Operation Lodjuret

Beskrivning

Bakgrund


Året är 1976 delar av finland har blivit okuperade utav ryssland. Det finska folket behandlas illa utav sina ryska överhuvuden, motståndsrörelser har formats runt om i landet. Svenska flygvapnet har fält ammuntion samt vapen till motståndmännen för att förberedde en offensiv. Motståndrörelsen har fått ut ytterst lite information då ryssarna vaktar gränserna hårt, dock har de fått ut information att huvudbasen vid Hööpakka kommer vara underbemannad mellan 04.00-10.00 den 29: Juli då motståndmännen fått tag på dokument som berättar om ett vaktbyte. Högkvarters staben i sverige har tagit del av denna informationen och planerar en offensiv med pansar trupperna trycker från väst till öst medans en fristående pluton från I22 inässlar och utför ett eldöverfall mot konvojen med vaktbytet och sedan slår mot Hööpakka och håller tills att pansartrupperna kan byta av dem. Operationen får namn Lodjuret

Orientering


Fienden Fienden består oklart storlek i området. En pluton utav motoriserade trupper bedöms uppträda i området, dessa är utrustade med BTR-60 och BDRM2:or. De är bevakningskompanier så deras utbildning är inte den högsta. På själva huvudbasen bedöms styrkan vara upp emot en förstärkt pluton. De använder sig utav lastbilar och obestyckade UAZ:or för att ta sig omkring. De har även tillgång till indirekt eld iform utav GRK pjäser. De är utrustade med grå uniform och Sovietiska vapensystem. De bedöms utföra patrullera runt om i området och trakassera lokalbefolkningen. En konvoj med vaktbyte skall komma vid 09.30 den 29:e juli. Parter/Civila De kan förekomma civila i området men det bedöms hålla sig borta från Hööpakka. Egna förband En grupp ur Vastusryhmä (motståndsgrupp) Mannerheim sammanlänkar med AQ vid den gamla radarstationen. En del utav Vastusryhmä Mannerheim försvarar ammunitions upplaget vid Nymans gård. Terräng Väder och sikt Terräng är bruten och upphov till mången improviserade värn och eldställningar ges. Området karaktäriseras av skogsbeklädda områden som bryts upp av öppna småfält och röjda vägbanor. Vädret kommer vara dimmigt på förmiddagen, och vara molning stora delar utav dagen. till kvällen ska det spricka upp och bli stjärnklart. Sikten är låg så länge dimman ligger.

Uppdrag


AQ utför eldöverfall mot en konvoj, därefter samanlänka och få mer information från motståndsgruppen vid nymans gård. I senare skedde anfalla Hööpakka och försvara tills att pansartrupperna kan undsätta och ersätta plutonen.

Genomförarande


Beslut i stort AQ skall Inledningsvis: Utföra ett eld överfall vid Väg 163, sen urnästla från platsen till nymans gård där mer info finns att hämta angående Hööpakka samt mer ammuntion. Därefter: Anfalla Hööpakka och försvarsgruppera. Slutligen: Försvara Hööpakka intill Tidsnummer 301330 då pansartrupperna bedöms anlända. Riktlinjer Då konvojen bedöms anlända om några timmar kan AQ pluton utföra en väl planerat och förberedd eldöverfall mot konvojen. Åsa 1 gamla radar stationen. Åsa 2 Nymans gård. Insatsregler ROE:1 Krigets regler. Order EA: Upp till Plutonchef FA: Upp till Plutonchef GA: Upp till Plutonchef HA: Upp till Plutonchef Understöd inget understöd.

Logistik


Sjukvård Alla sjukvårdare kan sy i fält. Plutonsjukvårdaren kan sätta PAK i fält, Stridsjukvårdare kan sätta PAK vid sjukvårdstält. Amumuntion samt sjukvårdsmatriel Motståndsmän har upprättat en ammutionsplats vid Nymans gård. Respawn Respawn kommer öppnas när ni kommit fram till Nymansgård. därefter flyttas den till Hööpakka när staden är tagen. Respawn tid 10min

Ledning


AQ 01 leder upptill Plutonchef AQ 02 leder upptill Plutonchef Samband enlig vanlig kanalutdelning AQ LR 50 mhz EA LR 50 mhz FA LR 50 mhz GA LR 50 mhz HA LR 50 MHZ

Speltekniskt


Sjukvårdssystem Sår kan gå upp men samtliga sjukvårdare kan sy överallt. Plutonsjukvårdaren kan sätta PAK överallt men stridsjukvårdarna kan sätta PAK i sjukvårdstält. Notepad: Alla roller som behöver har tillgång till notepad i sin utrustning, dessa kan öppnas och skrivas i genom att öppna kartläge därefter ace interact - intel – notepad. Samband Vi kommer köra med signalister under detta upprag dem är de enda som har någon radio förutom Stf Plutonchef. Motståndsmän De kommer vara utrustade med ryska vapensystem, civila kläder och en blå armbindel. Uppdraget Uppdraget är styrt utav Zues

Aktivitetslogg

 • 2022-03-07
  19:41
  Grindsa bytte från Stf Gruppchef till Stridsjukvårdare

 • 2022-03-07
  18:47
  Rufus anmälde sig till Jägare (Ak4/P-skott)

 • 2022-03-07
  18:32
  Max avanmälde sig från rollen Stridsjukvårdare

 • 2022-03-07
  13:13
  Åslund anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-03-07
  11:36
  Emek1501 avanmälde sig från rollen Stf Gruppchef

 • 2022-03-07
  09:14
  Xortin lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-03-07
  09:13
  Grindsa anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-03-06
  21:28
  Fimpen bytte från Signalist till Jägare (Ak4/P-skott)

 • 2022-03-06
  20:50
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-03-06
  15:43
  AdamH37 avanmälde sig från rollen Jägare (Ak4/P-skott)

 • 2022-03-06
  15:27
  AAberg avanmälde sig från rollen Jägare (Ak4/P-skott)

 • 2022-03-06
  10:48
  Max anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2022-03-06
  05:47
  Fimpen anmälde sig till Signalist

 • 2022-03-05
  13:29
  pipen123 anmälde sig till Jägare (Ak4/P-skott)

 • 2022-03-04
  23:40
  Torsken anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-03-02
  19:54
  bringan anmälde sig till Ksp 58 Ladd

 • 2022-03-02
  12:44
  willaway anmälde sig till Jägare (Ak4/P-skott)

 • 2022-03-01
  21:42
  Dr.Qronco anmälde sig till Sprängsexpert

 • 2022-03-01
  19:52
  Ahlström anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2022-03-01
  12:22
  VVVICKE anmälde sig till Jägare (Ak4/P-skott)

 • 2022-02-28
  23:54
  King Leonidas anmälde sig till Ksp 58 Skytt

 • 2022-02-28
  17:32
  Johan Grön lämnade reservlistan och anmälde sig till Granatgevärsskytt (Mosin Nagant/RPG)

 • 2022-02-27
  21:56
  Haffa anmälde sig till Granatgevärs Ladd

 • 2022-02-27
  19:48
  AAberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Jägare (Ak4/P-skott)

 • 2022-02-26
  22:48
  AdamH37 lämnade reservlistan och anmälde sig till Jägare (Ak4/P-skott)

 • 2022-02-26
  22:37
  Mahoot SK anmälde sig till Granatgevärsladd (Jaktvapen med sikte)

 • 2022-02-26
  11:12
  Kingtiger45 lämnade reservlistan och anmälde sig till Stf Plutonchef/Signalist

 • 2022-02-26
  11:04
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-02-25
  13:15
  Kingtiger45 skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-02-25
  12:26
  Karlsson anmälde sig till Signalist

 • 2022-02-24
  14:54
  MORD OVE anmälde sig till Sprängexpert

 • 2022-02-23
  17:13
  Wennberg anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2022-02-23
  13:01
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-02-23
  12:27
  AdequatelyFaulty bytte från Stf Plutonchef/Signalist till Signalist

 • 2022-02-23
  10:01
  Nilas anmälde sig till Sjukvårdare (Mosin Nagant)

 • 2022-02-23
  06:54
  Goliat bytte från Jägare (Ak4/P-skott) till kulspruteskytt (RPK)

 • 2022-02-22
  23:48
  Donk anmälde sig till Andreman (AK47

 • 2022-02-22
  23:41
  Engström anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-02-22
  23:06
  C.Swag anmälde sig till Ledare (ak47)

 • 2022-02-22
  22:54
  Goliat anmälde sig till Jägare (Ak4/P-skott)

 • 2022-02-22
  22:11
  Harry Wisén bytte från Granatgevärsskytt (Mosin Nagant/RPG) till Granatgevärs Skytt

 • 2022-02-22
  21:49
  H. Siivonen anmälde sig till Signalist (Mosin Nagant)

 • 2022-02-22
  21:29
  valross anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-02-22
  21:24
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Stf Plutonchef/Signalist

 • 2022-02-22
  21:10
  Harry Wisén anmälde sig till Granatgevärsskytt (Mosin Nagant/RPG)

 • 2022-02-22
  21:00
  Blue Velvet anmälde sig till Jägare (Ak4/P-skott)

 • 2022-02-22
  20:53
  Emek1501 anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-02-22
  20:53
  .BG. lämnade reservlistan och anmälde sig till Plutonchef

 • 2022-02-22
  20:51
  Eissen anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2022-02-22
  20:50
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-02-08
  00:07
  Johan Grön skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-02-07
  23:05
  Xortin skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-02-07
  22:55
  AdamH37 skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-02-07
  18:24
  .BG. skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-02-04
  13:11
  AAberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-02-02
  23:02
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-02-02
  23:02
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-02-01
  13:05
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-02-01
  13:03
  Spelet skapades av SpinX

Roller

Reserver