Operation Shadowmere

Beskrivning

Operation Shadowmere


Bakgrund Strider i Takistan har nu pågått i flera veckor emot terror gruppen Al qaeda en svensk fredsbevarande styrka är stationerad strax söder om Zargabad. 2 dagar sedan: En svensk helikopter utrustad med avancerad spanings utrustning blir nedskjuten av fientliga styrkor. Underrättelser informerar om att FI beslagtagit helikoptern och fört denna till en ny plats. Båda piloterna överlevde och tillfångatogs omgående av FI. Beslut tas omgående och SOG kopplas in och skickas till området. Förhandlingar om att piloterna ska befrias påbörjas men lyckas ej. 12 timmar sedan. En av piloterna avrättas och videoklipp sänds på nätet. Kroppen återfås efter förhandling. Godkännande för räddnings aktion ges av regeringen. Operationen genomförs i samband med amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Därav genomförs operationen av Internationell standard. (Nato alfabet) Situation En svensk pilot är tillfångatagen av terror gruppen Al Qaeda. Underrättelser informerar att piloten (härmed refererad till "Gamble") förflyttats till en före detta Takistansk militär bas i utkanten av Zargabad. SOG är ansluten till operationen för att frigöra och eskortera Gamble till närliggande UN läger. Sierra och Foxtrot kommer agera inom aktivitets området. Inga allierade styrkor kommer finnas på plats. (Sierra 1-1 Gruppchef agerar Platonledning) Genomförande: Sierra 1-1 och Sierra 1-2 kommer landsättas norr om objektet. en närliggande kraftstation finns på plats. Sabotage av denna kommer ge oss några extra minuter mörker och skapa förvirring hos FI. Sierra kommer sedan fortsätta mot huvudmålet. Infiltrera basen med skydd av mörkret och frita "Gamble". Foxtrot 1-1 och 1-2 kommer landsättas Nordöst om huvud objektet. Deras huvuduppgift är att lokalisera och förstöra den svenska spanings helikoptern för att förhindra FI från att stjäla teknologi och hemligt material. När och om helikoptern förstörts skall Foxtrot ansluta till huvudobjektet i samband med Sierra. Exfil: Civila fordon (Svarta offroads) har placerats i en närliggande by av allierade styrkor. Garagen har markerats med röda flaggor för att indikera flyktfordonen. Fientliga styrkor kan befinnas i närområdet. Säkra platsen, uppsätt i fordon och ta er till UN basen väst om aktivitets området.

Aktivitetslogg

 • 2021-04-13
  19:05
  Adam skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-04-13
  18:59
  Nilas anmälde sig till Operatör

 • 2021-04-13
  18:52
  Åslund lämnade reservlistan och anmälde sig till Operatör

 • 2021-04-13
  18:52
  Åslund skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-04-13
  18:49
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-04-13
  18:31
  Goliat anmälde sig till Operatör

 • 2021-04-13
  18:29
  Lundgren anmälde sig till Operatör

 • 2021-04-13
  18:28
  H. Siivonen anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-04-13
  18:26
  Modigen anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-04-13
  18:25
  MORD OVE bytte från Operatör till Gruppchef

 • 2021-04-13
  18:24
  MORD OVE lämnade reservlistan och anmälde sig till Operatör

 • 2021-04-13
  18:24
  Ackerman bytte från Operatör till Operatör

 • 2021-04-13
  18:23
  Ackerman anmälde sig till Operatör

 • 2021-04-13
  18:23
  Comrade.mp4 anmälde sig till Operatör

 • 2021-04-13
  18:22
  Johnsson anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-04-13
  18:20
  Spelet uppdaterades av Killet

 • 2021-04-13
  18:17
  MORD OVE skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-04-13
  18:11
  Spelet skapades av Killet

Roller

Reserver

Wennberg
Adam