OP Hunt Down

Beskrivning

Bakgrund


Delar av Chernarus står för närvarande under de nordiska ländernas kontroll efter att man lyckats trycka tillbaka det Chernoryska invasionsförsöket mot Finland. Men läget är osäkert och den politiska tvekan om vem som har ansvar för vad gör att ingen tydlig riktning finns inom NATO/EU. USA har tydligt visat att man inte är intresserad av att ta på sig polisrollen i denna prekära fråga. Ryssland har fram tills nu enbart iakttagit händelseförloppet men nu när området ser ut att kunna falla under NATO vänliga nationers styre har MUST och FRA sett tecken på mobilisering av ryska trupper. Det har också förekommit ett flertal sabotage mot viktig infrastruktur i området vilket kan tyda på att en större offensiv är på gång. Finland har bett Sverige att understödja genom att skicka 2:a pluton MP/Säk från Säkerhetsbataljonen i syfte att störa och hindra sabotage mot viktig infrastruktur. Syftet är att köpa tid för NATO och de nordiska länderna att enas om en strategi för Chernarus framtid. OBS: Vi kommer ha en hundförare som kontrollerar en hund i varje grupp, läs igenom detta dokument när/om du signar upp dig för spel. MP/Säk - Jakt på Sabotageförband Orientering 2:a MP/Säk pluton ur Säkerhetsbataljonen ska på order från ÖB övergå i skarpt läge för att störa, uppsöka och nedkämpa ev. främmande sabotageförband i den kontrollerade zonen av Chernarus. Uppgifter 1. Störa främmande verksamhet genom kontroller och patrullering i anslutning till viktig infrastruktur. 2. Vid ev. sabotage, uppsöka och nedkämpa sabotageförband. 3. Ingripa mot beväpnade Chernoryska grupperingar i området. Fienden Underrättelser från FRA/MUST gör det troligt att fienden kan bestå av enheter ur Baltiska flottans spetsnazbrigad. Klädsel okänd. Utbildning- och utrustningsgrad hög. Sannolikt inga militära fordon eller flygunderstöd då man hittills opererat dolt. Ev. marina- och submarina farkoster samt civila fordon. Då fienden sannolikt vill kunna röra sig snabbt så förväntas finkalibrig- samt RPG-förmåga. Det kan ev. även finnas kvar desorienterade Chernoryska arme- och milisgrupper i området. Eldtillstånd på beväpnade grupper/individer som anses utgöra ett hot mot oss eller civila. Parter/civila Civila finns i området, dessa skall inte skadas. Bedöm hotbild. Sidoförband Ni har inga andra BLUFOR vänliga förband i området förutom i basen. Understöd/transport 1 st bestyckad HKP 16 - Callsign “Skywagon” med spaningskapsel (ej thermo), som styrs av Co-pilot. 4 st Tgb16 - (4 passagerare per fordon) Logistik Sjukvård I basen finns sjukvårdstält med ”auto heal zone”. Skywagon transporterar skadade till basen för sjukvård i tältet. Medic i Skywagon stabiliserar patienter på väg till basen. Repair Engineer i Skywagon är Adv Engineer och har tillgång till all utrustning i basen. Ammuniton All ammunition ni har tillgång till finns i basen och i fordonen. Respawn Respawn sker i basen (2-4min). Skywagon har en respawntid på 10 min. Ledning/samband Långvåg: QJ (Zeus): 50 mhz AQ: 50 mhz 21-24: 50 mhz Skywagon: 50 mhz Kortvåg: AQ: 100 mhz 21: 110 mhz 22: 120 mhz 23: 130 mhz 24: 140 mhz Qvintus Johan (QJ) står i förbindelse med interima myndigheter samt den nordiska koalitionen.

Aktivitetslogg

 • 2020-08-31
  19:04
  Chad Meister bytte från Crewman (Medic) till Crewman (Engineer)

 • 2020-08-31
  18:59
  joar bytte från KSP90-skytt till Hundförare

 • 2020-08-31
  18:55
  Gaming Experience anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-31
  18:55
  Gaming Experience avanmälde sig från rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-31
  18:51
  Chad Meister anmälde sig till rollen Crewman (Medic)

 • 2020-08-31
  18:49
  Max bytte från Stf GrpC till Sjukvårdare

 • 2020-08-31
  18:26
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-31
  17:47
  Ekström anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-31
  17:47
  Ekström avanmälde sig från rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-31
  17:46
  Ekström bytte från Sjukvårdare till KSP90-skytt

 • 2020-08-31
  16:21
  Siggstedt avanmälde sig från rollen Hundförare

 • 2020-08-31
  15:38
  Gaming Experience anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-31
  14:45
  Donk bytte från Crewman (Medic) till Skarpskytt

 • 2020-08-31
  13:35
  therese99 avanmälde sig från rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-31
  11:03
  Stånken anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-08-30
  21:45
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-30
  21:44
  gubbilubbi avanmälde sig från rollen Skarpskytt

 • 2020-08-30
  18:51
  Dranor01 avanmälde sig från rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-30
  12:01
  Spinx bytte från Skarpskytt till Stf PlutC

 • 2020-08-30
  11:41
  Kotte avanmälde sig från rollen Stf PlutC

 • 2020-08-29
  19:19
  Broman bytte från Crewman (Engineer) till Skarpskytt

 • 2020-08-29
  13:22
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-26
  17:53
  William Bergsten bytte från Reservofficer till Stf GrpC

 • 2020-08-26
  15:57
  Ninja Man avanmälde sig från rollen Stf GrpC

 • 2020-08-26
  15:20
  William Bergsten anmälde sig till rollen Reservofficer

 • 2020-08-26
  15:19
  William Bergsten avanmälde sig från rollen Reservofficer

 • 2020-08-26
  14:57
  Donk anmälde sig till rollen Crewman (Medic)

 • 2020-08-25
  22:05
  William Bergsten anmälde sig till rollen Reservofficer

 • 2020-08-25
  14:56
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-25
  14:55
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-25
  14:54
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-25
  14:44
  Broman bytte från Crewman (Medic) till Crewman (Engineer)

 • 2020-08-25
  14:42
  therese99 anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-25
  14:42
  therese99 avanmälde sig från rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-25
  14:42
  Broman anmälde sig till rollen Crewman (Medic)

 • 2020-08-25
  14:22
  Red_Shirt225 anmälde sig till rollen Stf GrpC

 • 2020-08-25
  14:22
  therese99 anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-25
  14:16
  Siggstedt anmälde sig till rollen Hundförare

 • 2020-08-25
  10:43
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-25
  10:28
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-25
  10:27
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-25
  10:26
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-25
  10:25
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-25
  10:23
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-24
  23:06
  Hugo anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-08-24
  23:05
  Dox anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-24
  23:03
  Kotte anmälde sig till rollen Stf PlutC

 • 2020-08-24
  23:03
  Kotte avanmälde sig från rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-24
  22:56
  Killet anmälde sig till rollen Stf GrpC

 • 2020-08-24
  22:39
  Spinx bytte från Stf GrpC till Skarpskytt

 • 2020-08-24
  22:32
  NotSoWeird anmälde sig till rollen Plutonchef

 • 2020-08-24
  22:32
  Spinx bytte från Skarpskytt till Stf GrpC

 • 2020-08-24
  20:27
  joar bytte från Hundförare till KSP90-skytt

 • 2020-08-24
  18:55
  Kotte anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-20
  13:58
  Max anmälde sig till rollen Stf GrpC

 • 2020-08-20
  13:46
  Engström anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-08-20
  13:42
  gubbilubbi anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-08-20
  13:42
  TheUnihorse anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-18
  14:27
  Ekström anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-17
  21:40
  Mackanw00 anmälde sig till rollen Andrepilot

 • 2020-08-17
  10:00
  Modigen anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-08-17
  08:24
  Karlsson avanmälde sig från rollen Crewman (Medic)

 • 2020-08-16
  21:21
  Ahlström avanmälde sig från rollen Andrepilot

 • 2020-08-14
  08:33
  Dranor01 anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-14
  08:33
  Dranor01 avanmälde sig från rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-14
  08:11
  Dranor01 anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-11
  23:54
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-11
  23:51
  Beck anmälde sig till rollen Zeus

 • 2020-08-11
  23:51
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-11
  23:50
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-11
  23:44
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-11
  23:43
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-11
  23:41
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-11
  23:35
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-11
  23:34
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-11
  23:32
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-11
  23:31
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-11
  23:29
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-11
  23:21
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-11
  16:41
  C.Swag anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-08-11
  16:40
  C.Swag avanmälde sig från rollen Gruppchef

 • 2020-08-11
  12:17
  M.Egerborn anmälde sig till rollen Hundförare

 • 2020-08-10
  21:13
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-10
  18:56
  mr bister anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-10
  17:57
  Ninja Man bytte från Crewman (Engineer) till Stf GrpC

 • 2020-08-10
  17:27
  joar anmälde sig till rollen Hundförare

 • 2020-08-10
  16:40
  Karlsson anmälde sig till rollen Crewman (Medic)

 • 2020-08-09
  23:54
  Mahoot SK anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-08-09
  23:42
  FLeX anmälde sig till rollen Hundförare

 • 2020-08-09
  23:39
  C.Swag anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-08-09
  23:18
  Spinx anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-08-09
  23:00
  Azateek anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-08-09
  22:08
  Javacoffee anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-09
  21:54
  SageNTitled anmälde sig till rollen Hundförare

 • 2020-08-09
  21:19
  Ninja Man anmälde sig till rollen Crewman (Engineer)

 • 2020-08-09
  21:13
  Ahlström anmälde sig till rollen Andrepilot

 • 2020-08-09
  21:12
  Harvi anmälde sig till rollen Helikopterpilot

 • 2020-08-09
  21:08
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-09
  21:08
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-09
  21:06
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-09
  21:05
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-09
  21:04
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-09
  21:04
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-09
  21:03
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-09
  21:03
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-09
  20:59
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-09
  20:47
  Spelet skapades av Beck

Roller

Reserver