Midvinterdöden

Beskrivning

Midvinterdöden


Solen stiger över ett vinterlandskap någonstans i djupaste Norrland... ORIENTERING 1. Fienden Fienden är de beväpnade styrkorna av den Ryska Federationen. De nyttjar ryska vapensystem (AK-74, RPG, m.m.) och fordon, och är iklädda ett vitt snökamouflage. Fienden inom vårt operationsområde består av uppemot ett kompanis storlek motoriserat skytte (BTR & BMP-fordon). Fienden befinner sig i nuläget intill orterna TAIPALE och LUOMA, och förbereder att anfalla och ta terräng längs VÄG 228, djupet intill HÖÖPAKKA, syftandes att säkra och möjliggöra framkomlighet längs VÄG 272 till öst. Vi bedömer att fienden är anfallsberedd senast kl. 08:15. Egen spaning har rapporterat om en rysk förläggnings- och stabsplats som har rests i byn HUHTALA, där fienden förbereder försvarsställningar. Vi bedömer att uppemot en plutons styrka befinner sig i området. 2. Egna styrkor 118:e Hemvärnspluton har tagit upp försvarsställningar i östra delarna av HÖÖPAKKA, syftandes till att försvara tagen terräng och understöda vår framkomlighet, tillika huvuduppgift längs VÄG 282. Ett fältsjukhus finns rest i HÖÖPAKKA, väster om korsningen. 3. Parter civila Civila kan finnas närvarande i städer och byar. 4. Terrängorientering Terrängen består av kuperad skogsmark som genomskärs av snöbetäckta ängar med mellan- till långa skjutavstånd. Beslut Vår pluton ska fördröja fiendens framryckning längs VÄG 282 i syfte att hålla framkomligheten genom HÖÖPAKKA öppen, vilket tillåter egna förband att dra sig ut från SOMPPI. ORDER AQ pluton ska inledningsvis lasta ammunition & materiell från startpunkt i sina fordon och framrycka till HÖÖPAKKA. Därefter ska AQ pluton förbereda och bedriva fördröjningsstrid längs VÄG 282 från kl. 08:00 till åtminstone kl. 08:45. HÖÖPAKKA får inte hamna i fiendens händer innan dess att RJ har dragit sig ut från SOMPPI och har passerat HÖÖPAKKA. Slutligen ska AQ falla tillbaka till HÖÖPAKKA och försvara tagen terräng, invänta ytterligare order. Målbild Vid insatsens slut befinner sig AQ pluton på FOB Kalle Johan med åtminstone 80% av plutonen i stridsdugligt skick, efter att ha fördröjt eller stoppat fiendens framryckning längs VÄG 282. Riktlinjer Fienden är i ett numerärt överläge, och deras fordonsbeväpning innebär att de kan verka mot oss på ett längre avstånd. Vi behöver ta detta i beaktning vid planering av fördröjningsstrid och försvarsställningar. Fienden vet däremot inte om att vi finns på plats, vilket ger oss överraskningsmomentet till vårat förfogande. Genomförande EA: Enligt plutonchefs order. FA: Enligt plutonchefs order. GA: Enligt plutonchefs order. HA: Enligt plutonchefs order. Fordon AQ pluton har tillgång till 4x BANDVAGN 206, och 1x TERRÄNGBIL 1314 AMBULANS. LOGISTIK OCH SAMBAND Amm/mtrl Ammunition och sjukvårdsmateriel finns att tillgå i plutonens bandvagnar, tillika på startpunkten. Samband QJ Kompaninät (samband Zeus): Långvåg 60 AQ Plutonnät: Långvåg 50 AQ: Kortvåg 100 EA: Kortvåg 110 FA: Kortvåg 120 GA: Kortvåg 130 HA: Kortvåg 140 Nödkanal (sjkv): Kortvåg 112 SPELTEKNISKT Respawn sker i FOB Kalle Johan. Respawntid är 5 minuter. Fordon respawnar inte, nya fordon tilldelas utefter behov. Slut! Frågor? Försent! FÖRSVINN!!

Aktivitetslogg

 • 2022-05-16
  18:20
  Parling avanmälde sig från rollen KSP 90 Skytt

 • 2022-05-16
  08:28
  M.Egerborn anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2022-05-16
  07:05
  Grindsa anmälde sig till Skyttesoldat RB57

 • 2022-05-16
  07:05
  Xortin anmälde sig till Skyttesoldat RB57

 • 2022-05-16
  01:22
  Ahlström lämnade reservlistan och anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2022-05-16
  00:06
  Torsken anmälde sig till Skarpskytt

 • 2022-05-14
  15:16
  Engström bytte från Stridssjukvårdare till Gruppchef

 • 2022-05-13
  21:31
  Engström anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2022-05-12
  23:42
  Max bytte från Stridssjukvårdare till Stf. Plutonchef

 • 2022-05-12
  22:44
  .BG. avanmälde sig från rollen Stf. Plutonchef

 • 2022-05-11
  14:40
  Max anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2022-05-11
  14:17
  MORD OVE anmälde sig till KSP 90 Skytt

 • 2022-05-11
  12:36
  Goliat anmälde sig till KSP 58 Ladd

 • 2022-05-11
  11:48
  Karlsson anmälde sig till GRG Ladd

 • 2022-05-11
  06:50
  Donk anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2022-05-11
  00:40
  C.Swag anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-05-10
  23:36
  Eissen anmälde sig till Skarpskytt

 • 2022-05-10
  23:34
  SageNTitled bytte från KSP 58 Ladd till GRG Skytt

 • 2022-05-10
  23:34
  SageNTitled anmälde sig till KSP 58 Ladd

 • 2022-05-10
  21:56
  .BG. lämnade reservlistan och anmälde sig till Stf. Plutonchef

 • 2022-05-10
  21:40
  Joar anmälde sig till Plt.Sjukvårdare

 • 2022-05-10
  19:49
  Blue Velvet anmälde sig till KSP 58 Skytt

 • 2022-05-10
  19:21
  Wennberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Skyttesoldat RB57

 • 2022-05-10
  19:20
  Dr.Qronco lämnade reservlistan och anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2022-05-10
  19:18
  Nilas anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2022-05-10
  19:18
  Nilas avanmälde sig från rollen Stridssjukvårdare

 • 2022-05-10
  19:18
  Nilas anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2022-05-10
  19:15
  Harry Wisén anmälde sig till Skyttesoldat RB57

 • 2022-05-10
  19:14
  Parling anmälde sig till KSP 90 Skytt

 • 2022-05-10
  19:14
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Skarpskytt

 • 2022-05-10
  19:13
  Emek1501 lämnade reservlistan och anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2022-05-10
  19:13
  valross lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-05-10
  19:13
  SpinX anmälde sig till Plutonchef

 • 2022-05-10
  19:04
  Åslund anmälde sig till Zeus

 • 2022-05-10
  19:04
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2022-05-10
  19:03
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2022-05-10
  10:26
  Ahlström skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-05-09
  22:40
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-05-09
  22:01
  Emek1501 skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-05-08
  15:06
  Dr.Qronco skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-05-08
  01:45
  valross skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-05-07
  16:39
  .BG. skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-05-07
  14:31
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2022-05-07
  13:55
  Spelet skapades av Åslund

Roller

Helge Adam

Gruppchef

Rollen är låst

KSP 90 Skytt

Rollen är låst

Skyttesoldat RB57

Rollen är låst

Stridssjukvårdare

Rollen är låst

Stf. Gruppchef

Rollen är låst

Fältarbetssoldat

Rollen är låst

Skyttesoldat RB57

Rollen är låst

Skarpskytt

Rollen är låst

Reserver