OP Holy Justice

Beskrivning

Bakgrund


Delar av Chernarus står under de nordiska ländernas kontroll efter att man lyckats trycka tillbaka det Chernoryska invasionsförsöket mot Finland. Men läget är osäkert och den politiska tvekan om vem som har ansvar för vad gör att ingen tydlig riktning finns inom NATO/EU. Från interima myndigheter har det kommit larm om att grupper ur en fraktion från “Chernoryska Röda Stjärnan”, systematiskt begår folkmord mot den kristna befolkningen i området. Grupperna leds troligtvis av general Lazlo Kabicov som är efterlyst för krigsbrott av den internationella domstolen i Haag. Kabicov och hans män har varit svåra att lokalisera och uppehåller sig sannolikt i svårtillgängliga skogsområden. De har sannolikt även kommit över en större mängd vapen, bomber och andra explosiva pjäser som befaras kunna användas i framtida terrordåd. I samråd med Finland har Sverige beslutat att skicka en bestyckad Hkp16 samt två grupper ur Särskilda Operationsgruppen i syfte att försöka lokalisera och oskadliggöra Kabicov och hans män, samt att hitta vapengömman. Mer info kommer under dagen.

Aktivitetslogg

 • 2020-08-24
  18:47
  Kotte anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-24
  18:47
  Kotte avanmälde sig från rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-24
  18:39
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2020-08-24
  18:38
  Harvi anmälde sig till rollen Sprängspecialist

 • 2020-08-24
  18:26
  Kotte anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-24
  18:26
  Kotte avanmälde sig från rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-24
  18:09
  Dox anmälde sig till rollen Hundförare

 • 2020-08-24
  16:48
  Mackanw00 anmälde sig till rollen Medic

 • 2020-08-24
  16:43
  William Bergsten anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-24
  16:00
  Engström anmälde sig till rollen Engineer

 • 2020-08-24
  15:16
  NotSoWeird anmälde sig till rollen Plutonchef

 • 2020-08-24
  14:19
  Max avanmälde sig från rollen Hundförare

 • 2020-08-24
  13:55
  Max bytte från Stf GrpC till Hundförare

 • 2020-08-24
  13:55
  Max anmälde sig till rollen Stf GrpC

 • 2020-08-24
  13:40
  Donk anmälde sig till rollen Stf GrpC

 • 2020-08-24
  13:01
  Siggstedt anmälde sig till rollen Hundförare

 • 2020-08-24
  12:54
  Spinx bytte från Hundförare till Co-pilot

 • 2020-08-24
  12:48
  Kotte anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-24
  12:08
  SageNTitled anmälde sig till rollen Helikopterpilot

 • 2020-08-24
  12:01
  Spinx anmälde sig till rollen Hundförare

 • 2020-08-24
  11:39
  Javacoffee anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-08-24
  10:27
  joar anmälde sig till rollen GrpC

 • 2020-08-24
  10:18
  mr bister anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-08-24
  09:51
  C.Swag anmälde sig till rollen GrpC

 • 2020-08-24
  09:51
  Dranor01 anmälde sig till rollen Sprängspecialist

 • 2020-08-24
  08:17
  Beck anmälde sig till rollen Zeus

 • 2020-08-24
  08:17
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-24
  08:11
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-08-24
  08:09
  Spelet skapades av Beck

Roller

Reserver