MISSION 0 DZ RECCE

Beskrivning

Bakgrundstory


Våren 2015 har Ryssland efter framgångarna på Krim 2014 bestämt sig för att annektera Finland med hänvisning till att Finland en gång i tiden varit Ryskt och invaderade därmed Finland som genast bad om stöd av NATO och västvärlden. Finnarnas hårda kamp skapade möjlighet för NATO att förstärka fronten vilken har nu stabiliserats under två veckors tid. Detta har skapat förutsättningar för en motoffensiv längs med den södra motorvägen från Helsingfors till Ryska gränsen. Planen är att med luftburna förband ta nyckelterräng och därmed skära av ryska förbanden i södra delen Finland samtidigt som en större styrka anfaller från väst till öst mot Ryska gränsen. Ett av målen för dom luftburna styrkorna är flygfältet vid VIROJOKI benämnt OBJECTIVE OVERLORD för att förhindra rysk styrketillväxt västerut…

1.ORIENTERING


Terräng, väder och sikt Vi befinner oss på Virolahti, klockan vid spelstart är 02:00 den 10:e Mars 2015, Terrängen består av kuperad finsk terräng med större skogsområden genomskuren av öppnade fält samt mindre byar och städer. Dominant terräng är Flygplats i norra delen och en stad som genomskärs av en flod i sydvästra delen. Gryning inträffar 05:50 Vädret är uppehåll med lite moln, kommer stanna så under operationen. Motståndaren Fienden i vårt område är 3:e Motoriserade Skyttedivisionen (3rd MRD) bestående av BTR-80 och T-72B. I det bakre området som VIROJOKI är finns det inga stående motoriserade skytteförband utan stridsdugliga trupper är flygplatsens skydd och bevakningsförband som består av upp till kompanis styrka av avsutten patrullering. Fordon som används är främst lastbilar och mindre hjulgående bepansrade fordon. Dock går Rysslands huvud underhållsväg genom VIROJOKI så passerande skytteförband kan ej uteslutas. Lokalförsvaret kring flygbasen VIROJOKI bedöms bestå av följande Luftförsvar: ZU-23 batterier och manpads i närförsvar av flygplatsen. Större luftvärnsförband finns ej i närheten och kommer störas ut under er infiltration utan endast ZU-23 och Manpads vid flygfältet kan påverka er under infiltrationen. Markförsvar: Delas upp i 2 delar. Skydd och Bevakning. Bevakning består av rörliga patruller som rör sig i en större cirkel utanför flygplatsen under oregelbundna tider och vägar samt en inre bevakning som patrullerar inne på själva flygplatsen. Bevakningsförbanden bedöms ha tillgång till hundar så vidtag åtgärder därefter. Skyddsförbanden är regelrätt skytte och bedöms ha grävt ner sig i motståndsnästen vid vitala platser, motståndsnästena bedöms endast bemannas av poster vid låg hotbild och resten av skyddsförbanden bedöms förlaggda på flygplatsen för att snabbt kunna ta upp strid från motståndnästen. Fiendens utrustning är kvalificerad, dvs vi utgår ifrån att samtliga skydd och bevakningsförband har tillgång till NVG och även i viss mån värmesikten. Egna förband 1st Brigade Combat Team (1 BCT) 82nd Airborne Division är grupperade Helsingfors flygplats beredd att göra en luftlandsättning och ta VIROJOKI flygfält och skära av huvudleden i väst-östlig riktning. Brigaden är 100% uppfylld och genomför förövning och förberedelser för luftlandsättning VIROJOKI flygplats. Brigadens Spaningskompani har i uppgift att rekognoscera lämpliga DZ (dropzones) samt större fientliga styrkors placering samt huvudledens framkomlighet. Chefen Spaningskompaniet kommer lösa det genom att med en pluton (1:a, dvs ni) reka DZ och fientliga styrkor i direkt anslutning till VIROJOKI flygplats. Med en pluton(ej i spel) reka huvudleden från VIROJOKI by och västerut samt med en pluton reka fientliga större styrkor öster om VIROJOKI (utanför kartan, så ej i spel). 1:a spaningspluton (Alpha 1) är organiserad med 2 spaningsgrupper om 6 man var kapabla att jobba i 2st 3manna-omgångar samt en mindre plutonsledning på en plutonchef med en drönaroperatör. Understöd Inget understöd är tillgängligt. Civila Civilbefolkningen är ej utrymd från området och är relativt NATO-vänliga men finns även ett stöd för Rysslands annektering av Finland så kontakt med civila bör undvikas för att undvika bli röjda av ryss-vänliga individer. Slutsatser för vår strid

2.UPPGIFT


1:a Spaningsplutons uppgift är att spana ut terrängen VIROJOKI flygplats för att lokalisera möjliga dropzones samt fientliga styrkors gruppering i syfte att möjliggöra eget luftburet anfall mot VIROJOKI flygplats klart senast K+3.

3.GENOMFÖRANDE/BESLUT


Målbild När uppgiften är löst har plutonchefen A1 presenterat ett underlag till A66 om lämpliga dropzones, kända fientliga grupperingar med dess styrka och slag vilket möjliggör ett framgångsrikt luftburet anfall mot flygplatsen. Genomförandeidé 1a spaningspluton kommer infiltrera via fallskärm från en C-130 av plutonchefen vald plats och höjd, därefter fotburet och med mindre drönare spana lämpliga dropzones och fientliga installationer och grupperingar. Slutligen kommer plutonen återsamlas och gå i gömma, beredd lösa invisnings uppgifter vid dropzones för det kommande stora luftburna anfallet. Riktlinjer -Undvik strid, röjer ni er spaning genom strid försvåras luftburna anfallet då det kan innebära fientliga förstärkningar av området. -Lämplig storlek på dropzones (DZ) är 500x500m för ett kompani eller 250x250m för pluton. DZ ska helst vara inom 2km från flygplatsen för ett överraskande anfall mot flygplatsen. -Spaningsrapport lämnas till A66 skriftligt efter OP:et när A1 skrivit ihop spaningsrapporterna från grupperna. Rapporten ska innefatta: -Lämpliga DZ i lämplighets ordning med plats, utbredning och kända hinder som kan påverka fällning/hoppning på DZ. -Kända fientliga positioner, helst enligt 7S mall. ORDER Alpha 1 genomför spaning enligt målbild och genomförandeidé ovan! Samordning/Gränser Vid behov.

4.LOGISTIK


Sjukvårdstjänst Ingen Plutonssjukvårdare finns då gruppens stridssjukvårdare är extra utbildade. Dessa kan sätta PAK var som helst i terrängen. Sjvmtrl finns bara det som bärs med vid hoppet. Respawn Missionet är one-life. Respawn kan ske om man har blivit arma:d genom kontakt med Zeus via ping eller på frekvens 50Mhz. Ammunition Ingen ammunitionsersättning finns. Det ni bär på er är allt som finns.

5.LEDNING


Samband Långvåg A1 Ledning: 50Mhz (Zeus finns här som Alpha 66) Kortvåg A1 ledning: 100Mhz A11: 110Mhz A12: 120Mhz Anropsignaler Zeus: Alpha 66 Bilagor: 1. Emitteringskarta. Platser därifrån elektronisk utrustning utger kraftig strålning, storlek på markering visar kraften av utemitteringen. 2.Karta över operationsområdet.

Aktivitetslogg

 • 2022-09-07
  18:44
  Åslund avanmälde sig från rollen Squadleader

 • 2022-09-07
  18:31
  H. Siivonen lämnade reservlistan och anmälde sig till Bravo Teamleader

 • 2022-09-07
  18:28
  Dr.Qronco avanmälde sig från rollen Bravo Teamleader

 • 2022-09-07
  18:28
  Dr.Qronco anmälde sig till Bravo Teamleader

 • 2022-09-07
  18:27
  CinnamonToast anmälde sig till Rifleman

 • 2022-09-07
  17:21
  Xortin anmälde sig till Marksman

 • 2022-09-07
  17:13
  Malex bytte från Marksman till Rifleman/CLS

 • 2022-09-07
  17:11
  Eissen bytte från Rifleman till SAW gunner

 • 2022-09-07
  17:09
  Engström bytte från Rifleman/CLS till Squadleader

 • 2022-09-07
  16:51
  C.Swag avanmälde sig från rollen Squadleader

 • 2022-09-07
  16:47
  H. Siivonen avanmälde sig från Bravo Teamleader och skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-09-06
  18:36
  Costas avanmälde sig från SAW gunner och skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-09-06
  17:54
  Costas lämnade reservlistan och anmälde sig till SAW gunner

 • 2022-09-06
  17:51
  Max avanmälde sig från rollen SAW gunner

 • 2022-09-06
  17:34
  H. Siivonen lämnade reservlistan och anmälde sig till Bravo Teamleader

 • 2022-09-06
  17:34
  Costas skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-09-06
  16:59
  H. Siivonen skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-09-06
  16:22
  Dr.Qronco avanmälde sig från rollen Bravo Teamleader

 • 2022-09-06
  08:05
  Malex anmälde sig till Marksman

 • 2022-09-05
  10:02
  Donk avanmälde sig från rollen Marksman

 • 2022-08-30
  19:52
  Saris.79 anmälde sig till SAW gunner

 • 2022-08-29
  21:48
  Goliat avanmälde sig från rollen SAW gunner

 • 2022-08-19
  21:49
  Engström lämnade reservlistan och anmälde sig till Rifleman/CLS

 • 2022-08-19
  09:12
  Blue Velvet anmälde sig till Rifleman

 • 2022-08-19
  05:07
  Goliat anmälde sig till SAW gunner

 • 2022-08-18
  14:38
  Donk anmälde sig till Marksman

 • 2022-08-18
  14:32
  Wennberg anmälde sig till Bravo Teamleader

 • 2022-08-18
  11:23
  C.Swag anmälde sig till Squadleader

 • 2022-08-17
  20:25
  Eissen anmälde sig till Rifleman

 • 2022-08-17
  18:30
  Åslund anmälde sig till Squadleader

 • 2022-08-17
  18:06
  Dr.Qronco anmälde sig till Bravo Teamleader

 • 2022-08-17
  18:05
  .BG. anmälde sig till Platoon Commander

 • 2022-08-17
  17:57
  Max anmälde sig till SAW gunner

 • 2022-08-17
  17:14
  Harry Wisén anmälde sig till Drone Operator

 • 2022-08-17
  16:52
  Emek1501 anmälde sig till Rifleman/CLS

 • 2022-08-17
  16:42
  Engström skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-08-17
  16:38
  Fragnar anmälde sig till Marksman

 • 2022-08-17
  13:10
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2022-08-17
  13:10
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2022-08-17
  13:08
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2022-08-17
  13:06
  Kingtiger45 anmälde sig till Zeus

 • 2022-08-17
  13:06
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2022-08-17
  13:05
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2022-08-17
  12:55
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2022-08-17
  12:54
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2022-08-17
  12:49
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2022-08-17
  12:48
  Spelet skapades av Kingtiger45

Roller

Reserver

Costas