"Omfattningen" | Försvaret av Livland, Uppdrag 2

Beskrivning

Förband: Knight 2, skyttepluton | 44. mekbataljonen, livländska nationalgardet Plats: 20km från gränsen till Krasnorus, Republiken Livland Tid: 1610, 10:e april 2019 Kartbilagor ÖVERBLICK BIELAWA NORRA TOPOLIN

I Korthet


Ni spelar som en livländsk nationalgardesskyttepluton med uppgift att understödja omringade vänliga förband genom stridsspaning och anfallsstrid. Ni nyttjar AK-74, M4, M249, och RPG. Mer information kommer snart. OBS! Kräver CONTACT DLC!

Bakgrund


Den ryskstödda staten Krasnorus har invaderat den västvänliga republiken Livland efter många år av lågintensiv konflikt. Förband från den 32. jägarbataljonen har grupperat sig vid småstaden Topolin i syfte att stoppa fiendens framryckning. Bataljonen fortsätter att strida i Topolin men har förlorat kontrollen över ungefär en tredjedel av småstaden och lider betydande förluster, särskilt till motståndarens flitiga (och urskiljningslösa) nyttjande av artilleri. Situationen har förvärrats av att de krasnorusiska styrkorna, i skydd av skogen i väst, lyckats korsa Chornyyfloden och därmed skurit av både riksväg T0404 och järnvägen. Underrättelser pekar även på att motståndarens förband har fortsatt norrut mot byn Bielawa. Skytteplutonen Knight 2 från Livlands nationalgarde har i uppgift att bekämpa alla fientliga förband på flodens nordsida, och om möjligt, slå ut deras övergångsplats.

Uppgift


Läge Plutonen är samlad i ett skogsparti norr om BIELAWA. Fiendeförband av okänd storlek har nått byns nordsida och har etablerat en vägspärr eller stridsställning på platsen. Motståndaren besitter i någon grad större delen av terrängen mellan plutonen och TOPOLIN. Uppgift Avvärj omringningen av TOPOLIN genom att bekämpa fiendeförband på nordsidan av CHORNYYFLODEN djup intill väg T0404 / SKOGSREMSAN, beredd ta fiendens övergångsplats, beredd försvara tagen terräng. Genomförande 1: Stridsspana för att söka och behålla kontakt med fienden. 2: Avminera och oskadliggör vägspärrar plutonen får kontakt med. 3: Övergå till försvarsstrid om motståndet är för hårt för att anfalla. 4: Undersök kraschplatsen nära BIELAWA om striden tillåter det. Målbild Vänliga förband har fysiskt samband längs med vägarna T0404 och T1017. Inga fientliga förband är i stridbart skick på flodens nordsida. Vägarna är fria från minor och kan nyttjas. Insatsregler Eld ges på plutonchefens order. Skada på civil bebyggelse och infrastruktur godtas i proportion till militärt syfte. Området får mineras fritt förutsatt att minering markeras för framtida borttagning. BIELAWA får ej utsättas för indirekt eld.

Orientering


Egna Förband 32. jägarbataljonen (BISHOP, KING, ROOK) försvarar TOPOLIN tillsammans med MP/Säk-plutoner (PAWN). 989. bevakningskompaniet försvarar det närliggande flygfältet. En vänlig helikopter (SUGAR SIX), modell Mi-8, har blivit nedskjuten i området med besättning på fyra man. Resterande förband ur kompaniet (KNIGHT 1, 3) bekämpar luftlandsatt trupp nordost, beredduppgift understödja KNIGHT 2 efter att deras uppgift är löst. Motståndaren Krasnorusiska förband ur 33. Motoriserade Skyttebrigaden strider runt TOPOLIN och infanteri ur deras lätta skyttebataljon förmodas ha korsat floden. Fienden bedöms försöka förflytta tyngre fordon till området och har antagligen lyckats gå över med ett antal amfibiska pansarskyttefordon (exempel MT-LB, BRDM), samt viss logistikförmåga. Fienden vill stoppa vår användning av vägarna och förväntas minera dem i någon utsträckning. Fienden är känd för att nyttja irreguljära fordon och lär beslagta civila fordon i området. Andra Aktörer & Civila BIELAWA ska ha evakuerats men ingen tillförlitlig information finns på byns status. Ungefär hälften av TOPOLINs civilbefolkning evakuerades innan staden omringades. Terräng & Väder Terrängen mellan BIELAWA och TOPOLIN är böljande åkermark med bevarade, kantiga skogspartier av varierad tjocklek. Vägarna är mestadels asfalterade och framkomligheten är god. Remsor av buskage, skog och diken bör nyttjas för att erhålla skyl under förflyttning, men att korsa öppna fält kan bli nödvändigt. Vädret är växlande, och solnedgång förväntas ungefär 1900.

Övrigt


Utrustning & Fordon Plutonen har inga särskilda fordon utan förväntas verka till fots. Vapensystemen i plutonen är varierade, främst mellan AK-74- och M4-plattformar, vilket försvårar ammunitionsfördelning. Logistik Terrängbil från logistikförband kan kallas upp för att fylla på materiel. Understöd Vi har i nuvarande läge inte tillgång till indirekt eld. Speltekniskt Eldunderstöd kallas in genom radiokontakt med Zeus. Respawn är tillgängligt varje halvtimme (19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30). Alla med rang Sergeant och ovan kan sätta kartmarkörer. PAK kan användas av plutonsjukvårdaren. Plutonsjukvårdaren har en s.k. "medic bag" som kan sättas fram som medical facility. Signal Checkmate | Bataljonstab (40) Knight 2-0 | Plutonstab (40/50/100) Knight 2-1 | 1. Skyttegrupp (50/110) Knight 2-2 | 2. Skyttegrupp (50/120) Knight 2-3 | 3. Skyttegrupp (50/130) Knight 2-4 | Understödsgrupp (50/140) Knight 5 | Logistikservis (50/160) Knight 2-0 RÖD | Sjukvårdsnät (112)

Bilagor


Överblicksbild BIELAWA NORRA TOPOLIN

Aktivitetslogg

 • 2023-08-28
  18:52
  Wennberg anmälde sig till Stf. Plutonchef

 • 2023-08-28
  18:39
  Grindsa bytte från Stf. Gruppchef till Kulspruteskytt (M240)

 • 2023-08-28
  18:17
  Rufus anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2023-08-28
  15:42
  H. Siivonen anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-08-28
  12:05
  D.Vanderhuge anmälde sig till Kulspruteskytt (M249)

 • 2023-08-28
  10:15
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-28
  02:09
  Goliat skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-08-28
  00:37
  Fimpen avanmälde sig från Kulspruteskytt (M249)

 • 2023-08-27
  20:45
  manicozzy anmälde sig till Kulspruteladdare

 • 2023-08-27
  19:16
  Torsken anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-08-27
  13:35
  [RL] Vash bytte från Fältarbetarsoldat till Stf. Gruppchef

 • 2023-08-27
  11:39
  SageNTitled avanmälde sig från Gruppchef

 • 2023-08-27
  00:42
  Larsson bytte från Stf. Gruppchef till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-08-26
  19:31
  Fragnar anmälde sig till Skyttesoldat (RPG-7)

 • 2023-08-26
  17:00
  Ozzy anmälde sig till Kulspruteskytt (M240)

 • 2023-08-26
  16:54
  Harry Wisén anmälde sig till Drönaroperatör

 • 2023-08-26
  15:37
  Köttbull-Pasta skrev av sig från reservlistan

 • 2023-08-26
  15:34
  Alfons anmälde sig till Skyttesoldat (Granattillsats)

 • 2023-08-26
  14:13
  SageNTitled anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-08-26
  13:52
  [RL] Vash anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-08-26
  13:51
  Åslund anmälde sig till Skyttesoldat (RPG-7)

 • 2023-08-26
  13:35
  Ale anmälde sig till Skyttesoldat (Granattillsats))

 • 2023-08-26
  12:35
  Grindsa anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-08-26
  11:08
  Xortin anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-08-26
  10:13
  Zer0Melody anmälde sig till Kulspruteskytt (M249)

 • 2023-08-26
  02:26
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-26
  02:25
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-26
  02:24
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-26
  02:21
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-26
  02:19
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-26
  01:57
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-26
  00:42
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-26
  00:16
  Larsson lämnade reservlistan och anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-08-25
  22:11
  Blue Velvet anmälde sig till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-08-25
  21:55
  Engström anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-08-25
  21:52
  Donk anmälde sig till Kulspruteskytt (M249)

 • 2023-08-25
  21:29
  AdequatelyFaulty avanmälde sig från Drönaroperatör

 • 2023-08-25
  21:28
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Drönaroperatör

 • 2023-08-25
  21:19
  deadrabbit anmälde sig till Kulspruteskytt (M249)

 • 2023-08-25
  20:56
  Max anmälde sig till Logistik/Ordonnans

 • 2023-08-25
  20:48
  valross anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-08-25
  20:39
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-25
  20:39
  Fimpen anmälde sig till Kulspruteskytt (M249)

 • 2023-08-25
  20:26
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-25
  20:24
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-25
  20:22
  Brandt anmälde sig till Zeus

 • 2023-08-25
  20:22
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-25
  18:32
  Larsson skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-08-25
  18:00
  Köttbull-Pasta skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-08-25
  17:59
  Spelet skapades av Brandt

Roller

Checkmate

Zeus

Brandt

Knight 2-3 | Skyttegrupp

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Sjukvårdare-Skarpskytt

Rollen är ledig
3

Skyttesoldat (Granattillsats)

Rollen är ledig
4

Kulspruteskytt (M249)

Rollen är ledig
5

Stf. Gruppchef

Rollen är ledig
6

Fältarbetarsoldat

Rollen är ledig
7

Skyttesoldat (RPG-7)

Rollen är ledig
8

Kulspruteskytt (M249)

Rollen är ledig

Knight 2-4 | Understödsgrupp

Gruppchef

Xortin

Kulspruteskytt (M240)

Ozzy

Kulspruteladdare

manicozzy
4

Stf. Gruppchef

Rollen är ledig

Kulspruteskytt (M240)

Grindsa
6

Kulspruteladdare

Rollen är ledig

Reserver

Goliat