Operation Hornets-Nest

Beskrivning

Uppdragsbeskrivning


Bakgrund IS har växt kraftigt det senaste året och deras gränser räcker över ett flertalet länder. Arbetet för att återta den mark som snabbt blev ockuperad av fienden har påbörjats. Fienden har gått in i försvarsläge och befäster många olika positioner i regionen. Flygfoto visar att fienden har grupperat sig och uppbyggt en FOB runt öppningen till en övergiven gruva och vi tror att fienden har grupperat inuti och använder den som utgångspunkt för operationer i närområdet. Er uppgift är att genomföra ett anfall på den fientliga basen. Söka igenom och säkra. Därefter försvara i syfte att invänta förstärkningar och förneka fienden att återta basen. Fienden Fienden är tungt beväpnade med både fordon och soldater. Detta är ett av deras huvud installationer i området och många viktiga resurser lagras här. Basen försvaras av tungt beväpnade AA kanoner samt tyngre kulsprutor. Flygfoto kan ej ta fram någon beräkning på fiendens storlek då de antas använda gruvan för att gömma sitt antal. Civila Civila finns i städerna i närområdet men är kraftigt bekämpade av fiendens handlingar.

Speltekniskt


Sjukvård - Alla egna fordon är medical fordon // Uppdraget är "One-Life" Gruppdynamik - Erat fordon är en del av er grupp och inte en separat enhet FARB - soldater är EOD specialister samt att de bär egna explosiva laddningar.

Aktivitetslogg

 • 2020-12-14
  19:51
  YousefSanSiro163 anmälde sig till rollen Ammo Bearer

 • 2020-12-14
  19:51
  jonah anmälde sig till rollen Ammo Bearer

 • 2020-12-14
  19:51
  jonah avanmälde sig från rollen Ammo Bearer

 • 2020-12-14
  19:49
  YousefSanSiro163 avanmälde sig från rollen Ammo Bearer

 • 2020-12-14
  18:18
  YousefSanSiro163 bytte från Driver till Ammo Bearer

 • 2020-12-14
  18:15
  Suiki_Eyebattle anmälde sig till rollen Combat Engineer

 • 2020-12-14
  18:11
  Ahlström avanmälde sig från rollen Combat Engineer

 • 2020-12-14
  17:50
  Suiki_Eyebattle avanmälde sig från rollen Commander / Gunner

 • 2020-12-14
  15:57
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-12-14
  15:55
  Harry Wisén anmälde sig till rollen Uppdrargsskapare

 • 2020-12-14
  15:55
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-12-14
  15:53
  Ahlström anmälde sig till rollen Combat Engineer

 • 2020-12-14
  15:48
  Åslund anmälde sig till rollen Machinegunner MG-3

 • 2020-12-14
  15:01
  YousefSanSiro163 anmälde sig till rollen Driver

 • 2020-12-14
  15:01
  Suiki_Eyebattle bytte från Combat Engineer till Commander / Gunner

 • 2020-12-14
  15:01
  YousefSanSiro163 avanmälde sig från rollen Machinegunner MG-3

 • 2020-12-14
  14:59
  YousefSanSiro163 anmälde sig till rollen Machinegunner MG-3

 • 2020-12-14
  14:59
  Suiki_Eyebattle bytte från Machinegunner MG-3 till Combat Engineer

 • 2020-12-14
  14:58
  YousefSanSiro163 avanmälde sig från rollen Combat Engineer

 • 2020-12-14
  14:24
  YousefSanSiro163 anmälde sig till rollen Combat Engineer

 • 2020-12-14
  11:56
  Mako anmälde sig till rollen Team Leader

 • 2020-12-14
  11:25
  Suiki_Eyebattle anmälde sig till rollen Machinegunner MG-3

 • 2020-12-13
  19:22
  Noel bytte från Machinegunner MG-3 till Medic

 • 2020-12-13
  11:54
  Dranor01 anmälde sig till rollen Medic

 • 2020-12-12
  00:40
  Suiki_Eyebattle avanmälde sig från rollen Medic

 • 2020-12-11
  23:53
  Rasse anmälde sig till rollen Combat Engineer

 • 2020-12-11
  19:05
  Mahoot SK bytte från Commander / Gunner till Commander / Gunner

 • 2020-12-11
  19:00
  Mahoot SK bytte från Commander / Gunner till Commander / Gunner

 • 2020-12-11
  00:03
  SageNTitled anmälde sig till rollen Squad Leader

 • 2020-12-10
  23:22
  Wennberg bytte från Combat Engineer till Machinegunner MG-3

 • 2020-12-10
  23:10
  Leo Holmström bytte från Ammo Bearer till Marksman

 • 2020-12-10
  23:10
  Leo Holmström bytte från Sjukvårdare till Ammo Bearer

 • 2020-12-10
  23:07
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-12-10
  23:05
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-12-10
  23:01
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-12-10
  22:57
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-12-10
  17:10
  Leo Holmström anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-12-10
  16:15
  Carrotsimon anmälde sig till rollen Combat Engineer

 • 2020-12-10
  11:07
  Suiki_Eyebattle anmälde sig till rollen Medic

 • 2020-12-10
  10:42
  Modigen anmälde sig till rollen Squad Leader

 • 2020-12-10
  10:41
  H. Siivonen anmälde sig till rollen Team Leader

 • 2020-12-10
  00:32
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-12-10
  00:28
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-12-09
  23:41
  Beck anmälde sig till rollen Stf. Plutonschef

 • 2020-12-09
  23:41
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-12-09
  23:41
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-12-09
  23:40
  SpinX bytte från Commander till Plutonchef

 • 2020-12-09
  23:31
  joar anmälde sig till rollen Driver

 • 2020-12-09
  23:31
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-12-09
  23:30
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-12-09
  23:00
  Beck anmälde sig till rollen Commander

 • 2020-12-09
  20:11
  Mahoot SK anmälde sig till rollen Gunner

 • 2020-12-09
  20:11
  Mahoot SK avanmälde sig från rollen Gunner

 • 2020-12-09
  20:11
  jonah anmälde sig till rollen Ammo Bearer

 • 2020-12-09
  20:09
  Mahoot SK bytte från Combat Engineer till Gunner

 • 2020-12-09
  16:30
  Wennberg anmälde sig till rollen Combat Engineer

 • 2020-12-09
  15:40
  Mahoot SK anmälde sig till rollen Combat Engineer

 • 2020-12-09
  15:21
  Goliat anmälde sig till rollen Marksman

 • 2020-12-09
  15:02
  Donk anmälde sig till rollen Driver

 • 2020-12-09
  14:41
  Noel anmälde sig till rollen Machinegunner MG-3

 • 2020-12-08
  18:05
  Johnsson anmälde sig till rollen Team Leader

 • 2020-12-08
  14:24
  Killet anmälde sig till rollen Squad leader

 • 2020-12-08
  01:58
  Jokke1111 anmälde sig till rollen Ammo Bearer

 • 2020-12-08
  00:51
  Hedström anmälde sig till rollen Medic

 • 2020-12-08
  00:32
  Larsson anmälde sig till rollen Machinegunner MG-3

 • 2020-12-08
  00:21
  Engström anmälde sig till rollen Gunner

 • 2020-12-08
  00:13
  C.Swag anmälde sig till rollen Marksman

 • 2020-12-08
  00:07
  SpinX anmälde sig till rollen Commander

 • 2020-12-07
  23:56
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-12-07
  23:52
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-11-09
  19:51
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2020-11-09
  19:51
  Spelet skapades av Harry Wisén

Roller

Reserver