plutonsjukvårdare kan sätta PAK med hjälp av sjukvårdsväskan. Ammunition samt sjukvårdsmaterial TOLO-plutonen Alpha 4 bär logistik till Alpha 1, 2 och 3. Alpha 4 kan enbart kallas i säkrade områden där det är låg chans för strid. Alpha 1, 2 och 3 har 7x Humvee bestyckat med M240 samt 2x Humvee M2 Respawn Respawn tar 5 minuter. Ni kommer att bli transporterade av Alpha 4 vid lämpligt tillfälle eller ta eget fordon vid godkännande av Alpha 4 eller kompanibefäl. I brist på fordon kan Alpha 4 skicka ut nya.

Ledning


ALPHA leder huvudsakligen från ALPHA 4. Samband Kompaniledning Alpha: Lr 40, Sr 85 Pluton Alpha 1: Lr 45, Sr 80-100. Pluton Alpha 2: Lr 50, Sr 110-130. Pluton Alpha 3: Lr 55, Sr 140-160. Pluton Alpha 4: Lr 60, Sr 170-180

Speltekniskt


Sjukvårdssystem Sår kan gå upp men samtliga sjukvårdare kan sy överallt. Notepad: Alla roller som har tillgång till notepad i sin utrustning, Dessa kan öppnas och skrivas in genom att öppna kartlagt och därefter ace interact - intel – notepad.

Extra


Uppdraget Uppdraget styrs av Zeus Explosives Specialist kan lagga fordon

Bilder


Fienden säkrar en stadsgata Fientliga stridsvagnsplutoner i öknen Karta Överblick Karta staden överblick Zone Alpha 1 Zone Alpha 2 Zone Alpha 3 Island 1 Zone Alpha 3 Island 2

Aktivitetslogg

 • 2024-01-01
  23:16
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-01
  23:16
  Costas blev sparkad från Riflaman/AT4 av Dr.Qronco

 • 2024-01-01
  23:11
  blev sparkad från Riflaman/AT4 av Engström

 • 2024-01-01
  23:11
  blev sparkad från Riflaman/AT4 av Engström

 • 2024-01-01
  23:10
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-01
  23:10
  Benji blev sparkad från Riflaman/AT4 av Dr.Qronco

 • 2024-01-01
  23:10
  Jad Baban blev sparkad från Riflaman/AT4 av Dr.Qronco

 • 2024-01-01
  23:04
  Zer0Melody blev sparkad från M60 av Engström

 • 2024-01-01
  23:04
  Jesper blev sparkad från MAAWS av Engström

 • 2024-01-01
  19:38
  SageNTitled bytte från Team leader till SAW

 • 2024-01-01
  19:28
  Blue Velvet bytte från Riflaman/AT4 till CLS

 • 2024-01-01
  19:18
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-01
  18:55
  Max avanmälde sig från CLS

 • 2024-01-01
  18:54
  SageNTitled bytte från SAW till Team leader

 • 2024-01-01
  18:26
  Alfons avanmälde sig från Riflaman/AT4

 • 2024-01-01
  17:44
  manicozzy anmälde sig till Asst. M60

 • 2024-01-01
  16:36
  manicozzy avanmälde sig från Asst. M60

 • 2024-01-01
  16:09
  Linus El bytte från Team leader till Squad leader

 • 2024-01-01
  15:38
  SpinX avanmälde sig från Squad leader

 • 2024-01-01
  15:00
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-01
  14:17
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-01
  14:12
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-12-31
  14:04
  MrAdrian skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-31
  14:04
  MrAdrian avanmälde sig från Asst. MAAWS

 • 2023-12-31
  11:27
  Costas anmälde sig till Riflaman/AT4

 • 2023-12-30
  19:04
  Linus El bytte från Riflaman/AT4 till Team leader

 • 2023-12-30
  13:54
  avanmälde sig från Team leader

 • 2023-12-30
  09:59
  Kalhen lämnade reservlistan och anmälde sig till Squad leader

 • 2023-12-29
  21:03
  Benji bytte från Breacher till Riflaman/AT4

 • 2023-12-29
  15:46
  Benji anmälde sig till Breacher

 • 2023-12-29
  14:01
  SageNTitled anmälde sig till SAW

 • 2023-12-28
  23:08
  Jad Baban anmälde sig till Riflaman/AT4

 • 2023-12-28
  12:14
  William Melin anmälde sig till Explosives specialist

 • 2023-12-27
  15:08
  MrAdrian anmälde sig till Asst. MAAWS

 • 2023-12-27
  15:06
  Frulle anmälde sig till Greadier

 • 2023-12-27
  15:06
  Frulle avanmälde sig från Greadier

 • 2023-12-27
  03:10
  Kalhen avanmälde sig från Asst. MAAWS och skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-27
  03:07
  Kalhen anmälde sig till Asst. MAAWS

 • 2023-12-25
  21:41
  Engström anmälde sig till Team leader

 • 2023-12-24
  07:50
  R4smus avanmälde sig från Asst. MAAWS

 • 2023-12-24
  07:50
  R4smus anmälde sig till Asst. MAAWS

 • 2023-12-21
  23:24
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-12-20
  22:55
  Ozzy anmälde sig till Squad leader

 • 2023-12-20
  20:21
  Miller avanmälde sig från Team leader

 • 2023-12-19
  20:29
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-12-19
  20:28
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-12-19
  17:21
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-12-19
  17:21
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-12-19
  17:12
  Kingtiger45 anmälde sig till Platoon sergeant

 • 2023-12-19
  17:01
  .BG. anmälde sig till Platoon commander

 • 2023-12-19
  16:36
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-12-19
  16:22
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-12-19
  16:20
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-12-18
  14:35
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-12-18
  12:59
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-12-17
  04:04
  Armada skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-15
  21:14
  Frulle anmälde sig till Greadier

 • 2023-12-15
  21:14
  Frulle avanmälde sig från Greadier

 • 2023-12-15
  21:10
  Miller anmälde sig till Team leader

 • 2023-12-15
  21:10
  Frulle anmälde sig till Greadier

 • 2023-12-15
  21:10
  Dandersson anmälde sig till CLS

 • 2023-12-13
  21:08
  Jesper anmälde sig till MAAWS

 • 2023-12-12
  21:16
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-12-11
  21:53
  Nilas anmälde sig till Platoon medic

 • 2023-12-04
  19:01
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-12-03
  00:15
  manicozzy anmälde sig till Asst. M60

 • 2023-12-01
  16:59
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-11-30
  09:03
  Donk anmälde sig till Riflaman/AT4

 • 2023-11-30
  00:25
  Max anmälde sig till CLS

 • 2023-11-30
  00:23
  Brandt anmälde sig till Breacher

 • 2023-11-29
  22:18
  VashThePirate anmälde sig till SAW

 • 2023-11-29
  22:17
  Wennberg bytte från Breacher till Team leader

 • 2023-11-29
  22:16
  Wennberg anmälde sig till Breacher

 • 2023-11-29
  18:50
  valross bytte från Platoon commander till Squad leader

 • 2023-11-29
  18:50
  valross anmälde sig till Platoon commander

 • 2023-11-28
  03:12
  Linus El anmälde sig till Riflaman/AT4

 • 2023-11-27
  21:14
  Blue Velvet anmälde sig till Riflaman/AT4

 • 2023-11-27
  18:54
  Zer0Melody bytte från SAW till M60

 • 2023-11-27
  18:52
  deadrabbit bytte från Breacher till Explosives specialist

 • 2023-11-27
  18:36
  D.Vanderhuge bytte från Squad leader till Explosives specialist

 • 2023-11-27
  18:36
  D.Vanderhuge anmälde sig till Squad leader

 • 2023-11-27
  18:15
  Fragnar anmälde sig till Breacher

 • 2023-11-27
  14:43
  anmälde sig till Team leader

 • 2023-11-27
  14:43
  Ale anmälde sig till CLS

 • 2023-11-27
  10:38
  Goliat anmälde sig till SAW

 • 2023-11-26
  13:47
  Alfons anmälde sig till Riflaman/AT4

 • 2023-11-26
  01:11
  Ozzy avanmälde sig från SAW

 • 2023-11-26
  01:11
  Ozzy anmälde sig till SAW

 • 2023-11-26
  00:09
  SpinX bytte från Riflaman/AT4 till Squad leader

 • 2023-11-25
  23:59
  SpinX bytte från Riflaman/AT4 till Riflaman/AT4

 • 2023-11-25
  23:59
  SpinX anmälde sig till Riflaman/AT4

 • 2023-11-25
  23:03
  deadrabbit anmälde sig till Breacher

 • 2023-11-25
  22:49
  Zer0Melody anmälde sig till SAW

 • 2023-11-25
  22:45
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-11-25
  22:40
  Dr.Qronco anmälde sig till Company Commander

 • 2023-11-25
  22:39
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-11-25
  22:30
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-11-22
  17:39
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-11-22
  17:39
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-11-22
  17:39
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2023-11-22
  17:38
  Spelet skapades av Dr.Qronco

Roller

Alpha 2-2

Squad leader

Linus El
2

Team leader

Rollen är ledig

Breacher

Fragnar Bober

CLS

Ale

SAW

Goliat

Explosives specialist

D.Vanderhuge
7

Riflaman/AT4

Rollen är ledig
8

Riflaman/AT4

Rollen är ledig

Alpha 2-3

Squad leader

Kalhen
2

Team leader

Rollen är ledig
3

Breacher

Rollen är ledig
4

CLS

Rollen är ledig

SAW

SageNTitled

Explosives specialist

William Melin
7

Riflaman/AT4

Rollen är ledig
8

Riflaman/AT4

Rollen är ledig

Alpha 2-4

Squad leader

Ozzy

Team leader

Engström

Greadier

Frulle

CLS

Dandersson
5

MAAWS

Rollen är ledig
6

Asst. MAAWS

Rollen är ledig
7

M60

Rollen är ledig

Asst. M60

manicozzy

Reserver

Armada
MrAdrian