Operation Örners klo

Beskrivning

Bakgrund


Året 1973 kriget mellan Öst och Väst har pågått i 3 år nu. Fronten flyttas allt närmare och närmare mot Polen och Sovietunionen, men har stannat av då östtyskland har lyckats stoppa natos framkomst. Motståndrörelsen i området Rosche har växt pågrund utav den hårda komunistiska påtrycket östtyskland har på sitt folk, detta medför att motståndsrörelsen har lyckats få ut information om en ledningplats med vikitig information som kan ändra dödläge vid fronten. Den vågade operationen för att återhämta den viktiga informationen hamnar på den nya högt utbildade fallskärmsjägarskvadronen. Med tre plutonen skall fallskärmsjägarna göra det omöjliga, ta sig in och samla och störa fiendens ledningsplats och andra vikitga installitionen. Sedan urnästa från området via broarna som är mot väst, de skall även spränga dessa. Hela operationen får namnet "Örnens Klo"

Orientering


Fienden Fienden består bedömt utav en battaljons storlek, De är bevakningskompanier så deras utbildning är inte den högsta. På själva ledningsplatsen bedöms styrkan vara upp emot en pluton. De använder sig utav lastbilar och obestyckade UAZ:or för att ta sig omkring. De är utrustade med grå uniform och Sovietiska vapensystem. De bedöms utföra patrullera runt om i området. Parter/Civila De kan förekomma civila i området men då det är på natten bör de befinna sig i sina hem. Egna förband AQ kommer luftlandsättas på fällningszone Breitenfeld BQ kommer luftlandsättas på fällningszone Düna CQ kommer luftlandsättas på fällningszone Fraustadt QJ kommer luftlandsättas på fällningszone Düna Terräng Väder och sikt Terrängen består utav stora fält med mindre byar som övergår till större skogspartier.

Uppdrag


QJ Kompaniet skall genomföra störningsstrid i området och i senare dra sig ut via ett par broar. AQ skall slå mot ledningsplatsen som befinner sig i staden Massendorf, sedan dra sig ut via en järnvägsbro. BQ skall slå mot hamnen som finns i Old Stadter, sedan dra sig ut via bron söder om Ripdorf CQ skall slå mot Lufthaven och sen urnästa Sydost.

Genomförarande


Beslut i stort AQ skall Inledningsvis: slå mot ledningsplatsen i staden massendorf, samla in så mycket information samt utföra sabotage. Därefter: Urnästla ur området via Järnvägsbron norr om Ripdorf Slutligen: Spränga järnvägsbron när samtliga ur AQ är över. Riktlinjer Anfall så tyst de går då vi har överaskningsmomentet på våran sida. När anfallen är utförda urnästa med så lite stridskontakt som möjligt. Insatsregler ROE:1 Krigets regler. Order EA: Upp till Plutonchef FA: Upp till Plutonchef GA: Upp till Plutonchef HA: Upp till Plutonchef Understöd inget understöd.

Logistik


Sjukvård Alla sjukvårdare kan sy i fält. Plutonsjukvårdaren kan sätta PAK i fält, Stridsjukvårdare kan sätta PAK vid sjukvårdstält. Amumuntion samt sjukvårdsmatriel Motståndsmän har satt ut ammunitons gömmor runt om i området. Plutonerna har fått ÅS:or vid dessa. Respawn Ni kan respawna i början vid åsa 1 tills dess att fienden har upptäckt er, därefter öppnas respawn i 5 min när vikitga milstolpar i är uppnådda.

Ledning


AQ 01 leder upptill Plutonchef AQ 02 leder upptill Plutonchef Samband enlig vanlig kanalutdelning AQ LR 50 mhz EA LR 50 mhz FA LR 50 mhz GA LR 50 mhz HA LR 50 MHZ

Speltekniskt


Sjukvårdssystem Sår kan gå upp men samtliga sjukvårdare kan sy överallt. Plutonsjukvårdaren kan sätta PAK överallt men stridsjukvårdarna kan sätta PAK i sjukvårdstält. Notepad: Alla roller som behöver har tillgång till notepad i sin utrustning, dessa kan öppnas och skrivas i genom att öppna kartläge därefter ace interact - intel – notepad. Samband Vi kommer köra med signalister under detta upprag dem är de enda som har någon radio förutom Stf Plutonchef. Fallskärmshoppning Vi använder oss utav ett script som gör att fällningen sker automatiskt så ni behöver inte röra någonting föräns ni är på marken. så det är bara att luta sig tillbaka och njut av inledningen. Personern som kommer sent: Kommer du sent in på servern efter spelstart kommer du få trycka respawn, därefter beroende på hur långt in i uppdraget dem andra är, kan du respawna direkt innan plutonen har hamnat i strid eller på åsa 2 efter första målet är taget. Uppdraget Uppdraget är sjävlgående men Admin har tillgång till zeus ifall något skulle skita sig.

Aktivitetslogg

 • 2021-12-13
  23:27
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2021-12-13
  19:58
  Beck bytte från Fallskärmsjägare (Ak4) till Stf Gruppchef

 • 2021-12-13
  19:49
  Wize skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-13
  18:59
  arvid avanmälde sig från rollen Stf Gruppchef

 • 2021-12-13
  17:33
  MORD OVE lämnade reservlistan och anmälde sig till Signalist

 • 2021-12-13
  14:55
  obliv1on avanmälde sig från rollen Signalist

 • 2021-12-12
  23:38
  Kallmerts anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2021-12-12
  23:22
  AdequatelyFaulty avanmälde sig från rollen Stf Gruppchef

 • 2021-12-12
  23:20
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2021-12-12
  18:12
  Nilas avanmälde sig från rollen Stf Gruppchef

 • 2021-12-12
  13:21
  H. Siivonen anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2021-12-11
  17:28
  Andersson2000 avanmälde sig från rollen Plutonsjukvårdare

 • 2021-12-09
  22:45
  Plaxo lämnade reservlistan och anmälde sig till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2021-12-09
  21:50
  Grindsa lämnade reservlistan och anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2021-12-09
  21:45
  H. Siivonen avanmälde sig från rollen Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2021-12-09
  14:51
  Dr.Qronco avanmälde sig från rollen Stridsjukvårdare

 • 2021-12-08
  22:56
  Dr.Qronco anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2021-12-08
  21:13
  Andersson2000 anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2021-12-07
  21:05
  Dr.Qronco avanmälde sig från rollen Stridsjukvårdare

 • 2021-12-07
  20:29
  Constantinople avanmälde sig från rollen Plutonsjukvårdare

 • 2021-12-07
  20:29
  Johan Grön skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-06
  23:57
  Grindsa skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-06
  23:37
  Plaxo skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-06
  22:57
  MORD OVE skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-06
  19:25
  Constantinople anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2021-12-06
  19:25
  Constantinople skrev av sig från reservlistan

 • 2021-12-06
  19:25
  Constantinople skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-06
  13:28
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2021-11-30
  21:38
  Larsson skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-11-30
  19:54
  arvid lämnade reservlistan och anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2021-11-30
  09:49
  North avanmälde sig från rollen Plutonsjukvårdare

 • 2021-11-29
  22:38
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2021-11-29
  22:26
  vidar skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-11-29
  19:29
  arvid skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-11-26
  15:53
  Killet anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-11-23
  18:07
  H. Siivonen anmälde sig till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2021-11-11
  17:41
  Ahlström anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-11-08
  16:25
  Wennberg anmälde sig till Signalist

 • 2021-11-06
  18:04
  Kingtiger45 anmälde sig till Sprängexpert

 • 2021-11-06
  00:40
  Xortin anmälde sig till Ksp 58 Skytt

 • 2021-11-05
  16:31
  Anton avanmälde sig från rollen Ksp 58 Skytt

 • 2021-11-03
  15:26
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2021-11-03
  13:59
  SageNTitled anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-11-03
  10:55
  Dr.Qronco anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2021-11-02
  23:12
  GDPR anmälde sig till Signalist

 • 2021-11-02
  14:16
  .BG. anmälde sig till Plutonchef

 • 2021-11-02
  12:41
  Rufus anmälde sig till Ksp 58 Ladd

 • 2021-11-02
  01:38
  Joar anmälde sig till Ksp 58 Skytt

 • 2021-11-02
  01:38
  Mahoot SK anmälde sig till Ksp 58 Ladd

 • 2021-11-02
  00:04
  Nilas anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2021-11-02
  00:01
  North anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2021-11-01
  23:58
  Max anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2021-11-01
  23:45
  obliv1on anmälde sig till Signalist

 • 2021-11-01
  23:42
  Engström anmälde sig till Sprängsexpert

 • 2021-11-01
  23:42
  valross anmälde sig till Signalist

 • 2021-11-01
  23:41
  SpinX bytte från Sprängsexpert till Gruppchef

 • 2021-11-01
  23:41
  Beck anmälde sig till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2021-11-01
  23:40
  SpinX anmälde sig till Sprängsexpert

 • 2021-11-01
  23:38
  Emek1501 anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2021-11-01
  23:38
  Anton anmälde sig till Ksp 58 Skytt

 • 2021-11-01
  23:38
  Harry Wisén anmälde sig till Stf Plutonchef/Signalist

 • 2021-11-01
  23:38
  Åslund anmälde sig till Sprängexpert

 • 2021-11-01
  23:37
  Blue Velvet anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2021-11-01
  23:26
  Donk anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2021-11-01
  23:21
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2021-11-01
  23:17
  Goliat bytte från Fallskärmsjägare (Ak4) till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2021-11-01
  23:16
  C.Swag anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-11-01
  23:15
  Goliat anmälde sig till Fallskärmsjägare (Ak4)

 • 2021-11-01
  22:59
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2021-11-01
  22:58
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2021-11-01
  09:40
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2021-11-01
  09:39
  Spelet skapades av SpinX

Roller

Reserver