Operation Takistan

Beskrivning

Operation Takistan


Bakgrund Den militära multinationella insatsen som genomförs i Takistan verkar under en koalition som leds genom USA:s centralkommando i Tampa, Florida. Koalitionens militära plan för Takistan syftar initialt till att hindra IS framryckningar genom att bland annat utbilda och träna försvarsstyrkor i Takistan för att sedan besegra IS. Den militära planen utgör en del i en bredare strategi tillsammans med andra krishanteringsinstrument, såsom diplomati och humanitära åtgärder. Det svenska styrkebidraget till koalitionen mot IS verkade fram till och med 2018 i norra Takistan och hade rådgivning och utbildning av de takistanska försvarsstyrkorna som huvuduppgift. Från och med 2019 har det svenska bidraget verkat på Camp Taji i Bagdad, samarbete med Storbritannien, och bestått av 55 personer. Uppgifterna utökades då att även bestå av skydd- och bevakningsuppgifter. Origentering Terräng, väder och sikt: Vi befinner oss i Takistan, klockan är 04:45 den 28 oktober 2018. Terrängen består av berg och dalar. Vädret är klart och beräknas inte skifta till något annat. Sikten ska vara helt ok. Motståndaren: Vi kommer att möta militanta grupper från Takistan och IS, de kommer mest troligt att ha något armerat fordon med sig. Vad vi vet i nuläget är att dom invaderat två byar i närområdet och monterat upp en kommunikationsmast, vi misstänker att detta är en taktisk framryckning för att invadera våran bas. Egna förband: Vi är här för att stödja den amerikanska armen i deras jobb att skapa fred i Takistan. Civila: Civila kommer att finnas där det finns risk för strid, civila förluster är inte acceptabla, det är dom vi ska hjälpa. Uppgift Adam-Qvintus är operationsledare och bistår med information till EA och FA med hjälp av UAV. Erik-Adam och Filip-Adam är de två infanterigrupper som kommer att säkra Nur samt Karachinar och demolera kommunikationstornet. Gustav-Adam kommer att bistå EA och FA med information om fientlig aktivitet och understödseld. Helge-Filip transporterar trupperna och bistår med sjukvård. Genomförande Målbild Vi befinner oss på den norra flygbasen, första AO befinner sig NV om vårat HKV, andra AO befinner sig Öst om vårat HKV och tredje AO SSO om vårat HKV. Logistik Sjukvårdstjänst Sjukvårdsmtrl finns vid medicinska inrättningen. Transporthelikopter har också sjukvårdmtrl. Amunition Ammunition finns att tillgå inne i briefing rummet. Viss ammunition finns också att tillgå i helikoptern. Speltekniskt Zeus Tanken är att detta ska vara ett självgående spel men där admin har möjlighet att hoppa in som Zeus om något går fel. Respawn Respawn sker vid HKV med 30 sekunders delay, spelare som respawnar har möjlighet att ta sig ut på fältet igen med hjälp av hkp. Civila Civila kommer att finnas i de flesta områden och uppdraget kommer att avslutas vid x antal civila förluster, så ytterst viktigt att identifiera sina mål.

Aktivitetslogg

 • 2021-08-23
  18:52
  Nilas avanmälde sig från rollen Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-08-23
  17:14
  Robban skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-08-23
  12:03
  Åslund anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-08-22
  19:10
  Blue Velvet skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-08-22
  18:43
  MacBulle anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-08-21
  16:29
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-08-21
  13:06
  Vindsnabb anmälde sig till FARB

 • 2021-08-20
  12:46
  Nilas anmälde sig till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-08-19
  21:50
  Ahlström avanmälde sig från rollen Gruppchef

 • 2021-08-18
  19:43
  Jokke1111 anmälde sig till KSP 90-Skytt

 • 2021-08-18
  16:22
  Emek1501 avanmälde sig från KSP 90-Skytt och skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-08-18
  16:15
  Mahoot SK anmälde sig till KSP 90-Skytt

 • 2021-08-18
  16:10
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-08-18
  16:09
  Larsson anmälde sig till Skyttesoldat

 • 2021-08-18
  16:04
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-08-18
  15:02
  Bjurreon lämnade reservlistan och anmälde sig till Skyttesoldat

 • 2021-08-18
  14:51
  Bjurreon skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-08-17
  23:46
  Mahoot SK anmälde sig till Skyttesoldat

 • 2021-08-17
  21:34
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-08-17
  21:33
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-08-17
  21:10
  Henriksson avanmälde sig från KSP 90-Skytt och skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-08-17
  20:49
  Henriksson bytte från Skyttesoldat (Robot 57) till KSP 90-Skytt

 • 2021-08-17
  20:49
  Henriksson anmälde sig till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-08-17
  20:49
  Larsson avanmälde sig från rollen Skyttesoldat

 • 2021-08-17
  20:49
  Larsson anmälde sig till Skyttesoldat

 • 2021-08-17
  20:43
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-08-17
  18:13
  Goliat anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-08-17
  05:54
  Emek1501 lämnade reservlistan och anmälde sig till KSP 90-Skytt

 • 2021-08-16
  23:36
  Dranor01 anmälde sig till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-08-16
  17:50
  Jokke1111 anmälde sig till Skyttesoldat

 • 2021-08-16
  16:24
  Donk anmälde sig till FARB

 • 2021-08-16
  11:05
  Hedström anmälde sig till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-08-16
  09:15
  .BG. anmälde sig till STF-Gruppchef

 • 2021-08-15
  21:37
  Kingtiger45 anmälde sig till UAV-Operatör

 • 2021-08-15
  20:39
  MORD OVE anmälde sig till Eldobservatör

 • 2021-08-15
  20:06
  SpinX anmälde sig till STF-Plutonchef

 • 2021-08-15
  20:02
  SageNTitled anmälde sig till CO-Pilot

 • 2021-08-15
  19:57
  Hampus anmälde sig till STF-Gruppchef

 • 2021-08-15
  19:54
  Ahlström anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-08-15
  19:18
  Engström anmälde sig till Prickskytt

 • 2021-08-15
  19:15
  H. Siivonen bytte från STF-Plutonchef till Plutonchef

 • 2021-08-15
  19:06
  H. Siivonen anmälde sig till STF-Plutonchef

 • 2021-08-15
  19:03
  Comrade.mp4 anmälde sig till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-08-15
  18:57
  Rufus anmälde sig till KSP 90-skytt

 • 2021-08-15
  18:57
  C.Swag anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-08-15
  18:50
  Wennberg bytte från Skyttesoldat (Robot 57) till Helikoptersjukvårdare

 • 2021-08-15
  18:49
  Wennberg bytte från Skyttesoldat (Robot 57) till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-08-15
  18:49
  Wennberg bytte från KSP 90-Skytt till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-08-15
  18:49
  Wennberg anmälde sig till KSP 90-Skytt

 • 2021-08-15
  18:39
  Harry Wisén anmälde sig till Pilot

 • 2021-08-15
  18:27
  Maagiz anmälde sig till KSP 90-Skytt

 • 2021-08-15
  18:23
  Emek1501 skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-08-15
  18:21
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-08-15
  18:20
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-08-15
  17:57
  Spelet skapades av Emek1501

Roller

Reserver