War against the white gold mission 3

Beskrivning

Apex DLC krävs


Bakgrund


Den 21 Juni 2011 klockan 06:30 planerades ytterligare ett ingrepp mot Bloque Meta. Avsikten var av den information vi samlat att lokalisera och spränga delar av Bloque Metas transportfordon och tillfångata El Concejal. Under uppdraget vart det en eldstrid mellan oss och ett civilt fordon där Panadero påfanns död efteråt. Vi lyckades samla in information som angående lokaliseringar av tillhåll. Colombias regering avser att fortsätta sitt arbete med att bryta ner dessa organisationer.

Orientering


Motståndaren Vi kommer att stöta på tre (3) olika varianter av fiender 1. Civila med vapen - den svåraste gruppen att klassificera, vid misstanke så skjut dessa i ben eller i armar för att sedan kunna vårda och ta i säkerhet. 2. Rebeller - Dessa personer har viss skyddsutrustning och kan urskilja sig från den civila befolkningen. Dessa kan kopplas till Bloque Meta 3. Paramilitära - Dessa personer har en högre grad av avancerade vapen och skyddsutrustning, finansierade av AUC Under de senaste uppdragen uppträdde fienden i grupp till plutons styrka, nyttjade vägspärrar på vitala vägar och nyttjade QRF:er för att slå mot vår styrka när vi drog ut på tiden på en plats. Bedömt kommer detta beetende fortsätta. Civila Civila kommer att kunna finnas där det finns risk för strid, vi vet inget mer specifikt i nuläget om denna situation. Egna förband Pluton Alpha kommer att utgå ifrån FOB Alpha som är lokaliserat i Harcourt. Colombianska armén kommer att befinna sig till största delen vid deras HQ beläget på flygbasen i Lijnhaven. Deras uppgift är att assistera befolkningen med resurser såsom bland annat medicinsk hjälp. Vår enhet är enda aktiva enheten i området, inga andra egna förband finns i vår operationsområden. Terräng, väder och sikt Vi befinner oss på ön Tanoa, den är snårig och svår att få en distanserad överblick av våra områden. Klockan är 16:00, Tisdagen den 28 Juni 2011. Vädret förväntas vara klart med viss risk för molnighet. Vid mörker så är vi utrustade med ficklampor. Understöd 1xUH-60M åt Zeus för transport åt tillfångatagna personer 1xM1151 obestyckad åt Alpha 3xMTVR för transport åt Section 1-3 2xFyrhjulingar eller 1xOffroad för snabb transport åt Support

Uppgift


Alpha ska hitta platserna för drogtillverkning enligt El Concejals information till oss. Alpha ska undersöka Tanouka och Tanoa Sugar Company. Alpha ska vid dessa områden fortsatt leta efter information (Intel).

Genomförande


Målbild Vår målbild är att samtliga i plutonen ska vara i stridbart skick efter avklarade uppgifter. Krigsfångar ska befinna sig på FOB Alpha för vidare transport till HQ. Intel ska vara insamlat vid FOB Alpha alternativt inrapporterat till Alpha. Beslut Upp till Alpha Riktlinjer Vi jobbar som en insatsstyrka vilket innebär att vi ska agera så tyst som möjligt och värna om oskyldiga samt de som ger upp. Insatsregler 3. Eld får öppnas i självförsvar och när någon riktar vapen mot dig. Tredje part får ej komma till skada.

Order


Alpha 1. Undersöka Tanouka 2. Undersöka Tanoa Sugar Company 3. Hitta platserna för drogtillverkning, rensa och förstöra dessa 3.1. Position 1: Temple Ruins och bergskammen 112086 3.2. Position 2: 113076 3.3. Position 3: 119074 4. Söka efter Intel (mobiltelefoner, laptops, anteckningar eller dylikt i anslutning till objekten.

Logistik


Sjukvårdstjänst Sjukvårdsmtrl finns att tillgå i FOB Alpha samt i fordonen. 1. Plutonsjukvårdare kan sy och sätta PAK i fält 2. Bandage kan gå upp 3. Sjukvårdare kan sy i fält 4. SurgicalKit och PAK förbrukas ej vid användning Ammunition Ammunition finns att tillgå i FOB Alpha samt i fordonen.

Ledning


Samband Långvåg Alpha 1-1: 60Mhz Alpha 1-2: 50Mhz Kortvåg Alpha 1-2: 100Mhz Alpha 1-3: 110Mhz Alpha 1-4: 120Mhz Alpha 1-5: 130Mhz Alpha 1-6: 140Mhz Anropssignaler Alpha 1-1: Zeus Alpha 1-2: Alpha 1-2 Alpha 1-3: Alpha 1-3 Alpha 1-4: Alpha 1-4 Alpha 1-5: Alpha 1-5 Alpha 1-6: Alpha 1-6

Speltekniskt


Respawn Respawn sker vid start med 30 till 60 sekunders fördröjning, spelare som respawnar får transport av sin grupp ut i fält. Zeus kan bistå med transport också. Notepad Ledningen samt gruppchefer har fått notepads, dessa öppnas och skrivs i genom att öppna kartläge därefter ace interact - intel - notepad. Interagerande Använd -medical menu- för att avgöra identiteten på personen Utrustning Blå uniform, tyngre skyddsväst, balaclava, hjälm, ryggsäck/långvåg Intel För att plocka upp använd ace interact - Pick Up. För att se intel öppna kartläge därefter ace interact - intel items - document/photo.

Aktivitetslogg

 • 2022-02-28
  19:29
  Karlsson bytte från Explosive Ordnance Disposal till Commander

 • 2022-02-28
  19:28
  pipen123 anmälde sig till Automatic Rifleman (M249)

 • 2022-02-28
  19:18
  willaway avanmälde sig från rollen Automatic Rifleman (M249)

 • 2022-02-28
  17:38
  Grindsa skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-02-28
  11:47
  Goliat avanmälde sig från rollen Commander

 • 2022-02-28
  07:39
  Xortin lämnade reservlistan och anmälde sig till Rifleman

 • 2022-02-28
  05:20
  Åslund anmälde sig till Explosive Ordnance Disposal

 • 2022-02-27
  21:57
  Haffa avanmälde sig från rollen Rifleman

 • 2022-02-27
  19:58
  H. Siivonen anmälde sig till Sniper M24

 • 2022-02-27
  19:47
  AAberg avanmälde sig från rollen Sniper M24

 • 2022-02-27
  18:57
  Dr.Qronco anmälde sig till Medic

 • 2022-02-27
  16:10
  Goliat anmälde sig till Commander

 • 2022-02-26
  01:23
  King Leonidas anmälde sig till Rifleman

 • 2022-02-23
  18:22
  Nilas anmälde sig till Rifleman

 • 2022-02-22
  18:33
  Dr.Qronco avanmälde sig från rollen Medic

 • 2022-02-22
  08:38
  SpinX bytte från Commander till Medic

 • 2022-02-22
  08:37
  SpinX anmälde sig till Commander

 • 2022-02-21
  16:09
  Mahoot SK anmälde sig till Sergeant

 • 2022-02-20
  20:19
  Haffa anmälde sig till Rifleman

 • 2022-02-18
  19:15
  Saris.79 bytte från Rifleman till Rifleman

 • 2022-02-18
  17:20
  Blue Velvet anmälde sig till Platoon Medic

 • 2022-02-18
  10:05
  Karlsson anmälde sig till Explosive Ordnance Disposal

 • 2022-02-18
  00:41
  AdequatelyFaulty bytte från Sergeant till Sergeant

 • 2022-02-17
  21:08
  Donk anmälde sig till Automatic Rifleman (M249)

 • 2022-02-17
  20:47
  Eissen anmälde sig till Rifleman

 • 2022-02-17
  20:27
  Kingtiger45 anmälde sig till Automatic Rifleman (M249)

 • 2022-02-17
  20:20
  Harry Wisén anmälde sig till Explosive Ordnance Disposal

 • 2022-02-17
  19:57
  .BG. anmälde sig till Commander

 • 2022-02-17
  19:47
  AdequatelyFaulty bytte från Explosive Ordnance Disposal till Sergeant

 • 2022-02-17
  19:46
  willaway anmälde sig till Automatic Rifleman (M249)

 • 2022-02-17
  19:45
  AdequatelyFaulty bytte från Automatic Rifleman (M249) till Explosive Ordnance Disposal

 • 2022-02-17
  19:45
  AdequatelyFaulty bytte från Explosive Ordnance Disposal till Automatic Rifleman (M249)

 • 2022-02-17
  19:45
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Explosive Ordnance Disposal

 • 2022-02-17
  19:44
  C.Swag anmälde sig till Platoon Sergeant

 • 2022-02-17
  19:43
  Engström lämnade reservlistan och anmälde sig till Medic

 • 2022-02-17
  19:43
  Dr.Qronco anmälde sig till Medic

 • 2022-02-17
  19:43
  valross anmälde sig till Spotter/Medic

 • 2022-02-17
  19:43
  MORD OVE anmälde sig till Commander

 • 2022-02-17
  19:43
  valross avanmälde sig från rollen Spotter/Medic

 • 2022-02-17
  19:43
  AAberg bytte från Automatic Rifleman (M249) till Sniper M24

 • 2022-02-17
  19:42
  AAberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Automatic Rifleman (M249)

 • 2022-02-17
  19:42
  valross anmälde sig till Spotter/Medic

 • 2022-02-17
  19:42
  Wennberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Platoon Commander

 • 2022-02-17
  19:38
  Saris.79 anmälde sig till Rifleman

 • 2022-02-17
  19:37
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-02-17
  19:33
  Emek1501 anmälde sig till Zeus

 • 2022-02-17
  19:32
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-02-14
  23:42
  Engström skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-02-14
  18:37
  Johan Grön skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-02-04
  13:10
  AAberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-26
  11:23
  Illvill skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-24
  11:52
  Xortin skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-20
  17:48
  Joar skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-19
  17:42
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-16
  11:47
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-01-16
  11:46
  Spelet skapades av Emek1501

Roller

Reserver