"Försåtminerat getingbo" | Portugiser i Samwali, 2019

Beskrivning

Förband: Caçador 2, skyttepluton | 2. fallskärmsjägarbataljon, Rapid Reaction Brigade Plats: Republiken Samwali, Centrala Afrika Tid: 2019 Kartbilagor Överblick Route Condor Omgivning

I Korthet


Ni spelar som en fredsbetvingande portugisisk skyttepluton i republiken Samwali med uppgift att upprätta en evakuationskorridor. Stridsuppgifterna inkluderar flitigt med minröjning, strid i bebyggelse och närskydd. Skyttet är utrustat med G3, M249, m.m. och färdas i HMMWV. Helikoptern kommer ha begränsad användning: främst transportera civila och logistik. Mer information kommer. VARNING: Flera av platserna i uppdraget är konstgjorda och kan därför inte återfinnas i editorn.

Bakgrund


Republiken Samwali har slitits sönder och samman efter decennier av konflikter och inbördeskrig. Landet är en artificiell stat som slagits ihop av restområden från angränsande nederländska, portugisiska, franska och brittiska kolonier, och därefter agerat som transitland för de angränsande staternas egna konflikter. Landet styrs av en dysfunktionell demokratisk koalition, Republican Coalition Party, vars egna interna konflikter lamslår statsmakten. Portugisiska styrkor har sedan 2015 agerat i landet med FN-mandat för att betvinga fred - utan resultat. Samwali Liberation Front (SLF), den största oppositions- tillika rebellgruppen i landet, är på framfart i Kujariprovinsen och har tryckt tillbaka regimtrogna styrkor. Hundratals civila har fastnat mellan de två sidorna och försöker desperat fly striderna. En handlingskraftig kapten, anropsnamn Caçador, har beslutat sig för att etablera en evakueringskorridor mitt i konfliktzonen. Både regim- och rebellstyrkorna har förvarnats, men väljer att fortsätta striden; armén har åtminstone lovat att inte beskjuta fordon som färdas längs med korridoren.

Uppgift


Läge Plutonen är uppställd vid PB Pampas i Marwey, GR 129140, norr om Route Condor. SLF och RCP strider aktivt i området. Staden är under konstant beskjutning, landsbygden runtomkring likaså. Atacante 6 är uppställd vid FARP Hooligan. Uppgift Etablera en evakueringskorridor längs med Route Condor för civila mellan FB Damasco och PB Taranjo, beredduppgift minröjning, beredduppgift CAS/MEDEVAC, beredduppgift skydda civilbefolkning. Genomförande 1: Säkra (inklusive minröj) en HLS i St Josephs konvent för MEDEVAC av civila. 2: Genomsök Route Condor djup intill PB Taranjo efter minor och fiendekontakt. 3: Vårda och evakuera civila som inte kan dra sig ur på egen hand. 4: Beslagta alla bekämpades vapen och övrig krigsmateriel. Målbild Civila kan röra sig obehindrat längs route Condor. Caçador 2 besitter en fördelaktig stridsställning i närheten av PB Taranjo, beredd att skydda evakuering. Insatsregler Individer får endast bekämpas om de är beväpnade och är i strid med FN-styrkor, alternativt bekämpar civilbefolkningen. Individer får bekämpas i nödvärn. Övriga insatsregler efter plutonchefs order.

Orientering


Egna Förband Caçador 1 bevakar Route Condor nordväst om vår position, beredduppgift understöd. Caçador 3 agerar reservpluton från FARP Hooligan. Motståndaren Samwali Liberation Front, eller SLF, är en maoistisk rebellgrupp med stort inflytande i landsbygden. SLF har många undergrupper och fraktioner med vitt skilda motiv och maktstrukturer och uppträder sällan i någon enhetlig uniform. SLF förväntas nyttja technicals och dylika fordon med varierande bestyckning och bepansring, men har tillgång till enstaka stridsfordon. De har en viss pansar- och luftvärnsförmåga och har framgångsrikt bekämpat både en helikopter och två pansarskyttefordon i området. Motståndaren använder sig hänsynslöst av minering av alla typer för att åsamka skada mot fienden och för att sätta skräck i lokalbefolkningen. Andra Aktörer & Civila Republican Army of Samwali är en regimtrogen styrka tillika landets försvarsmakt. De uppträder i lizard-, woodland- och ERDL-kamouflage. Kvalitén och kampviljan hos armén varierar kraftigt och bataljonen i vårt verksamhetsområde har varken varit samarbetsvillig eller kompetent. Utbredd korruption och tribalism innebär många lokala konflikter. De bör ej verka mot FN-styrkor, men möjligheten kan inte uteslutas. Ett kompani besitter Fire Base Damasco, och en pluton sägs försvara Patrol Base Taranjo. Vår pluton har inget samband med dem. Tre civila säger sig ha skadats vid St Josephs konvent efter att det träffats av artillerield under natten. Ytterligare fem civila vill även evakueras från platsen. Platsen kan vara minerad, och de civila kan visa sig vara dolda kombattanter. Resten av området är bebott av civila och vägarna trafikeras flitigt av de som försöker fly undan konfliktzonen. Terräng & Väder Terrängen är torr, böljande slätt med inslag av tät djungel och växtlighet längs med fälten. Ett par byar är utspridda längs med slingrande småvägar av mycket dålig kvalitet. Området är fullt av gamla och nya befästningar och värn från år av konflikt. Vissa är bemannade, andra är tomma; några är garanterat försåtminerade.

Övrigt


Utrustning & Fordon Plutonen är utrustad med bestyckade och obestyckade HMMWV-fordon. Logistik Helikopter kan inbringa logistik. HMMWV kan även kallas upp med ammunition och sjukvårdsmateriel. Understöd Inget understöd medges i nuvarande tillfälle. Speltekniskt Eldunderstöd kallas in genom radiokontakt med Zeus. Respawn är tillgängligt varje halvtimme (19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30). Alla med rang Sergeant och ovan kan sätta kartmarkörer. PAK kan användas av plutonsjukvårdaren. Plutonsjukvårdaren har en s.k. "medic bag" som kan sättas fram som medical facility. Signal Borrasca | Bataljonstab (40) Caçador 2-0 | Plutonstab (40/50/100) Caçador 2-1 | 1. Skyttegrupp (50/110) Caçador 2-2 | 2. Skyttegrupp (50/120) Caçador 2-3 | 3. Skyttegrupp (50/130) Caçador 2-4 | 4. Skyttegrupp (50/140) Caçador 2-0 RÖD | Sjukvårdsnät (112) Atacante 6 | Transporthelikopter

Bilagor


Överblick Route Condor Omgivning

Aktivitetslogg

 • 2023-10-02
  18:59
  SageNTitled anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-02
  18:52
  Dr.Qronco anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-02
  18:51
  Dr.Qronco avanmälde sig från Fältarbetssoldat

 • 2023-10-02
  18:03
  Jesper avanmälde sig från Kulspruteskytt

 • 2023-10-02
  17:59
  Vredee avanmälde sig från Kulspruteskytt

 • 2023-10-02
  17:58
  Jesper bytte från Stf. Gruppchef till Kulspruteskytt

 • 2023-10-02
  17:57
  Jesper bytte från Fältarbetssoldat till Stf. Gruppchef

 • 2023-10-02
  17:55
  Jesper bytte från Kulspruteskytt till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-02
  17:54
  Vredee anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-10-02
  17:54
  Vredee avanmälde sig från Kulspruteskytt

 • 2023-10-02
  17:54
  Vredee anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-10-02
  17:38
  Ozzy bytte från Stf. Gruppchef till Gruppchef

 • 2023-10-02
  17:19
  manicozzy bytte från Fältarbetssoldat till Fältarbetssoldat

 • 2023-10-02
  16:26
  valross bytte från Gruppchef till Plutonchef

 • 2023-10-02
  14:29
  Larsson avanmälde sig från Fältarbetssoldat

 • 2023-10-02
  11:24
  Goliat lämnade reservlistan och anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-10-02
  11:01
  Goliat skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-10-02
  10:01
  Malex anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-10-02
  08:09
  Donk anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-10-01
  19:51
  Fragnar avanmälde sig från Kulspruteskytt

 • 2023-10-01
  18:17
  Jesper anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-10-01
  16:28
  Kingtiger45 anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-09-30
  18:37
  Goliat avanmälde sig från Kulspruteskytt

 • 2023-09-30
  10:17
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-09-29
  23:54
  Engström anmälde sig till Pilot

 • 2023-09-29
  23:54
  Engström avanmälde sig från Pilot

 • 2023-09-29
  23:54
  Engström bytte från Andrepilot till Pilot

 • 2023-09-29
  23:42
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-09-29
  23:34
  Engström anmälde sig till Andrepilot

 • 2023-09-29
  23:29
  Tachibane anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-09-29
  15:45
  D.Vanderhuge anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-09-27
  23:39
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-09-27
  21:50
  Ozzy anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-09-27
  21:01
  Dr.Qronco anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-09-27
  13:36
  Max avanmälde sig från Plutonchef

 • 2023-09-27
  13:36
  Max anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-09-27
  13:36
  Max avanmälde sig från Plutonchef

 • 2023-09-26
  22:17
  manicozzy anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-09-26
  16:20
  Wennberg bytte från Fältarbetssoldat till Fältarbetssoldat

 • 2023-09-26
  13:08
  Max bytte från Andrepilot till Plutonchef

 • 2023-09-25
  18:39
  Larsson anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-09-25
  17:31
  Goliat anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-09-25
  16:51
  Wisén anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-09-25
  16:39
  Max anmälde sig till Andrepilot

 • 2023-09-25
  16:23
  SpinX bytte från Kulspruteskytt till Gruppchef

 • 2023-09-25
  16:21
  SpinX anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-09-25
  16:16
  Wennberg anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-09-25
  15:59
  deadrabbit anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-09-25
  15:47
  Blue Velvet anmälde sig till Färdmekaniker

 • 2023-09-25
  15:32
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Stf. Plutonchef tillika JTAC

 • 2023-09-25
  15:29
  valross anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-09-25
  15:24
  Fragnar anmälde sig till Kulspruteskytt

 • 2023-09-25
  15:24
  H. Siivonen anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-09-25
  15:24
  [RL] Vash anmälde sig till Rollspelare

 • 2023-09-25
  15:18
  Brandt anmälde sig till Zeus

 • 2023-09-25
  15:18
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-09-25
  15:14
  Spelet skapades av Brandt

Roller

Caçador 2-0 | Plutonstab

Plutonchef

valr0ss

Stf. Plutonchef tillika JTAC

AdequatelyFaulty
3

Plutonsjukvårdare

Rollen är ledig

Caçador 2-3 | Skyttegrupp

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Sjukvårdare

Rollen är ledig
3

Kulspruteskytt

Rollen är ledig
4

Fältarbetssoldat

Rollen är ledig
5

Stf. Gruppchef

Rollen är ledig
6

Sjukvårdare

Rollen är ledig
7

Kulspruteskytt

Rollen är ledig
8

Fältarbetssoldat

Rollen är ledig

Atacante 6 | Transporthelikopter

Pilot

Engström

Andrepilot

Rollen är låst

Färdmekaniker

Rollen är låst

Färdmekaniker

Blue Velvet

Reserver