ZGM Mot Bron!

Dokument

Plutonorder mot bron

Uppladdad av valr0ss

Beskrivning

Läget i stort


2023-06-12 Kl 02.00 Stora fosterländska kriget är här, ryssen väller in med numerärt överlägsna styrkor och vi kämpar för vår överlevnad med stora egna förluster.

1.Orientering


Egna förband Vår bataljon VJ är grupperad i terrängen KLAMILA – RAVIJOKI och NORR om det mot RIKSVÄG 7 (norr om spelområdet) och har varit i strid i 5 dygn med 40%iga förluster men har lyckats stoppa fiendens framryckning i höjd med ALA-PIHLAJA. Bataljonens samtliga skyttekompanier är grupperade på linje RAVIJOKI och norrut och är bundna i strid, trosskompaniet XJ är grupperad KLAMILA och genomför omhändertagande av skadade soldater och mtrl. Spaningsplutonen KJ har haft en spaningsgrupp vid övergången BERTIL men har tappat sambandet med den gruppen, bedömt nedkämpad. Vår kompani QJ ansvarar för försvaret av terrängen RAVIJOKI – LANDSVÄG 3513 med två plutoner ( BQ, CQ) i stridsställning och en pluton (AQ) i återhämtning. Förutom spaningsgruppen som bedöms som nedkämpad finns det inga egna kända förband i området söder om oss. Motståndaren Fiendens 125:e Motoriserade brigad har anfallit över ryska gränsen och tagit VIROJOKI men har nu stoppats av vår bataljon VJ VÄST om VIROJOKI och trots upprepade försök inte lyckats bryta igenom våra linjer. Därför har nu fienden under natten till idag genomfört en kringgång söder och slagit en däcksbro i sundet sydväst om NIEMELÄ, område BERTIL och anfaller i detta nu norrut från däcksbron in i bataljonens flank och riskerar att förinta bataljonen bakifrån. Enligt KJ var bron färdigslagen tnr 120130 och fienden började rulla över. Fienden har efter bron två möjliga vägar att ta, VÄST och ÖST och det är oklart vilken dom anfaller längs med eller om dom anfaller längst med båda. Väg VÄST innebär att dom kommer anfalla rakt in i våra bakre områden och förinta vår trosskompani som har all vår logistik och sjukvård med skadade kamrater och kan sen fortsätta rakt västerut i högt tempo. Väg ÖST innebär att dom anfaller rakt in i flanken på skyttekompanierna, med dom förintade kan dom öppna upp vägen västerut och fortsätta anfallet västerut. Egen spaningsgrupp som nu bedöms nedkämpad vid BERTIL har tidigare anmält in en FLP, Främre LedningsPlats för fiendens brigad i terrängen HANSKI. Kan vi slå ut den kan vi fördröja fiendens fortsatta anfall genom att slå ut samordning och ledning av brigaden. Fiendens utrustning består av BTR-80 med T-72B3 samt 2S1 och med däcksbron kan dom medföra egna stridsvagnar. S2’s bedömning är att fienden anfaller i klassiskt maner med en förpatrull på en BTR pluton och 10minuter bakom ett främre kompani om 3 BTR plutoner förstärkt med 1 stridsvagnspluton och 1 batteri 2S1, bakom dom kommer resterande kompanier med oklar fördelning om resterande stridsvagnar är fördelade på kompanierna eller samgrupperade. Fienden har god tillgång till indirekt eld och har dessutom luftherravälde. Civila/3e part Civila har evakuerat i västlig riktning sedan en vecka tillbaka och ska inte kunna påverka vår strid. Terräng/Väder Nyckelterräng: ADAM: tvåvägsskäl som delar upp fientligt anfallsriktning i två riktningar, VÄST och ÖST samt kanaliserande väg mellan två sjöar. Tar vi ADAM hindrar vi fientlig spridning och fortsatt anfall in i vår bataljons flank. BERTIL: Däcksbro lagd över sundet. Tar vi bron och förstör den kan fienden inte fortsätta anfalla in i bataljonens flank. Vädret är mulet och klockan är 02.00 på sommarnatt med gryning som precis börjar komma, ingen begränsning för vår strid men förhoppningsvis hjälper vädret till att hålla borta fiendens flyg. Understöd 1 81mm GRK pluton (4 rör) Adam Johan med spräng och rök. Inledningsvis eldstillstånd med 10ES SPR och 5ES RÖK. Dock är fiendens motmedel aktiva och AJ behöver omgruppera efter varje elduppgift med ca 10min omgrupperingstid.

2. Uppgift


AQ ska TA terrängen ADAM, därefter TA BERTIL, beredd fortsatt anfall mot FLP CEASAR, beredd SPRÄNGA bron BERTIL samt FÖRSVARA hittre strand i syfte att stoppa fiendens anfall in i bataljonens flank.

3. Genomförande


Upp till Plutch Riktlinjer Högt anfallstempo till ADAM i syfte att snabbt stänga fiendens valmöjlighet. Omfall 1. Om plutonen inte mäktar med fortsatt anfall mot CEASAR ska bron sprängas och hittre strand försvaras

4. Logistik


I detta nu har vi bara det som finns på oss och i fordonen så planera därefter, vid akut behov anmäl uppåt så ska QJ41 försöka få fram mer underhåll. Fångar omhändertas enligt krigets lagar och transporteras bakåt via AQ2 – QJ försorg till XJ. Fördelning fordon Varje grupp har två Patgb16 Galt med Ksp58 på taket märkt med gruppnamn och 10 respektive 20. Varje skyttegrupps galt har 2 Rb57, 2 P-skott M/86, 5 strvmina 5, 2 Försvarsladdning 21 och 4 sprängladdningar M112 samt finkal ammunition och sjukvårdsmtrl. Understödsgruppens galtar har samma spräng och minmtrl men inga robotar och P-skott utan istället 15 Slpsgr, 10 sgr och 10 rök till granatgeväret och sammanlagt 5250sk till Ksp58 per fordon. AQ Ledning har egen Galt märkt AQ10 med mindre mtrl.

5. Ledning


Ledning QJ leder från kompaniet vid RAVIJOKI Samband Frekvenser enligt stående order. Bekämpningsnät är 60Mhz och bekämpningschef är VL35

Aktivitetslogg

 • 2023-06-12
  22:56
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-06-12
  17:14
  Smurf bytte från Rb57 skytt till Stf gruppchef

 • 2023-06-12
  16:17
  El Jonte avanmälde sig från Ksp90 skytt

 • 2023-06-12
  15:52
  Gladiance avanmälde sig från Stridssjukvårdare

 • 2023-06-12
  15:15
  Fridellen97 bytte från Ksp90 skytt till Skarpskytt

 • 2023-06-12
  13:18
  Gladiance anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-06-11
  16:21
  Hogsäter anmälde sig till Rb57 skytt

 • 2023-06-11
  16:19
  Hogsäter avanmälde sig från Rb57 skytt

 • 2023-06-11
  16:19
  Hogsäter anmälde sig till Rb57 skytt

 • 2023-06-11
  16:19
  Hogsäter avanmälde sig från Rb57 skytt

 • 2023-06-11
  16:19
  Hogsäter anmälde sig till Rb57 skytt

 • 2023-06-11
  12:38
  Nilas anmälde sig till Ksp58 ladd

 • 2023-06-11
  09:27
  Blue Velvet bytte från Stridssjukvårdare till Stridssjukvårdare

 • 2023-06-11
  02:44
  manicozzy anmälde sig till GRG M/86 skytt

 • 2023-06-11
  02:43
  Ozzy bytte från Skarpskytt till GRG M/86 ladd

 • 2023-06-10
  22:07
  Fridellen97 anmälde sig till Ksp90 skytt

 • 2023-06-10
  20:23
  [RL] Vash bytte från Ksp90 skytt till Plutonsjukvårdare

 • 2023-06-10
  17:44
  Dr.Qronco bytte från Stf gruppchef till Gruppchef

 • 2023-06-10
  17:01
  Donk anmälde sig till Ksp58 ladd/Stridssjukvårdare

 • 2023-06-10
  15:36
  Brandt anmälde sig till Ak/P-skott skytt

 • 2023-06-10
  12:57
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2023-06-10
  12:55
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2023-06-10
  12:54
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2023-06-10
  12:53
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2023-06-10
  12:52
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2023-06-10
  12:50
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2023-06-10
  12:00
  SageNTitled anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-06-10
  11:05
  Harry Wisén anmälde sig till Rb57 skytt

 • 2023-06-10
  08:34
  Engström anmälde sig till Stf gruppchef

 • 2023-06-10
  08:03
  Fimpen anmälde sig till Ksp90 skytt

 • 2023-06-10
  03:02
  Alfons anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-06-10
  02:58
  SpinX bytte från Gruppchef till Gruppchef

 • 2023-06-09
  20:38
  Dr.Qronco bytte från Stf gruppchef till Stf gruppchef

 • 2023-06-09
  20:28
  hasssse anmälde sig till GRG M/86 ladd

 • 2023-06-09
  20:00
  valross bytte från Stf gruppchef till Plutonchef

 • 2023-06-09
  19:47
  Larsson anmälde sig till Ksp58 skytt

 • 2023-06-09
  19:44
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2023-06-09
  19:03
  Wennberg anmälde sig till Stf plutonchef

 • 2023-06-09
  18:51
  El Jonte anmälde sig till Ksp90 skytt

 • 2023-06-09
  18:21
  Zer0Melody anmälde sig till Ak/P-skott skytt

 • 2023-06-09
  18:20
  Fragnar anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-06-09
  18:13
  Dr.Qronco anmälde sig till Stf gruppchef

 • 2023-06-09
  18:12
  Blue Velvet anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-06-09
  17:31
  Smurf anmälde sig till Rb57 skytt

 • 2023-06-09
  17:28
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2023-06-09
  17:25
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2023-06-09
  16:51
  valross anmälde sig till Stf gruppchef

 • 2023-06-09
  16:47
  SpinX bytte från Gruppchef till Gruppchef

 • 2023-06-09
  16:46
  SpinX bytte från GRG M/86 skytt till Gruppchef

 • 2023-06-09
  16:44
  SpinX anmälde sig till GRG M/86 skytt

 • 2023-06-09
  16:41
  deadrabbit anmälde sig till GRG M/86 skytt

 • 2023-06-09
  16:35
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2023-06-09
  16:23
  E. Rönnqvist anmälde sig till Ak/P-skott skytt

 • 2023-06-09
  16:12
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2023-06-09
  15:49
  Max anmälde sig till Eldledare

 • 2023-06-09
  15:47
  [RL] Vash bytte från Stridssjukvårdare till Ksp90 skytt

 • 2023-06-09
  15:46
  Ozzy anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-06-09
  15:45
  [RL] Vash bytte från Skarpskytt till Stridssjukvårdare

 • 2023-06-09
  15:45
  [RL] Vash anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-06-09
  15:42
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Ksp58 skytt

 • 2023-06-09
  15:41
  Ale anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-06-09
  15:41
  H. Siivonen anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-06-09
  15:38
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2023-06-09
  15:30
  Spelet skapades av Kingtiger45

Roller

Reserver