Operation Archipelago (repris)

Beskrivning

Operation Archipelago


Bakgrund Ryska styrkor överraskade världen när de plötsligt slog igenom den finska gränsen i syfte att ta kontroll över delar av den finska provinsen Karelen. I ett drag som liknande invasionen av krimhalvön rör sig ryska styrkor över tidigare finsk mark i syfte att skapa en längre sträcka mellan gränsen och St petersburg och därmed den stora ryska flottbasen i området. Detta är i respons till att finland påbörjat samtal om eventuellt medlemskap i NATO. Efter att ryska styrkor slagit igenom den finska gränsen togs det finska försvaret av överraskning. Ryska styrkor haltade deras framryckning efter de uppnått sina mål och detta var ca två månader sedan. Finland har mobiliserat majoritet av sin befolkning och hela samhället och med understöd av flertalet länder därmed Sverige börjar arbetet för att ta tillbaka den mark som en gång tillhörde finland. Uppgift Bertil Qvintus uppgift är att genomföra flertalet störnings attacker på fientliga basen och installationen i området. Er uppgift är att landstiga i närområdet av de fientliga baserna och infiltrera och därmed om tvingad nedkämpa fientliga styrkor i syfte att uppnå målet. Ni ska genomföra dessa attacker på de två marina installationerna i området, En attackbåts bas samt en logistickbas. Om tid finns över och Chefen anser det möjligt ska ett större anfall med landstigning genomföras på det tredje målet, Ett rörligt AA förband. Mål Ni ska infiltrera de markerade baserna i syfte att förstöra all möjlig materiell samt ta ut basen ur operativt skick. Bekämpning av fientliga styrkor kan behövas men en längre strid ska inte ske då ett fientligt QRF förband snabbt tar sig till området via helikopter från en flygbas i nord-öst Beräknad flygtid till attackbåtsbasen: 13-18 min, logistickbasen: 7-12 min Syfte Syftet med denna attack är att störa fiendens operativ förmåga i området samt att få fientliga styrkor dirigerade till området i syfte att försvaga andra punkter inför den finska motattacken. Fienden Den fientliga styrkan i området är reservstyrkor och på baser som är dåligt bemannade. Fienden har inte alltid tillgänglighet till mörkerseende då de prioriteras till stridande förband. Fienden har kontroll över terrängen och mineringar i vattnet samt fientliga spanning utposter har markerat på kartan av ett tidigare spaningsförband. Sjukvård Sjukvård sker i båtarna och om en soldat avlider i fält ska ett försök att återta kroppen till vänliga styrkor med hjälp av en bodybag genomföras Resurser 4st Stridsbåt 90 RWS OBS! Spelet börjar 19:00 och ni får som max 15-20 min att rusta upp i bas och genomföra en ordergivning innan ni rör er mot första målet. Därför skulle det vara optimalt om planerande chefs roller kunde komma tidigare så att en plan inför operationen finns redo!

Aktivitetslogg

 • 2021-05-10
  18:58
  Nikezz avanmälde sig från rollen Fältarbetssoldat

 • 2021-05-10
  18:58
  O.Bogg avanmälde sig från rollen Ksp 90C

 • 2021-05-10
  18:57
  O.Bogg anmälde sig till Ksp 90C

 • 2021-05-10
  18:55
  O.Bogg avanmälde sig från rollen Ksp 90C

 • 2021-05-10
  18:52
  O.Bogg anmälde sig till Ksp 90C

 • 2021-05-10
  18:30
  Nikezz anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2021-05-10
  17:48
  Ninja Man avanmälde sig från rollen Fältarbetssoldat

 • 2021-05-10
  17:47
  Joar anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-05-10
  17:13
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2021-05-10
  17:00
  Hansen anmälde sig till Båtbesättning (Förare)

 • 2021-05-10
  16:59
  Hansen avanmälde sig från rollen Båtbesättning (Förare)

 • 2021-05-10
  16:54
  Nilas anmälde sig till Båtbesättning (Skytt)

 • 2021-05-10
  16:37
  loveg anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2021-05-10
  16:30
  Ninja Man anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2021-05-10
  16:12
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2021-05-10
  16:11
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2021-05-10
  16:09
  Donk anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2021-05-10
  16:07
  Henriksson anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2021-05-10
  16:06
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2021-05-10
  15:25
  Goliat anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2021-05-10
  15:17
  MORD OVE bytte från Fältarbetssoldat till Stf. Gruppchef

 • 2021-05-10
  15:16
  MORD OVE bytte från Stf. Gruppchef till Fältarbetssoldat

 • 2021-05-10
  15:15
  MORD OVE anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2021-05-10
  15:12
  C.Swag anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-05-10
  15:11
  Killet anmälde sig till Plutonschef

 • 2021-05-10
  15:03
  Pvt. Fuckface anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-05-10
  14:58
  Engström anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-05-10
  14:38
  Hedström anmälde sig till Båtbesättning (Skytt)

 • 2021-05-10
  14:31
  SageNTitled anmälde sig till Båtbesättning (Förare)

 • 2021-05-10
  14:28
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-05-10
  14:24
  Hansen anmälde sig till Båtbesättning (Förare)

 • 2021-05-10
  14:21
  Eissen anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-05-10
  14:20
  BG anmälde sig till Ksp 90C

 • 2021-05-10
  14:18
  Jokke1111 anmälde sig till Ksp 90C

 • 2021-05-10
  14:18
  Harry Wisén anmälde sig till Ksp 90C

 • 2021-05-10
  14:17
  SpinX anmälde sig till Ksp 90C

 • 2021-05-10
  14:17
  H. Siivonen anmälde sig till Stf. Plutonschef

 • 2021-05-10
  14:14
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2021-05-10
  14:07
  Spelet skapades av Harry Wisén

Roller

Kalle Johan

Spaningschef

Rollen är låst

Observatör (AT-4)

Rollen är låst

Observatör (Sjv)

Rollen är låst

Gustav Bertil

Gruppchef

Joar
2

Ksp 90C

Rollen är ledig
3

Ksp 90C

Rollen är ledig
4

Stf. Gruppchef

Rollen är ledig
5

Fältarbetssoldat

Rollen är ledig
6

Fältarbetssoldat

Rollen är ledig
7

Sjukvårdare

Rollen är ledig

Gustav Bertil 10

Båtbesättning (Förare)

Rollen är låst

Båtbesättning (Skytt)

Rollen är låst

Reserver

Wennberg