Final Hunt Down (Revisited)

Beskrivning

Bakgrund


Delar av Chernarus står för närvarande under de nordiska ländernas kontroll efter att man lyckats trycka tillbaka det Chernoryska invasionsförsöket mot Finland. Men läget är osäkert och den politiska tvekan om vem som har ansvar för vad gör att ingen tydlig riktning finns inom NATO/EU. USA har tydligt visat att man inte är intresserad av att ta på sig polisrollen i denna prekära fråga. Ryssland har fram tills nu enbart iakttagit händelseförloppet men nu när området ser ut att kunna falla under NATO vänliga nationers styre har MUST och FRA sett tecken på mobilisering av ryska trupper. Det har också förekommit ett flertal sabotage mot viktig infrastruktur i området vilket kan tyda på att en offensiv är på gång. Finland har bett Sverige att understödja genom att skicka 2:a pluton MP/Säk från Säkerhetsbataljonen i syfte att störa och hindra sabotage mot viktig infrastruktur. Vi återvänder till Chernarus en sista(?) gång för att en gång för alla jaga ut ryssen ur området.

Speltekniskt


Generellt Final Hunt Down är ett slags TvT-mission där en grupp (sex roller) spelar Spetznas (OPFOR) som har till uppgift att sabotera ett antal viktiga skyddsobjekt i regionen. Övriga 22 roller är en MP/Säk-pluton (BLUFOR) som har till uppgift att skydda objekten samt att uppsöka och nedkämpa sabotageförbandet. Det finns inga övriga fiender förutom 'Elita' i regionen så BLUFOR kan koncentrera sig fullt ut på att spåra- och nedkämpa den gruppen. Det finns däremot civila i byar/städer samt ute på landsbygden i fordon. Civila kan rapportera in observationer som avviker från det "normala". BLUFOR Till sin hjälp har BLUFOR bl.a. hundar (custom script) som är väldigt enkla att styra och att förstå. Hundscriptet har utvecklats över tid och är nu väldigt stabilt. Det fungerar i princip som riktig spårning IRL dvs. att hunden följer det faktiska spår som den spårade gruppen gått. De som är nyfikna på hundförarrollen behöver inte vara rädda för att göra bort sig, tvärtom! För att kunna följa "jakten" så kommer alla BLUFOR grupper att vara märkta på kartan mha "BLUFOR-tracking" samt att alla enheter kommer bära MicroDAGR. Vid ev. explosioner (troligt?) så kommer detta efter viss fördröjning att komma till alla BLUFOR's kännedom via 'sidechat' och/eller via radio från HQ till Adam Qvintus. Resurser BLUFOR har sin bas vid stora flygfältet väst om Grishino där alla resurser finns. - 1 st bestyckad Helikopter 16 med spaningskamera - 2 st Little Birds för visuell spaning och snabba grupptransporter - 5 st Terrängbil 16 - KSP58 (ej respawn) - 4 st AI-kontrollerade UAZ-jeepar med två soldater som kan skickas ut på spaning. Dessa kommer att rapportera om de får kontakt med fiende (kontrolleras av Plutonchef via "High Command" (CTRL-Space). - PAK i fält av Medic i Icepack. - HKP16 är medic- & repairfordon. - Alla soldater - respawn 30 sek på flygfältet. Läs gärna: MP/Säk strategi m.m. OPFOR OPFOR startar vid något av sina hemliga 'supply stashes' som placerats ut av ryska anhängare. - Har till uppdrag att förstöra fem (5) valfria skyddsobjekt. - Har ej tillgång till egna fordon, men kan stjäla om de hittar några i området. - Måste hålla fordon på vägar om det ej är ett terrängfordon. Ett script kommer se till att däcken går sönder om ett vanligt fordon körs utanför väg. - Har tillgång till ljuddämpade vapen. - Har en förutbestämd Exfil-area där de kommer bli upphämtande när/om de klarat sina uppdrag. - Måste bära på allt de behöver/vill ta med sig, men eftersom det är extremt vältränade elitsoldater vi pratar om så orkar de bära ca dubbelt så mycket som en vanlig soldat. (För MP gäller det alltså att väga så lite som möjligt för att 'ta igen' på stamina) - Har tillgång till resupply points som ryssvänliga sympatisörer anordnat. - PAK i fält av Paramedic. - Kan dela upp sig i två omgångar, dvs kan lämna två separata spår och agera självständigt inom dessa omgångar. - One-Life efter 15 min, dvs dör du så är det spectator view tills scenariot är slut.

Win Conditions


BLUFOR: Elita bekämpade innan tiden tagit slut (3 timmar). OPFOR: Fem (5) valfria skyddsobjekt (från task list) är förstörda samt: 1. Tiden tar slut eller 2. Lyckas ta sig till Exfil-area och bli upphämtade

Aktivitetslogg

 • 2021-04-05
  22:43
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2021-04-05
  18:59
  MORD OVE bytte från Autorifleman till Co-pilot/spanare (HKP16)

 • 2021-04-05
  18:49
  MORD OVE anmälde sig till Autorifleman

 • 2021-04-05
  18:46
  Fimpen avanmälde sig från rollen Autorifleman

 • 2021-04-05
  18:36
  William Bergsten anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-04-05
  18:36
  William Bergsten avanmälde sig från rollen Gruppchef

 • 2021-04-05
  18:08
  Dilan anmälde sig till KSP90-skytt

 • 2021-04-05
  18:05
  Johnsson anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-04-05
  18:03
  Ackerman anmälde sig till KSP90-skytt

 • 2021-04-05
  17:43
  Larsson avanmälde sig från rollen KSP90-skytt

 • 2021-04-05
  17:14
  William Bergsten bytte från KSP90-skytt till Gruppchef

 • 2021-04-05
  17:09
  Ackerman skrev av sig från reservlistan

 • 2021-04-05
  15:31
  Ackerman skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-04-04
  21:47
  Fimpen bytte från Gruppchef till Autorifleman

 • 2021-04-04
  21:43
  Andersson bytte från Autorifleman till Grenadier

 • 2021-04-04
  20:47
  Harry Wisén avanmälde sig från rollen Co-pilot/spanare (HKP16)

 • 2021-04-03
  00:31
  William Bergsten bytte från Grenadier till KSP90-skytt

 • 2021-04-03
  00:31
  William Bergsten anmälde sig till Grenadier

 • 2021-04-02
  23:16
  sovietguy bytte från KSP90-skytt till Sjukvårdare

 • 2021-04-02
  18:14
  Mahoot SK avanmälde sig från rollen Grenadier

 • 2021-04-01
  23:10
  Fimpen anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-04-01
  10:36
  Johnsson avanmälde sig från rollen Gruppchef

 • 2021-03-31
  18:16
  sovietguy anmälde sig till KSP90-skytt

 • 2021-03-31
  13:02
  Ahlström anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-03-31
  10:09
  Andersson skrev av sig från reservlistan

 • 2021-03-31
  10:09
  Andersson skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-03-30
  20:16
  Linus El anmälde sig till Hundförare

 • 2021-03-30
  16:39
  Willow anmälde sig till KSP90-skytt

 • 2021-03-30
  16:39
  Willow avanmälde sig från rollen Hundförare

 • 2021-03-30
  16:39
  Willow anmälde sig till Hundförare

 • 2021-03-30
  16:21
  TENG TENG anmälde sig till Skarpskytt

 • 2021-03-30
  16:20
  Wennberg bytte från Skarpskytt till Demo Specialist

 • 2021-03-30
  16:20
  Wennberg bytte från Demo Specialist till Skarpskytt

 • 2021-03-30
  15:41
  Torsken anmälde sig till KSP90-skytt

 • 2021-03-30
  11:41
  Andersson bytte från KSP90-skytt till Autorifleman

 • 2021-03-30
  11:06
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-03-30
  11:02
  SpinX bytte från Autorifleman till Spanare (LB)

 • 2021-03-30
  11:01
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-03-29
  23:19
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-03-27
  17:30
  Max anmälde sig till Hundförare

 • 2021-03-26
  11:26
  Donk bytte från Sjukvårdare till Sjukvårdare

 • 2021-03-20
  21:21
  Lundgren anmälde sig till Hundförare

 • 2021-03-20
  21:08
  jonah anmälde sig till Skarpskytt

 • 2021-03-20
  21:08
  obliv1on anmälde sig till Helikopterpilot (Little Bird)

 • 2021-03-20
  21:08
  obliv1on avanmälde sig från rollen Sjukvårdare

 • 2021-03-20
  21:04
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-03-20
  14:17
  obliv1on anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-03-19
  20:58
  Larsson bytte från KSP90-skytt till KSP90-skytt

 • 2021-03-17
  22:29
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-03-17
  22:00
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-03-17
  22:00
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-03-17
  19:23
  SYNNE anmälde sig till Engineer/skytt

 • 2021-03-17
  00:30
  C.Swag bytte från Engineer/skytt till Gruppchef

 • 2021-03-16
  15:39
  Noel anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-03-15
  23:08
  Donk anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-03-14
  11:27
  Goliat anmälde sig till Skarpskytt

 • 2021-03-12
  17:20
  Kingtiger45 anmälde sig till Medic/skytt

 • 2021-03-12
  14:06
  Larsson anmälde sig till KSP90-skytt

 • 2021-03-12
  12:08
  C.Swag bytte från Gruppchef till Engineer/skytt

 • 2021-03-12
  12:08
  C.Swag anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-03-12
  10:13
  Killet anmälde sig till Plutonschef

 • 2021-03-12
  09:34
  BG anmälde sig till Hundförare

 • 2021-03-12
  09:24
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-03-12
  08:09
  Jokke1111 anmälde sig till Skarpskytt

 • 2021-03-12
  01:49
  Andersson anmälde sig till KSP90-skytt

 • 2021-03-12
  01:39
  Mahoot SK anmälde sig till Grenadier

 • 2021-03-12
  01:25
  Joar anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-03-11
  23:49
  Hedström anmälde sig till Paramedic

 • 2021-03-11
  20:14
  Harry Wisén bytte från Plutonschef till Helikopterpilot

 • 2021-03-11
  19:32
  Harry Wisén anmälde sig till Plutonschef

 • 2021-03-11
  19:32
  Johnsson anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-03-11
  19:26
  SpinX anmälde sig till Autorifleman

 • 2021-03-11
  19:16
  H. Siivonen lämnade reservlistan och anmälde sig till Stf Plutonschef

 • 2021-03-11
  19:12
  Wennberg anmälde sig till Demo Specialist

 • 2021-03-11
  19:01
  Engström anmälde sig till Team Leader

 • 2021-03-11
  19:01
  SageNTitled anmälde sig till Helikopterpilot

 • 2021-03-11
  18:42
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-03-11
  18:42
  Siggstedt anmälde sig till Marksman

 • 2021-03-11
  18:41
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-03-11
  18:36
  Beck anmälde sig till Sambandsman (Zeus)

 • 2021-03-11
  18:36
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-03-11
  18:28
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-03-11
  18:16
  H. Siivonen skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-03-11
  16:40
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2021-03-11
  16:40
  Spelet skapades av Beck

Roller

Reserver