SOLIDARITET OCH FÖRSONING, II

Beskrivning

Nära Tallinn, Federativa Baltiska Republiken 05:00, 2:e Juni 1985 Karta, Målområde i stort - Karta, Kohila - Karta, Olsha med omnejd

Bakgrund


Strategisk Nivå Den svenska styrkan i den Baltiska Federativa Republiken har tillsammans med baltiska förband fördröjt den sovjetiska framryckningen mot Tallinn och Riga i dryga två veckor. Stora förluster har åsamkats genom att undvika direkta konfrontationer och istället slå fienden på djupet med störstrid, men sovjetiska styrkor har intagit Narva och Vilnius, samt nått djupt in i landet. Estland och Lettland är avskurna på mitten mellan Pärnu och Tartu. IB 33 har tillsammans med baltiska 1:a pansarbrigaden befäst Tallinns omnejd, vars hamnar är försvarets livlina. Den sovjetiska offensiven har gått runt staden i ett försök att anfalla och rulla upp försvarslinjen västerifrån. Taktisk Nivå Sovjetiska mekaniserade förband framrycker västerifrån mot hamnarna i Svetlojarsk och Berezino i avsikt att skära av vår förstärkning och försörjning från havet. Mindre grupperingar av motståndare har brutit igenom försvarslinjen vid Olsha under natten och har genomfört flera eldöverfall vid vägkorsningen P03/P04.

Uppgift


Läge Plutonen är samlad på väg P03 söder om målområdet. Vänliga baltiska förband samt innästlade motståndare är utspridda mellan Kohila, Olsha och Höjd 216. Försvarslinjen vid Olsha bedöms bruten. Uppgift Anfall mot korsning P03/04 - Kohila - höjd 216 - Olsha i syfte att återta försvarsställningar i nordlig riktning. Genomförande 1: Bekämpa infiltrerade fiendeförband vid korsning P03/04 - Kohila. 2: Rensa, därefter säkra Olsha, om nödvändigt höjd 216. 3: Förbered försvar, alternativt ge understöd till närliggande förband. 4: Om plutonen riskerar att försättas ur skick, drag ur. Målbild Motståndaren verkar inte längre på vårt djup och framtida genombrott förebyggs med förstärkta försvarsställningar runt Olsha. Plutonen kan fortsätta lösa stridsuppgifter. Insatsregler Ickestridande och skyddade individer och platser får ej komma till skada. Förstörelse av civil egendom bör undvikas. Övriga insatsregler bestäms av plutonchef.

Orientering


Egna Förband Pansarskyttepluton Caesar Rudolf understöder försvaret av Cernaya Polana. Infanteripluton Bertil Qvintus agerar reserv. Ytterligare insatsplutoner kan förekomma i området. Motståndaren Fiendens mekaniserade förband består delvis av pskf BTR-60 understödda av T-55, samt strf BMP-2 understödda av T-72. Spanings- och fallskärmsjägarförband verkar här och bedöms utgöra infiltrationsstyrkan. Fienden har använt sig av flygunderstöd. Andra Aktörer & Civila 3. och 4. pansarskyttekompanierna försvarar områden runt Cernaya Polana respektive Svetlojarsk. Olsha är under 4. pansarskyttekompaniets ansvarsområde. Bevakningsplutoner försvarar flygfältet. Baltiska soldater är klädda i grått och utrustade med sovjetiska vapen, exempelvis AKM; de använder även stridsfordonen MT-LB och T-55. Vi har ingen uppfattning om förekomsten av civila, men Olsha bedöms evakuerad. Terräng & Väder Vi verkar i ett kuperat, skogsbeklätt område med flera småvägar och insjöar. Höjd 216 dominerar terrängen med god sikt i alla riktningar. Norr om Olsha sluttar terrängen ner i en dal mot Svetlojarsk och Novodmitrovsk. Väster om höjd 216 ligger ett flygfält, omringad av skogsklädda kullar.

Övrigt


Utrustning & Fordon Plutonen är tilldelad 4x Ksp58 och 4x GRG m/48, samt pansarskott, fordonsminor och sprängladdningar. Långvågsradio bärs på gruppnivå av signalist. Plutonen har tilldelats ett antal Bv206 i logistik- och sjukvårdsyfte som kan kallas upp. Understöd Grkpluton kan eventuellt utnyttjas om de är lediga. Flygfältet evakueras; eventuellt kan flygunderstöd (Su-25/Mi-8) utnyttjas. Skyttepluton Bertil Qvintus hålls i reserv och kan ge understöd om nödvändigt. Signal Qvintus Johan - Zeus, Kompanistab (40) Adam Qvintus - Plutonstab (40/50) Erik Adam - 1. Skyttegrupp (50) Filip Adam - 2. Skyttegrupp (50) Gustav Adam - 3. Skyttegrupp (50) Helge Adam - Understödsgrupp (50) Speltekniskt - Eldunderstöd kallas in genom radiokontakt med Zeus. - Scenariot har en respawn vid halvtid, men de tillåts vid olyckor/force majeure. - Alla med rang Sergeant och ovan kan sätta kartmarkörer. - PAK kan användas överallt.

Aktivitetslogg

 • 2023-02-27
  19:56
  Larsson bytte från Radiosignalist till Laddare, Granatgevär

 • 2023-02-27
  19:15
  Rufus anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-02-27
  18:53
  Hanno anmälde sig till Skytt, Ksp 58

 • 2023-02-27
  18:53
  Larsson anmälde sig till Radiosignalist

 • 2023-02-27
  18:31
  [RL] Vash bytte från Skytt, Granatgevär till Gruppsjukvårdare

 • 2023-02-27
  18:12
  Lavendeln anmälde sig till Laddare, Ksp 58

 • 2023-02-27
  18:02
  SpinX avanmälde sig från Skytt, Ksp 58 och skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-02-27
  13:46
  Blue Velvet avanmälde sig från Gruppsjukvårdare

 • 2023-02-27
  12:45
  H. Siivonen anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-02-27
  12:15
  Gladiance anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-02-27
  11:15
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-26
  23:49
  [RL] Vash anmälde sig till Skytt, Granatgevär

 • 2023-02-26
  22:31
  valross avanmälde sig från Gruppchef

 • 2023-02-26
  19:33
  Adam avanmälde sig från Laddare, Ksp 58

 • 2023-02-26
  19:32
  Adam anmälde sig till Laddare, Ksp 58

 • 2023-02-26
  17:49
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-26
  14:03
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-26
  13:54
  Fimpen avanmälde sig från Skytt, Granatgevär

 • 2023-02-26
  13:42
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-26
  13:36
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-26
  12:41
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-26
  04:03
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-26
  04:01
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-26
  03:17
  Åslund anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-02-26
  03:12
  Fimpen anmälde sig till Skytt, Granatgevär

 • 2023-02-25
  23:33
  Blue Velvet anmälde sig till Gruppsjukvårdare

 • 2023-02-25
  21:36
  Donk anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-02-25
  19:34
  valross anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-02-25
  19:16
  Brandt anmälde sig till Zeus

 • 2023-02-25
  19:16
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-25
  18:57
  Goliat anmälde sig till Skytt, Ksp 58

 • 2023-02-25
  18:48
  C.Swag anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-02-25
  18:43
  Engström anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-02-25
  18:16
  SpinX anmälde sig till Skytt, Ksp 58

 • 2023-02-25
  16:49
  deadrabbit anmälde sig till Laddare, Ksp 58

 • 2023-02-25
  16:45
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Skytt, Granatgevär

 • 2023-02-25
  16:32
  Kingtiger45 anmälde sig till Stf. Plutonchef

 • 2023-02-25
  15:52
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-25
  15:49
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-25
  15:48
  Fragnar bytte från Skytt, Ksp 58 till Gruppsjukvårdare

 • 2023-02-25
  15:47
  Fragnar anmälde sig till Skytt, Ksp 58

 • 2023-02-25
  15:46
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-25
  15:42
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-25
  15:41
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-25
  15:39
  Nilas anmälde sig till Chefssjukvårdare

 • 2023-02-25
  15:20
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-02-25
  14:53
  Spelet skapades av Brandt

Roller

QVINTUS JOHAN - ZEUS

Zeus

Brandt

ADAM QVINTUS - PLUTONSTAB

Plutonchef

Engström

Stf. Plutonchef

Kingtiger45
3

Radiosignalist

Rollen är ledig

Chefssjukvårdare

Nilas
5

Plutonsjukvårdare

Rollen är ledig

FILIP ADAM - SKYTTEGRUPP

Gruppchef

H. Siivonen
2

Radiosignalist

Rollen är ledig

Gruppsjukvårdare

VashThePirate

Skytt, Ksp 58

Goliat

Laddare, Ksp 58

Lavendeln

Stf. Gruppchef

Gladiance
7

Skytt, Granatgevär

Rollen är ledig
8

Laddare, Granatgevär

Rollen är ledig
9

Laddare, Granatgevär

Rollen är ledig

Fältarbetssoldat

Åslund

GUSTAV ADAM - SKYTTEGRUPP

Gruppchef

Rollen är låst

Radiosignalist

Rollen är låst

Gruppsjukvårdare

Rollen är låst

Skytt, Ksp 58

Rollen är låst

Laddare, Ksp 58

Rollen är låst

Stf. Gruppchef

Rollen är låst

Skytt, Granatgevär

Rollen är låst

Laddare, Granatgevär

Rollen är låst

Laddare, Granatgevär

Rollen är låst

Fältarbetssoldat

Rollen är låst

Reserver

SpinX