Operation Örnens klo (repris)

Beskrivning

Bakgrund


Året 1973 kriget mellan Öst och Väst har pågått i 3 år nu. Fronten flyttas allt närmare och närmare mot Polen och Sovietunionen, men har stannat av då östtyskland har lyckats stoppa natos framkomst. Motståndrörelsen i området Rosche har växt pågrund utav den hårda komunistiska påtrycket östtyskland har på sitt folk, detta medför att motståndsrörelsen har lyckats få ut information om en ledningplats med vikitig information som kan ändra dödläge vid fronten. Den vågade operationen för att återhämta den viktiga informationen hamnar på den nya högt utbildade fallskärmsjägarskvadronen. Med tre plutonen skall fallskärmsjägarna göra det omöjliga, ta sig in och samla och störa fiendens ledningsplats och andra vikitga installitionen. Sedan urnästa från området via broarna som är mot väst, de skall även spränga dessa. Hela operationen får namnet "Örnens Klo"

Orientering


Fienden Fienden består bedömt utav en battaljons storlek, De är bevakningskompanier så deras utbildning är inte den högsta. På själva ledningsplatsen bedöms styrkan vara upp emot en pluton. De använder sig utav lastbilar och obestyckade UAZ:or för att ta sig omkring. De är utrustade med grå uniform och Sovietiska vapensystem. De bedöms utföra patrullera runt om i området. Parter/Civila De kan förekomma civila i området men då det är på natten bör de befinna sig i sina hem. Egna förband AQ kommer luftlandsättas på fällningszone Breitenfeld BQ kommer luftlandsättas på fällningszone Düna CQ kommer luftlandsättas på fällningszone Fraustadt QJ kommer luftlandsättas på fällningszone Düna Terräng Väder och sikt Terrängen består utav stora fält med mindre byar som övergår till större skogspartier.

Uppdrag


QJ Kompaniet skall genomföra störningsstrid i området och i senare dra sig ut via ett par broar. AQ skall slå mot ledningsplatsen som befinner sig i staden Massendorf, sedan dra sig ut via en järnvägsbro. BQ skall slå mot hamnen som finns i Old Stadter, sedan dra sig ut via bron söder om Ripdorf CQ skall slå mot Lufthaven och sen urnästa Sydost.

Genomförarande


Beslut i stort AQ skall Inledningsvis: slå mot ledningsplatsen i staden massendorf, samla in så mycket information samt utföra sabotage. Därefter: Urnästla ur området via Järnvägsbron norr om Ripdorf Slutligen: Spränga järnvägsbron när samtliga ur AQ är över. Riktlinjer Anfall så tyst de går då vi har överaskningsmomentet på våran sida. När anfallen är utförda urnästa med så lite stridskontakt som möjligt. Insatsregler ROE:1 Krigets regler. Order EA: Upp till Plutonchef FA: Upp till Plutonchef GA: Upp till Plutonchef HA: Upp till Plutonchef Understöd inget understöd.

Logistik


Sjukvård Alla sjukvårdare kan sy i fält. Plutonsjukvårdaren kan sätta PAK i fält, Stridsjukvårdare kan sätta PAK vid sjukvårdstält. Amumuntion samt sjukvårdsmatriel Motståndsmän har satt ut ammunitons gömmor runt om i området. Plutonerna har fått ÅS:or vid dessa. Respawn Ni kan respawna i början vid åsa 1 tills dess att fienden har upptäckt er, därefter öppnas respawn i 5 min när vikitga milstolpar i är uppnådda.

Ledning


AQ 01 leder upptill Plutonchef AQ 02 leder upptill Plutonchef Samband enlig vanlig kanalutdelning AQ LR 50 mhz EA LR 50 mhz FA LR 50 mhz GA LR 50 mhz HA LR 50 MHZ

Speltekniskt


Sjukvårdssystem Sår kan gå upp men samtliga sjukvårdare kan sy överallt. Plutonsjukvårdaren kan sätta PAK överallt men stridsjukvårdarna kan sätta PAK i sjukvårdstält. Notepad: Alla roller som behöver har tillgång till notepad i sin utrustning, dessa kan öppnas och skrivas i genom att öppna kartläge därefter ace interact - intel – notepad. Samband Vi kommer köra med signalister under detta upprag dem är de enda som har någon radio förutom Stf Plutonchef. Fallskärmshoppning Vi använder oss utav ett script som gör att fällningen sker automatiskt så ni behöver inte röra någonting föräns ni är på marken. så det är bara att luta sig tillbaka och njut av inledningen. Motståndsmän Spawnar vid Åsa1 Använder sig utav ryska vapensystem Går att urskilja genom civila kläder och blå armbindel. Personern som kommer sent: Kommer du sent in på servern efter spelstart kommer du få trycka respawn, därefter beroende på hur långt in i uppdraget dem andra är, kan du respawna direkt innan plutonen har hamnat i strid eller på åsa 2 efter första målet är taget. Uppdraget Uppdraget är sjävlgående men Admin har tillgång till zeus ifall något skulle skita sig.

Aktivitetslogg

 • 2022-02-21
  23:32
  Spelet uppdaterades av Engström

 • 2022-02-21
  19:26
  Linus El anmälde sig till Sprängsexpert

 • 2022-02-21
  19:03
  Fox_ix anmälde sig till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-21
  18:51
  Rufus anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-02-21
  18:47
  bringan bytte från Sprängsexpert till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-21
  18:04
  Dr.Qronco bytte från Stridsjukvårdare till Plutonsjukvårdare

 • 2022-02-21
  16:24
  Johan Grön skrev av sig från reservlistan

 • 2022-02-21
  16:11
  Mahoot SK bytte från Plutonsjukvårdare till Stf Gruppchef

 • 2022-02-21
  15:56
  MORD OVE anmälde sig till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-21
  15:32
  MORD OVE avanmälde sig från rollen Stf Gruppchef

 • 2022-02-21
  14:53
  Larsson avanmälde sig från rollen Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-21
  11:50
  Karlsson anmälde sig till Signalist

 • 2022-02-21
  11:49
  Karlsson avanmälde sig från rollen Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-21
  11:49
  Karlsson anmälde sig till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-20
  14:38
  Gaming Experience anmälde sig till Signalist

 • 2022-02-18
  21:46
  Ahlström bytte från Fallskärmsjägare (Ak4) till Sprängexpert

 • 2022-02-18
  18:56
  AAberg avanmälde sig från rollen Sprängexpert

 • 2022-02-17
  19:44
  MORD OVE anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-02-16
  20:00
  Dr.Qronco anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2022-02-16
  19:59
  willaway bytte från Stridsjukvårdare till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-16
  19:58
  Dr.Qronco avanmälde sig från rollen Stf Gruppchef

 • 2022-02-16
  19:17
  Dr.Qronco anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-02-15
  22:50
  bringan bytte från Fallskärmsjägare (Ak4) till Sprängsexpert

 • 2022-02-15
  18:53
  Ahlström anmälde sig till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-15
  18:35
  Goliat bytte från Fallskärmsjägare (Ak4) till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-15
  18:05
  willaway anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2022-02-15
  17:00
  VVVICKE avanmälde sig från rollen Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-15
  17:00
  VVVICKE bytte från Sprängsexpert till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-15
  16:24
  valross bytte från Stf Gruppchef till Plutonchef

 • 2022-02-15
  16:00
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-02-15
  14:16
  bringan anmälde sig till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-14
  22:04
  willaway avanmälde sig från rollen Stridsjukvårdare

 • 2022-02-14
  19:36
  King Leonidas lämnade reservlistan och anmälde sig till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-14
  15:31
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-02-14
  15:04
  King Leonidas skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-02-14
  12:46
  Mahoot SK bytte från Stf Gruppchef till Plutonsjukvårdare

 • 2022-02-13
  11:30
  Joar lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-02-12
  00:36
  EnterTheGungeoneer anmälde sig till Ksp 58 Ladd

 • 2022-02-11
  06:11
  Emek1501 lämnade reservlistan och anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-02-07
  22:32
  Haffa anmälde sig till Ksp 58 Ladd

 • 2022-02-07
  17:23
  Eissen anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2022-02-07
  17:22
  .BG. anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-02-07
  16:24
  valross lämnade reservlistan och anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-02-06
  15:46
  Max anmälde sig till Stf Plutonchef/Signalist

 • 2022-02-05
  19:54
  Mahoot SK anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-02-04
  18:49
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Signalist (Mosin Nagant)

 • 2022-02-04
  18:24
  Xortin lämnade reservlistan och anmälde sig till kulspruteskytt (RPK)

 • 2022-02-04
  18:23
  Grindsa anmälde sig till Sjukvårdare (Mosin Nagant)

 • 2022-02-04
  18:11
  VVVICKE anmälde sig till Sprängsexpert

 • 2022-02-04
  18:02
  C.Swag anmälde sig till Ledare (AK47)

 • 2022-02-04
  16:53
  Goliat anmälde sig till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-04
  16:44
  Harry Wisén anmälde sig till Motståndsman (Jaktvapen med sikte)

 • 2022-02-04
  16:42
  Blue Velvet anmälde sig till Ksp 58 Skytt

 • 2022-02-04
  15:37
  Wennberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Signalist

 • 2022-02-04
  15:29
  AAberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Sprängexpert

 • 2022-02-04
  15:05
  Engström anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-02-04
  15:02
  Nilas lämnade reservlistan och anmälde sig till Ksp 58 Skytt

 • 2022-02-04
  14:57
  Donk anmälde sig till Andreman (AK47

 • 2022-02-04
  14:53
  Larsson lämnade reservlistan och anmälde sig till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2022-02-04
  14:52
  willaway anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2022-02-04
  14:51
  SpinX anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2022-02-04
  14:47
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-02-01
  16:37
  Nilas skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-31
  13:19
  Larsson skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-29
  16:48
  Johan Grön skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-28
  18:06
  valross skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-27
  19:12
  AAberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-26
  19:25
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-01-24
  11:52
  Xortin skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-20
  17:48
  Joar skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-17
  23:48
  Emek1501 skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-11
  16:44
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-11
  13:11
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-01-11
  13:10
  Spelet skapades av SpinX

Roller

Reserver