Infanterie greift an!

Beskrivning

Förutsättning


Ni är en skyttepluton ur Tyska Arméns Jägarbataljon (Lätt skytte) rullandes i GTK Boxer med 0.50cals på. 3:e världskriget har startat och Ryssland tillsammans med Belarus har invaderat Polen och fortsatt in i Tyskland och har vid det här laget nått halvvägs genom Tyskland medans NATO kämpar med att samla styrkor nog att stoppa det rysk-Bela rusiska anfallet.

Orientering


Motståndaren Ryska 142:a motoriserade brigaden har tagit terräng djup intill floden WIPPERAU och norr om den djup intill byn DORMTE där den har stannat upp pga. logistikproblem för 12 timmar sedan och försvara i detta nu tagen terräng och genomför anfallsförberedelser vidare västerut. Huvuddelen av brigaden befinner sig NORR WIPPERAU med endast svagare delar som skyddar flanken södra delen vid byn NEUMUHLE. Fienden bedöms i detta nu gräva ner sig på höjden väster om bron skyddat av en tätpluton grupperad i byn SUTTORF med ytterligare en pluton i byn NEUMUHLE som reservförband. 142:a motoriserade brigaden består av hjulgående äldre BTR-80 understöda med T-72 och indirekt eld. Luftherraväldet fluktuerar starkt vem det är som äger, för stunden ska vi äga luftherraväldet men undvik att utmana ödet genom att gruppera på öppna fält osv, finns många brinnande vrak som visar vad som händer om man ignorerar ryska flygvapnet. Civila Kriget har pågått länge och civila flyktingar i nöd är vardagsmat, området är utrymt och ingen hänsyn till civila behövs ta mer än krigets lagar styr. Egna förband 292:a jägarbataljonen är i huvuddel grupperad terrängen OTZEN – STÖCKEN – ROCHE med eld i östlig riktning. Bataljonen ska anfalla och slå delar av 142:a motoriserade brigaden NORR om WIPPERAU genom flankanfall från SÖDER. ALPHA kompaniet ska anfalla och ta brofästet byn NEUMUHLE för att skapa förutsättningar för bataljonens flankanfall. Sidoförband Norr om WIPPERAU har vi just nu 2. Kompaniet i staden OETZEN, till söder om oss finns 3. Kompaniet. Under anfallet kommer ALPHA 1 plutonen inledningsvis vara tätplutonen i kompaniets anfall, när vi har tagit SUTTORF kommer ALPHA 2 pluton att anfalla söder om Riksväg 191 medans ALPHA 3 pluton är anfallsreserv bakom ALPHA 1 pluton. Understöd Kompaniet understöd av bataljonens 3st 81mm granatkastare som skjuter spräng och rök. tilldelning 32spräng och 6 rök per GRK, mer kan tilldelas vid behov via kompanichef.

Uppgift


ALPHA 1 pluton ska anfalla och TA OCH FÖRSVARA BRON över WIPPERAU vid NEUMUHLE i syfte att skapa ett brohuvud för bataljonens fortsatta flankanfall i NORDLIG riktning.

Genomförande


Inledningsvis slå tätplutonen grupperad SUTTORF, därefter slå försvarsgrupperad fiende höjden för att därnäst ta bron och slutligen försvara tagen terräng i byn NEUMUHLE. Samordning/gränser Floden WIPPERAU till norr är gränsen mellan 2:a och 1:a kompaniet, dvs den får e korsas i norr. Riksväg 191 i söder är plutonens gräns till ALPHA 2 djup intill bron, dvs plutonen får inte korsa söder om Rv191 förutom vid anfallet över bron. ALPHA 1 äger vägen Rv191.

Logistik


Sjukvård PAK kan sättas i plutonchefsfordonet (Fennek) Respawn respawnar i UFA och får antingen ta sig fram till fots eller samordnas av stf Plutonchef Reparation finns på kompaniets tross som kan kallas fram vid behov. Ammunition till grupperna finns i fordonen, ammunition till fordonen finns vid kompaniets stridstross

Ledning


Kompanichefen ALPHA ACTUAL leder mellan ALPHA och BRAVO plutonerna. Samband KompL/PlutL: 50Mhz

Oleat


Bataljonens grupperingsområde Kompaniets uppgift

Aktivitetslogg

 • 2022-01-04
  00:01
  Spelet uppdaterades av obliv1on

 • 2022-01-03
  23:34
  Spelet uppdaterades av obliv1on

 • 2022-01-03
  19:42
  Johnsson anmälde sig till PzFaust 3 Ladd

 • 2022-01-03
  19:34
  willaway avanmälde sig från rollen PzFaust 3 Ladd

 • 2022-01-03
  19:30
  Zinned111 anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-01-03
  18:33
  Zinned111 avanmälde sig från rollen Gruppchef

 • 2022-01-03
  17:52
  Zinned111 lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-01-03
  17:20
  Zinned111 skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-03
  16:38
  Eissen anmälde sig till Närskyddsoldat

 • 2022-01-03
  16:37
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2022-01-02
  19:53
  AAberg anmälde sig till Besättningsman

 • 2022-01-02
  19:11
  Donk lämnade reservlistan och anmälde sig till Besättningsman

 • 2022-01-02
  19:07
  Dr.Qronco bytte från Besättningsman till Stridssjukvårdare

 • 2022-01-02
  17:27
  Henriksson lämnade reservlistan och anmälde sig till PzFaust 3 Ladd

 • 2022-01-02
  16:53
  Fimpen avanmälde sig från rollen Besättningsman

 • 2022-01-02
  03:09
  H. Siivonen bytte från Stridssjukvårdare till Gruppchef

 • 2022-01-02
  02:02
  Ahlström avanmälde sig från rollen Gruppchef

 • 2022-01-02
  01:59
  Marky anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-01-01
  20:11
  Plaxo avanmälde sig från rollen PzFaust 3 Ladd

 • 2021-12-30
  20:18
  obliv1on anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2021-12-30
  19:27
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-27
  22:10
  SYNNE anmälde sig till PzFaust 3 Skytt

 • 2021-12-27
  13:22
  Ahlström bytte från PzFaust 3 Skytt till Gruppchef

 • 2021-12-27
  13:16
  Ahlström anmälde sig till PzFaust 3 Skytt

 • 2021-12-27
  13:16
  Karlsson anmälde sig till MG3 (MG42) Skytt

 • 2021-12-24
  16:24
  Dr.Qronco lämnade reservlistan och anmälde sig till Besättningsman

 • 2021-12-24
  16:21
  Dr.Qronco skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-21
  23:15
  Henriksson skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-21
  18:04
  Gaming Experience avanmälde sig från rollen MG3 (MG42) Skytt

 • 2021-12-21
  14:30
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-21
  14:30
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-21
  14:30
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-21
  14:23
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-21
  14:22
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-21
  12:14
  willaway anmälde sig till PzFaust 3 Ladd

 • 2021-12-21
  03:27
  Fimpen anmälde sig till Besättningsman

 • 2021-12-21
  00:21
  H. Siivonen bytte från Plutonssjukvårdare till Stridssjukvårdare

 • 2021-12-21
  00:00
  AdequatelyFaulty anmälde sig till PzFaust 3 Ladd

 • 2021-12-20
  23:36
  H. Siivonen anmälde sig till Plutonssjukvårdare

 • 2021-12-20
  18:40
  Haffa anmälde sig till Besättningsman

 • 2021-12-19
  19:50
  Dr.Qronco avanmälde sig från rollen Plutonssjukvårdare

 • 2021-12-19
  18:38
  Gaming Experience anmälde sig till MG3 (MG42) Skytt

 • 2021-12-18
  19:11
  Johan Grön lämnade reservlistan och anmälde sig till Skyttesoldat

 • 2021-12-16
  22:20
  Harry Wisén avanmälde sig från rollen Besättningsman

 • 2021-12-14
  22:33
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-14
  22:33
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-14
  18:04
  Donk skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-13
  17:34
  MORD OVE skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-12
  22:20
  Grindsa anmälde sig till PzFaust 3 Skytt

 • 2021-12-12
  20:16
  Xortin anmälde sig till MG4 (Ksp90) Skytt

 • 2021-12-12
  19:06
  arvid anmälde sig till MG4 (Ksp90) Skytt

 • 2021-12-12
  11:35
  Rufus bytte från MG4 (Ksp90) Skytt till Skyttesoldat

 • 2021-12-12
  11:35
  Rufus anmälde sig till MG4 (Ksp90) Skytt

 • 2021-12-11
  20:26
  Plaxo anmälde sig till PzFaust 3 Ladd

 • 2021-12-11
  20:11
  Nilas anmälde sig till Besättningsman

 • 2021-12-11
  19:52
  C.Swag anmälde sig till Stf Plutonchef

 • 2021-12-11
  17:28
  Dr.Qronco anmälde sig till Plutonssjukvårdare

 • 2021-12-11
  17:24
  Andersson2000 anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2021-12-11
  17:11
  Blue Velvet anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2021-12-11
  17:00
  Wennberg anmälde sig till PzFaust 3 Skytt

 • 2021-12-11
  16:54
  Saris.79 anmälde sig till Skyttesoldat

 • 2021-12-11
  16:53
  Emek1501 anmälde sig till MG3 (MG42) Skytt

 • 2021-12-11
  16:44
  SageNTitled anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2021-12-11
  16:40
  Goliat anmälde sig till MG4 (Ksp90) Skytt

 • 2021-12-11
  16:40
  Joar anmälde sig till Besättningsman

 • 2021-12-11
  16:40
  Johan Grön skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-11
  16:25
  Harry Wisén anmälde sig till Besättningsman

 • 2021-12-11
  16:23
  Mahoot SK anmälde sig till MG3 (MG42) Skytt

 • 2021-12-11
  16:21
  Engström anmälde sig till Besättningsman

 • 2021-12-11
  16:19
  Max anmälde sig till Plutonchef

 • 2021-12-11
  16:15
  valross anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-12-11
  16:15
  SpinX anmälde sig till Eldledare

 • 2021-12-11
  16:13
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-11
  16:06
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-11
  15:20
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-11
  15:18
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-11
  15:17
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-11
  14:35
  Spelet uppdaterades av Kingtiger45

 • 2021-12-11
  14:30
  Spelet skapades av Kingtiger45

Roller

Reserver

MORD OVE