Operation Klockringaren

Beskrivning

Operation Klockringaren


Bakgrund Året är 1997, vi befinner oss i den federativa republiken Chernarus i regionen Södra Zagoria på landets nordöstra spets. Södra Zagoria-regionen har en population på uppemot 850 000 invånare som består till 77% av Chernaruser och till 33% av en rysktalande minoritet enligt 1995 års folkräkning. Chernarus officiella språk är chernarusiska, ett språk nära besläktat med tjeckiska, och ryska. Republiken ser en problematisk utveckling med radikalsocialistiska element i regeringen som understöds av civilunionen "Arbetarens försvarsallians" (CH: Obranná aliance pracujících mužů/EN: Working Man's Defence Alliance). Läget har blivit kritiskt efter att den sittande regeringen har sökt närmare förbund med västmakterna och ett avstånd från den Ryska Federationen. Delar av försvarsalliansen har tagit till vapen och ansamlar resurser för ett iscensättande av en kupp i Södra Zagoria, där man avser att kliva ur den Chernarusiska republiken och upprätta en självständig nation. I tidiga mars slog gruppen till mot en militärbas belägen i regionens norra område, och en större andel militärmateriel, bland annat eldhandvapen och fordon, stals från Chernarusiska mobförråd. Incidenten har i efterhand kommit att kallas för "Slaget om Idegranen(Tisy)" (CH: Bitva Tisy/EN: Battle of Tisy) och blev startskottet för den nuvarande konflikten. Den Chernarusiska presidenten utropade ett undantagstillstånd för Södra Zagoria-regionen och mobiliserade lokalförsvarsförband tillika landets armé som respons till det uppdagade hotet. Chernarus försvarsmakt är i nuläget svag och desorienterad, och saknar medlen till att aktivt bekämpa dissidentgruppen. Chernarus sittande regering har ombett Sverige, vilket landet anser vara en alliansfri nation, att bistå med militär såväl som humanitär hjälp syftandes till att stabilisera läget i regionen, och bekämpa den anti-demokratiska dissidentgruppen. ORIENTERING TNR 210700. April, 1997. Vi befinner oss i ZELENOGORSK, Södra Zagoria, Chernarus. Nord går över kartans övre kant. MOTSTÅNDAREN Fienden är den paramilitära gruppen “Arbetarens försvarsallians”, förkortas AF. Fienden använder rysk materiell (AK-47, RPG, m.fl.) och diverse kamouflagesystem, kännetecknas främst av vitfärgade jackor. Fienden är grupperad i uppemot ett kompanis storlek längs dalgången i norrgående riktning från TISHINA DAM, benämns MUREN. Fienden har under den senaste tiden förbättrat eld- och försvarsställningar i dalen, och förväntar vår ankomst. Fienden består till största del av lätta skyttegrupper med begränsad PV-förmåga, men kan uppträda uppsutten i bestyckade lätta transportfordon. Spaningstrupper från CDF har uppmärksammat att fienden har minerat huvudvägar kring MUREN, PV-minering kan förekomma. Fiendens organisation är dålig, de saknar godtycklig kommunikationsförmåga men stridsvärdet bedöms vara högt. Patruller uppträder i terrängen kring objektiven och kan agera som QRF:er. Fienden nyttjar järnvägen för att transportera krigsmaterial till och från NOVAYA PETROVKA. Fienden besitter en fordonsdepå i dalens norra ände vid LUMBERYARD, benämns DEPÅN, varifrån bepansrade fordon och pansarskyttefordon (BMP, BTR, BRDM) kan uppträda. Antalet fordon som fienden besitter är okänd. Spaningstrupper har hittills upptäckt åtminstone 4x spaningsfordon av typen BRDM-2, samt en T-72 stridsvagn som är immobil och genomgår reparationer vid DEPÅN efter genomförd bärgning. Fienden är koncentrerad kring fyra punkter i dalgången: MUREN, SÄNKAN, KULLEN och DEPÅN, med KULLEN som stabsplats. PARTER OCH CIVILA Inga civila ska finnas i vårt operationsområde. EGNA FÖRBAND 81:a CDF (Chernarus Defence Forces) insatspluton finns grupperad i orten MYSHKINO och försvarar tagen terräng. Plutonen blockerar fiendens urdragningsväg i östlig riktning, och kommer inte påverka vår verksamhet. Ett CDF spaningsförband finns grupperad på höjden östlig riktning från DEPÅN. Spaningsförbandet påbörjar urdragning vid inledandet av vårt anfall, och ämnar bedriva spaning från annan plats. TERRÄNG OCH VÄDER Terrängen är kuperad och består av skog, med en öppen dalgång och uttorkad flodbädd som genomskär dalgången norr till syd i dalens södra del. Dalens norra del kännetecknas av tät skog och kuperad terräng som genomskärs av öppna fält och kalhyggen längs sluttningar och åsar. Vädret är klart, och förväntas förbli det. Ett järnvägsspår genomskär dalen från nord till syd. Sikten är uppemot 500-600 meter på öppna ängar och höjder, och nedåt 50-75 meter i skogsterräng. Medellånga skjutavstånd. UPPDRAG Adam Qvintus har beordrats att rensa fienden från dalen, förstöra stabsplatsen på KULLEN och förstöra, alternativt ta över, fordonslagret vid DEPÅN syftandes till att försvaga motståndaren och återta dalen i Chernarusisk kontroll. GENOMFÖRANDE MÅLBILD Vid uppdragets genomförande befinner sig AQ på DEPÅN efter att ha slagit fienden vid MUREN, SÄNKAN, KULLEN och DEPÅN med 75% av plutonen i stridsbart skick, redo att försvara tagen terräng i NORDLIG riktning. RIKTLINJER Fienden KAN nyttja pansarfordon mot plutonen, och fienden har placerat minering vid huvudvägarna kring MUREN. Plutonen bör kringgå fiendens mineringar där de upptäcks, och bekämpa alla pansarhot som uppträder i terrängen med de medlen som plutonen besitter. Fienden kommer troligtvis kämpa hårt för att försvara tagen terräng, men fiendens dåliga organisation innebär att plutonen lätt kan binda fienden i strid och förhindra att de drar sig vidare norrut vid stridskontakt. Det är viktigt att plutonen bekämpar fienden på detaljnivå syftandes till att mildra fiendens numerära övertag. ORDER EA enligt plutonchefs beslut… FA enligt plutonchefs beslut… GA enligt plutonchefs beslut… HA enligt plutonchefs beslut… LOGISTIK Ammunition & Sjukvård Ammunition och materiell finns att hitta på startpunkt, samt i gruppfordon. Kvalificerad sjukvård bedrivs i plutonens ambulansfordon. Sjukvårdsmaterial finns att hitta i lådor vid startpunkt. Fordon Plutonen har tillgång till 5x fordon. 4x TGB 13 bestyckade med KSP 58. 1x TGB 1314 ambulans. Fordonen är markerade med gruppnamn. LEDNING & SAMBAND Endast gruppchefer och stf. gruppchefer har kortvågsradio. Grpchf har långvågsradio. Frekvenser: Plutonsnät LR 50 AQ SR 100 EA SR 110 FA SR 120 GA SR 130 HA SR 140 SPELTEKNISKT Respawn sker i plutonens ambulans som mobil spawnpunkt. Ifall ambulansen förstörs sker respawn på startpunkt. Zeus löser transport till frontlinjen. Frågor? Försent! Försvinn.

Aktivitetslogg

 • 2023-01-23
  23:25
  Hanno blev sparkad från KSP 58 Ladd av Engström

 • 2023-01-23
  19:17
  Ahlström bytte från GRG Ladd till Stridssjukvårdare

 • 2023-01-23
  19:01
  [3-3140] Adrian K avanmälde sig från rollen Stridssjukvårdare

 • 2023-01-23
  16:10
  Edvin lämnade reservlistan och anmälde sig till KSP 90 Skytt

 • 2023-01-23
  12:13
  flying_gamer avanmälde sig från rollen KSP 90 Skytt

 • 2023-01-22
  21:00
  M. Åkerfeldt avanmälde sig från rollen Sprängspecialist

 • 2023-01-22
  12:40
  Ahlström anmälde sig till GRG Ladd

 • 2023-01-22
  11:46
  Kingtiger45 anmälde sig till Skyttesold. P-Skott

 • 2023-01-21
  22:56
  Fragnar bytte från Skyttesold. P-Skott till Stf. Gruppchef

 • 2023-01-21
  20:18
  Edvin skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-01-20
  16:19
  [RL] Vash bytte från GRG Ladd till Skarpskytt

 • 2023-01-20
  16:03
  Nauska anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-01-20
  15:09
  Fragnar anmälde sig till Skyttesold. P-Skott

 • 2023-01-19
  10:45
  Sedin anmälde sig till Skyttesold. P-Skott

 • 2023-01-19
  10:45
  Sedin avanmälde sig från rollen Skyttesold. P-Skott

 • 2023-01-18
  20:32
  flying_gamer anmälde sig till KSP 90 Skytt

 • 2023-01-18
  20:27
  CinnamonToast anmälde sig till Sprängspecialist

 • 2023-01-18
  07:16
  Xortin anmälde sig till KSP 90 Skytt

 • 2023-01-17
  23:01
  Grindsa anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-01-17
  16:11
  Hanno anmälde sig till KSP 58 Ladd

 • 2023-01-17
  16:11
  Larsson bytte från KSP 58 Ladd till Stf. Gruppchef

 • 2023-01-16
  23:49
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2023-01-16
  18:58
  [3-3140] Adrian K anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-01-16
  16:44
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2023-01-16
  15:25
  Max anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-01-16
  14:57
  Sedin anmälde sig till Skyttesold. P-Skott

 • 2023-01-16
  11:36
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2023-01-16
  10:07
  C.Swag anmälde sig till Plt. Sjukvårdare

 • 2023-01-15
  23:50
  H. Siivonen anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-01-15
  23:17
  M. Åkerfeldt anmälde sig till Sprängspecialist

 • 2023-01-15
  22:16
  Karl.G anmälde sig till KSP 90 Skytt

 • 2023-01-15
  16:25
  [RL] Vash anmälde sig till GRG Ladd

 • 2023-01-15
  04:10
  Engström anmälde sig till KSP 90 Skytt

 • 2023-01-15
  01:54
  Wennberg anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-01-14
  20:07
  deadrabbit anmälde sig till GRG Ladd

 • 2023-01-14
  18:26
  Larsson bytte från GRG Ladd till KSP 58 Ladd

 • 2023-01-14
  18:25
  Larsson anmälde sig till GRG Ladd

 • 2023-01-14
  05:21
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2023-01-13
  22:30
  Harry Wisén bytte från Stf. Gruppchef till Stf. Plutonchef

 • 2023-01-13
  22:30
  Harry Wisén anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-01-13
  20:17
  SpinX anmälde sig till GRG Skytt

 • 2023-01-12
  21:29
  .BG. bytte från Plt. Sjukvårdare till Plutonchef

 • 2023-01-12
  21:04
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-01-12
  01:51
  Fimpen anmälde sig till KSP 58 Skytt

 • 2023-01-11
  22:26
  Ale anmälde sig till Skyttesold. P-Skott

 • 2023-01-11
  21:42
  Nilas bytte från Skyttesold. P-Skott till KSP 90 Skytt

 • 2023-01-11
  21:41
  Nilas anmälde sig till Skyttesold. P-Skott

 • 2023-01-11
  19:41
  Dr.Qronco anmälde sig till Sprängspecialist

 • 2023-01-11
  19:21
  Goliat anmälde sig till KSP 90 Skytt

 • 2023-01-11
  13:25
  Nikken anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-01-11
  13:24
  Smurf anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-01-10
  22:29
  .BG. anmälde sig till Plt. Sjukvårdare

 • 2023-01-10
  22:11
  Blue Velvet anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-01-10
  21:01
  Åslund anmälde sig till Zeus

 • 2023-01-10
  20:55
  Donk anmälde sig till Skarpskytt

 • 2023-01-10
  20:16
  valross anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-01-10
  19:27
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2023-01-10
  19:20
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2023-01-10
  19:20
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2023-01-10
  19:19
  Spelet skapades av Åslund

Roller

Reserver