OPÉRATION ZÉPHYR, PHASE BLEU

Dokument

Modline

Uppladdad av valr0ss

Beskrivning

Detta är första delen i kampanjen OPÉRATION ZÉPHYR, som har ett eget modpack. (Länk ovan)

0 BAKGRUND


Förband Ni spelar en pluton ur 2e Compagnie, 1er Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine, avdelad till SGTIA 91. SGTIA 91 är en tillfälligt sammansatt kompanistridsgrupp underställd bataljonsstridsgruppen GTIA 9. Omvärldsläge Efter att Wagnergruppens ledare Yevgenij Progozhin dog i en "olycka" i augusti 2023, har spridda element från Wagnergruppen upprättat "legoknektstaten Djoleba" i trippellandgränsen mellan Mali, Niger och Bourkina Fasso. Den legitima regimen i Mali har bett franska staten om hjälp och med lärdomar från Opération Serval har man landsatt en expiditionär styrka i brigads storlek i Nigeria i syfte att återskapa fred i Mali. Speltekniskt JTAC-rollen samordnar mark- och luftstridskrafter. Om du spelar JTAC bör du ha läst igenom och förstått JTAC-manualen som finns här. Prickskytt och observatör uppträder ofta självständigt för att inhämta underrättelser och nedkämpa prioriterade mål på långt avstånd. Om du spelar prickskytt eller observatör bör du ha läst igenom och förstått prickskyttemanualen som finns här. Plutonen landsätts med fallskärm. För att fallskärmshoppa: ACE Self-interact->Put backpack on chest->Plocka på fallskärm i ryggsäck-slotten->Hoppa ur planet efter plutC styrning->Scroll->Open parachute. Understödsgruppen CÉLESTINE 3-4 har möjlighet att rustas med -2x M240G, -2x MILAN F2 (ersätts av TOW p g a modstöd), -2x LGI 51mm lätt grk (ersätts av M22X 60mm grk p g a modstöd) eller en mix av ovanstående, enligt CÉLESTINE 3-0 styrningar. Understödsvapnena ligger i en låda invid plutonsledningens spawn. För att nyttja grk: -Self-interact->Deploy bipod för att fälla ut den på marken. -Ace-interact för att ladda. -Scroll->Get in för att rikta. -Rikta i sidled som vanligt, rikta i höjdled genom att skottställa med PgUp/PgDn. Riktinstrumentet visar avstånd på vänster sida för spräng, på höger sida för rök. -Scroll->Get out->Ace-interact->Ladda->Scroll->Get in. Fransk-svensk gloslista Équipe de commandement - Plutonsledningslag Chef de la compagnie - KompC Chef de section - PlutC Sous-officier adjoint - StfPlutC Medecin de section - Plutonsjv Contrôleur tactique avancé - JTAC Groupe de combat - Skyttegrupp Chef de groupe - GruppC Mitrailleur - Kspskytt Grenadier-voltigeur - Skyttesoldat Aide-soignant - Sjv Chef d'equipe - StfGrpC Tireur de precision - Skarpskytt Genie de combat - FARB Groupe appui - Understödsgrupp Tireur - Skytt (=Understödsskytt) Aide-tireur - Laddare Binôme THP - Prickskyttepar Chef de binôme - Stridsparschef (=Observatör) Tireur d'haute précision - Prickskytt Pilote - Flygförare

1 ORIENTERING


Datum/tid: 2025-04-05 04:00 Vi befinner oss på: DR JONES AIRFIELD Motståndaren Motståndaren består av maliska reguljära förband. Motståndaren uppträder i brigads storlek i kompanistridsgruppens område, men enligt S2 bedömning är ledningsförhållandena sådana att de svårligen kan kraftsamla till mer än kompani. Motståndaren bedöms försvara MARWEY AIRFIELD med en förstärkt lätt skyttepluton med begränsad motorisering. Motståndaren bedöms kunna förstärka MARWEY AIRFIELD med 1-2 plutoner motoriserat skytte med lastbil eller BTR-60 inom 30-60 minuter från stridskontakt. Motståndaren kan ha förmåga till indirekt eld. Motståndaren nyttjar fasta försvarsverk men bedöms inte ha minerat anfallsmålet Parter och civila MARWEY AIRFIELD nyttjas av både militär och civil flygtrafik. Det finns civila anställda på flygplatsen, och civila bofasta i MARWEY. Det kan förekomma civila flyg som påverkar vår förmåga att nyttja startbanan. Egna förband Huvuddelen av bataljonsstridsgruppen GTIA 9 anfaller norrut längs Nigerfloden östra strand i syfte att ta övergångarna vid MOPTI och KONNA. Vår kompanistridsgrupps område ligger i GTIA 9:s västra flank. Bataljonstridsgruppen GTIA 2 anfaller öster om GTIA 9 i syfte att kontrollera DOUENTZA som är en viktig logistikknytpunkt för fienden. Terrängen, väder och sikt Terrängen i vårt område består av stäpp med låg variation i elevering. I södra delen byts stäppen mot skog. I norr finns ett flygfält och strax söder därom en större bebyggelse, MARWEY. Vårt områdes södra gräns är NIGERFLODEN. Stridsindelning Kompanistridsgruppen understöds av: MOCHE 2-1, en C-130 inredd för personaltransport. MOCHE 2-2, en C-130 inredd för mtrltransport. SERVAL 4-1, en TIGRE HAP från EOS 6/4.

2 UPPDRAG


Kompanistridsgruppen ska senast TNR 020430 påbörja anfall mot MARWEY AIRFIELD GR 120150 i syfte att ta flygfältet och kunna flyga in kompanistridsgruppens tyngre utrustning och ingående förband. I ett senare skede anfaller kompanistridsgruppen i sydlig riktning i syfte att skära av fienden mellan SGTIA 91 och övriga förband i GTIA 9.

3 GENOMFÖRANDE


BIS - Beslut i stort Målbild: Senast TNR 020730 är MARWEY AIRFIELD tagen med minimal åverkan på flygrakan och civil infrastruktur. Terrängen inom 1km från flygfältet är säkrad till den grad att eget flyg kan nyttja flygfältet. Inledningsvis: En fallskärmsjägarpluton landsätts på LZ väst MARWEY AIRFIELD och tar flygfältet. Därefter: Fallskärmsjägarplutonens fordon och övrig mtrl landsätts. Denna kan antingen landas på flygfältet, eller fällas med skärm i närområdet. Slutligen: En fallskärmsjägarpluton försvarar MARWEY AIRFIELD i syfte att flyga in resten av kompanistridsgruppen, beredd bli avlöst av motorskyttepluton. RIL - Riktlinjer Eget flyg har flygförbud öster om EASTING 10 på grund av luftvärnshot från MARWEY AIRFIELD. IGU - Indelning, gruppering, uppgifter CÉLESTINE 1: Inledningsvis: Förbered fordon och utrustning för flygmarsch. Beredd ilasta transportflyg DR JONES AIRFIELD senast TNR 020730. Därefter: Anmäl anfallsberedda på UFA intill MARWEY AIRFIELD senast TNR 020800, beredd anfalla i sydlig riktning längs MSR CARCAJOU. CÉLESTINE 2: Inledningsvis: Förbered fordon och utrustning för flygmarsch. Beredd ilasta transportflyg DR JONES AIRFIELD senast TNR 020900. Därefter: Lös av CÉLESTINE 3 och fösvara MARWEY AIRFIELD. CÉLESTINE 3: Inledningsvis: Ilasta C-130 i syfte att luftlandsättas väst MARWEY AIRFIELD. Därefter: Samla plutonen på marken och ta flygfältet. Därnäst: Samverka med MOCHE 2-2 för att flyga in plutonens fordon så snart detta är praktiskt möjligt. Efter eget huvud, bedriv fast och rörlig spaning i närområdet och slå eventuella motståndare som kan påverka flygfältet. Slutligen: Försvara flygfältet, beredd motta övriga kompanistridsgruppen, beredd bli avlöst av CÉLESTINE 2. CÉLESTINE 4: Inledningsvis: Förbered fordon och utrustning för flygmarsch. Beredd ilasta transportflyg DR JONES AIRFIELD senast TNR 020830. Därefter: Bedriv fältarbeten i anslutning till MARWEY AIRFIELD. CÉLESTINE 5: Inledningsvis: Förbered fordon för flygmarsch. Beredd ilasta transportflyg senast TNR 020800. Därefter: Gruppera grk inom egen FOB, beredd understödja CÉLESTINE 2:s anfall. MOCHE 2: Underställs CÉLESTINE 3. SERVAL 4: Underställs CÉLESTINE 3. Insatsregler Civil infrastruktur får inte komma till skada mer än vad som är nödvändigt för att lösa striden. Flygrakan får inte bli skadad värre än att den kan återställas av CÉLESTINE 3 med medförd utrustning. Eldförbud med vapen med sprängverkan mot moskén i MARWEY *även om fienden strider från den*. Samordning CÉLESTINE 3 skall vara landsatt senast TNR 020430. Flygplatsen skall vara tagen och fredad från fi påverkan senast TNR 020730. CÉLESTINE 1 anmäl anfallsberedda senast TNR 020800.

4 LOGISTIK


Försörjning FOB upprättas i direkt anslutning till MARWEY AIRFIELD så snart CÉLESTINE 4 anländer. Påfyllnadsmtrl för CÉLESTINE 3 via egna fordon djup intill dess. Fordon 1x C130 personaltransport, 1x C130 mtrltransport, 2x Eurocopter Tigre HAP Fordon respawnar ej. Fordon kan ej repareras Sjukvårdstjänst Gruppsjukvårdare kan sy i fält. Plutonsjukvårdare kan sy och sätta PAK i fält. Plutonsjukvårdare bär en sjukvårdsväska. När den upprättats på marken fungerar den som en sjukvårdsanläggning och ökar allas sjukvårdsförmåga ett steg; gruppsjukvårdare får plutonsjukvårdares behörigheter och soldater får gruppsjukvårdares behörigheter. Plutonsjukvårdare bär hjärtstartare. Respawn sker med timer efter 15 minuter. Respawnad personal transporteras av plutonens transportförmåga. Respawn sker på flygfältet i MARWEY, aktiv från dess att CÉLESTINE 3 har tagit flygfältet.

5 LEDNING


CÉLESTINE leder från: ledningsplats intill DR JONES AIRFIELD. Samtliga har MicroDAGR. Omgångschef och högre kan placera ut kartmarkörer Samband Samtliga har radio. CÉLESTINE: 60 MHz CÉLESTINE 3-0: 100 MHz // 50 MHz CÉLESTINE 3-1: 110 MHz // 50 MHz CÉLESTINE 3-2: 120 MHz // 50 MHz CÉLESTINE 3-3: 130 MHz // 50 MHz CÉLESTINE 3-4: 140 MHz // 50 MHz CÉLESTINE 3-5: 150 MHz // 50 MHz MOCHE 2-1: 210 MHz // 70 MHz MOCHE 2-2: 220 MHz // 70 MHz SERVAL 4-1: 230 MHz // 70 MHz Sjvnät: 112 MHz

Aktivitetslogg

 • 2023-12-11
  23:14
  Lumpyconch blev sparkad från Genie de combat av Engström

 • 2023-12-11
  23:13
  Armada blev sparkad från Tireur av Engström

 • 2023-12-11
  23:13
  Nyberg blev sparkad från Tireur de precision av Engström

 • 2023-12-11
  19:42
  Twisted anmälde sig till Grenadier-voltigeur

 • 2023-12-11
  19:11
  Goliat skrev av sig från reservlistan

 • 2023-12-11
  16:59
  Dr.Qronco bytte från Grenadier-voltigeur till Genie de combat

 • 2023-12-11
  16:14
  bondish23 anmälde sig till Mitrailleur

 • 2023-12-11
  15:34
  Alfons avanmälde sig från Grenadier-voltigeur

 • 2023-12-11
  10:24
  bytte från Mitrailleur till Pilote

 • 2023-12-11
  09:32
  Donk bytte från Genie de combat till Chef de binôme

 • 2023-12-10
  23:24
  AdequatelyFaulty avanmälde sig från Pilote

 • 2023-12-09
  13:46
  Dr.Qronco lämnade reservlistan och anmälde sig till Grenadier-voltigeur

 • 2023-12-08
  23:08
  bondish23 avanmälde sig från Grenadier-voltigeur

 • 2023-12-08
  23:08
  bondish23 anmälde sig till Grenadier-voltigeur

 • 2023-12-08
  17:50
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-12-08
  16:33
  Kingtiger45 anmälde sig till Mitrailleur

 • 2023-12-05
  22:12
  Dr.Qronco skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-05
  22:12
  Dr.Qronco avanmälde sig från Chef de binôme

 • 2023-11-29
  22:32
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-29
  00:23
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-27
  23:23
  Zer0Melody bytte från Grenadier-voltigeur till Mitrailleur

 • 2023-11-27
  23:22
  Zer0Melody bytte från Mitrailleur till Grenadier-voltigeur

 • 2023-11-27
  10:35
  Goliat skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-25
  22:50
  Zer0Melody bytte från Mitrailleur till Mitrailleur

 • 2023-11-25
  22:50
  Zer0Melody anmälde sig till Mitrailleur

 • 2023-11-23
  00:01
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-21
  00:40
  Engström anmälde sig till Medecin de section

 • 2023-11-20
  22:51
  Nilas bytte från Grenadier-voltigeur till Aide-soignant

 • 2023-11-20
  22:51
  Nilas bytte från Medecin de section till Grenadier-voltigeur

 • 2023-11-16
  21:19
  Nilas anmälde sig till Medecin de section

 • 2023-11-11
  14:32
  Dr.Qronco anmälde sig till Chef de binôme

 • 2023-11-10
  20:06
  anmälde sig till Mitrailleur

 • 2023-11-09
  09:42
  Donk anmälde sig till Genie de combat

 • 2023-11-07
  18:01
  Alfons anmälde sig till Grenadier-voltigeur

 • 2023-11-07
  13:09
  Nyberg anmälde sig till Tireur de precision

 • 2023-11-06
  19:18
  H. Siivonen anmälde sig till Chef de groupe

 • 2023-11-06
  15:58
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Pilote

 • 2023-11-05
  20:30
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-05
  18:33
  Ale anmälde sig till Aide-soignant

 • 2023-11-05
  15:32
  Wennberg bytte från Grenadier-voltigeur till Contrôleur tactique avancé

 • 2023-11-05
  15:32
  Wennberg anmälde sig till Grenadier-voltigeur

 • 2023-11-05
  01:41
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-05
  01:07
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  22:17
  Lumpyconch anmälde sig till Genie de combat

 • 2023-11-04
  19:40
  Armada anmälde sig till Tireur

 • 2023-11-04
  19:30
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  19:30
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  17:38
  Blue Velvet anmälde sig till Aide-tireur

 • 2023-11-04
  13:47
  SpinX anmälde sig till Tireur de precision

 • 2023-11-04
  12:16
  SageNTitled anmälde sig till Pilote

 • 2023-11-04
  12:11
  Åslund bytte från Tireur till Chef de trinôme

 • 2023-11-04
  12:11
  Åslund anmälde sig till Tireur

 • 2023-11-04
  11:35
  deadrabbit anmälde sig till Mitrailleur

 • 2023-11-04
  10:38
  Max anmälde sig till Sous-officier adjoint

 • 2023-11-04
  03:02
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  02:44
  D.Vanderhuge anmälde sig till Chef de groupe

 • 2023-11-04
  02:30
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  02:30
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  02:28
  Brandt anmälde sig till Chef de section

 • 2023-11-04
  02:23
  manicozzy anmälde sig till Aide-tireur

 • 2023-11-04
  02:21
  Ozzy anmälde sig till Chef de groupe

 • 2023-11-04
  02:18
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  02:17
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  02:17
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  02:15
  valross anmälde sig till Chef de la compagnie

 • 2023-11-04
  02:15
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  02:15
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  02:14
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  02:13
  VashThePirate anmälde sig till Tireur

 • 2023-11-04
  02:12
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  02:11
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-11-04
  02:04
  Spelet skapades av valross

Roller

CÉLESTINE 3-2 | Groupe de combat

Chef de groupe

H. Siivonen

Mitrailleur

Zer0Melody
3

Grenadier-voltigeur

Rollen är ledig

Aide-soignant

Nilas
5

Chef d'equipe

Rollen är ledig

Mitrailleur

Kingtiger45
7

Tireur de precision

Rollen är ledig

Genie de combat

Dr.Qronco

CÉLESTINE 3-3 | Groupe de combat

1

Chef de groupe

Rollen är ledig
2

Mitrailleur

Rollen är ledig
3

Grenadier-voltigeur

Rollen är ledig
4

Aide-soignant

Rollen är ledig
5

Chef d'equipe

Rollen är ledig
6

Mitrailleur

Rollen är ledig
7

Tireur de precision

Rollen är ledig
8

Genie de combat

Rollen är ledig

Reserver