Replay: Operation Shadowmere

Beskrivning

Bakgrund


Strider i Takistan har nu pågått i flera veckor emot terror gruppen Al qaeda en svensk fredsbevarande styrka är stationerad strax söder om Zargabad. 2 dagar sedan: En svensk helikopter utrustad med avancerad spanings utrustning blir nedskjuten av fientliga styrkor. Underrättelser informerar om att FI beslagtagit helikoptern och fört denna till en ny plats. Båda piloterna överlevde och tillfångatogs omgående av FI. Beslut tas omgående och SOG kopplas in och skickas till området. Förhandlingar om att piloterna ska befrias påbörjas men lyckas ej. 12 timmar sedan. En av piloterna avrättas och videoklipp sänds på nätet. Kroppen återfås efter förhandling. Godkännande för räddnings aktion ges av regeringen. Operationen genomförs i samband med amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Därav genomförs operationen av Internationell standard. (Nato alfabet)

Operation Shadowmere


Situation: En svensk pilot är tillfångatagen av terror gruppen Al Qaeda. Underrättelser informerar att piloten (härmed refererad till "Gamble") förflyttats till en före detta Takistansk militär bas i utkanten av Zargabad. SOG är ansluten till operationen för att frigöra och eskortera Gamble till närliggande UN läger. Sierra och Foxtrot kommer agera inom aktivitets området. Inga allierade styrkor kommer finnas på plats. (Sierra 1-1 Gruppchef agerar Platonledning) Genomförande: Sierra 1-1 och Sierra 1-2 kommer landsättas norr om objektet. en närliggande kraftstation finns på plats. Sabotage av denna kommer ge oss några extra minuter mörker och skapa förvirring hos FI. Sierra kommer sedan fortsätta mot huvudmålet. Infiltrera basen med skydd av mörkret och frita "Gamble". Foxtrot 1-1 och 1-2 kommer landsättas Nordöst om huvud objektet. Deras huvuduppgift är att lokalisera och förstöra den svenska spanings helikoptern för att förhindra FI från att stjäla teknologi och hemligt material. När och om helikoptern förstörts skall Foxtrot ansluta till huvudobjektet i samband med Sierra. Sekundärt: Intill basen ligger Zargabads flygfält. I samband med ockupationen av denna beslagtog Al Qaeda 2 ryska MI helikoptrar. I mån av tid och möjlighet baserat på Platonlednings bedömning är allierade styrkor tacksamma för sabotage av dessa. Exfil: Civila fordon (Svarta offroads) har placerats i en närliggande by av allierade styrkor. Garagen har markerats med röda flaggor för att indikera flyktfordonen. Fientliga styrkor kan befinnas i närområdet. Säkra platsen, uppsätt i fordon och ta er till UN basen väst om aktivitets området.

Flygfoto över huvudobjekt


Flygfoto över sekundärobjekt


Speltekniskt


- Nattuppdrag - Luftlandsättning av två HKP16 som kommer flygas av våghalsiga erfarna AI piloter. - Ingen respawn, ACE spectator kommer vara aktivt. Detta för att ge ökad möjlighet till förlust. - PAK i fält (Sjukvårdare kan "self-PAK" och "self-IV") - Alla har GPS - Interaktion kommer ske med armas hold action funktion. Tryck och håll ned blanksteg för att slutföra interaktionen. - Begränsad Arsenal finns att tillgå för att komplettera utrustning. Begränsad tidsåtgång för detta. Uppdraget har en stor risk att misslyckas baserat på ett flertal variabler. de huvudsakliga är följande: 80% förluster Gamble dör Gamble blir ej funnen i kort. bli ej skjuten ;)

Övrigt:


Detta är det första uppdraget som jag arrangerar för ASE. Jag ser verkligen fram emot att hålla i detta spel för er men jag tror säkerligen att vi kommer stöta in i enklare tekniska problem som jag hoppas vi kommer lösa lätt på plats. Jag har arrangerat flertal uppdrag förut för många olika internationella grupper men hoppas på att detta kommer bli unikt då jag vet att ASE gänget är hel grymma. Ses i fält! // Killet

Aktivitetslogg

 • 2021-02-01
  19:58
  Hampus anmälde sig till rollen Operatör

 • 2021-02-01
  19:55
  joar anmälde sig till rollen Operatör

 • 2021-02-01
  19:46
  Hampus avanmälde sig från rollen Operatör

 • 2021-02-01
  19:43
  Jokke1111 bytte från Operatör till Operatör

 • 2021-02-01
  19:40
  MORD OVE anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2021-02-01
  19:05
  Ahlfro anmälde sig till rollen Operatör

 • 2021-02-01
  18:56
  Åslund anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2021-02-01
  18:52
  Mahoot SK anmälde sig till rollen Operatör

 • 2021-02-01
  18:52
  Mahoot SK avanmälde sig från rollen Operatör

 • 2021-02-01
  18:08
  Hampus anmälde sig till rollen Operatör

 • 2021-02-01
  17:49
  Engström anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2021-02-01
  17:30
  Mahoot SK bytte från Gruppchef till Operatör

 • 2021-02-01
  17:30
  Jokke1111 anmälde sig till rollen Operatör

 • 2021-02-01
  17:29
  Mahoot SK anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2021-02-01
  17:28
  Noel anmälde sig till rollen Operatör

 • 2021-02-01
  17:19
  Larsson avanmälde sig från rollen Operatör

 • 2021-02-01
  17:00
  Linus El anmälde sig till rollen Operatör

 • 2021-02-01
  16:22
  Larsson anmälde sig till rollen Operatör

 • 2021-02-01
  16:22
  Larsson avanmälde sig från rollen Operatör

 • 2021-02-01
  15:05
  Larsson anmälde sig till rollen Operatör

 • 2021-02-01
  13:20
  Donk anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2021-02-01
  13:03
  Wennberg bytte från Sjukvårdare till stf. Gruppchef

 • 2021-02-01
  12:57
  Johnsson anmälde sig till rollen stf. Gruppchef

 • 2021-02-01
  12:57
  Goliat anmälde sig till rollen Operatör

 • 2021-02-01
  12:56
  Wennberg anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2021-02-01
  12:53
  C.Swag anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2021-02-01
  12:39
  Hedström anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2021-02-01
  12:35
  Spelet uppdaterades av Killet

 • 2021-02-01
  12:33
  Spelet skapades av Killet

Roller

Reserver