Operation RSM

Beskrivning

Bakgrund Efter att takiskanska regimen gått från en militant diktatorskap till en demokratiskt republik har läget förvärrats i området, fler talet krigsherrar har tagit flera regioner med våld. FN säkerhetsråd har beslutat att Resolute Support Mission RSM förkortat skall skickas till Takistan. Amerikanska trupper har blivit skickade som fredsbevarande trupper i området, sverige har skickat en logistisk kompani med tillhörande eskortplutoner. Efter att camp Vasa har blivit upprättad är det dags för nästa mission att ta vid, förse lokalbefolkningen med förnödenheter och expertis. I: ORIENTERING   A Motståndaren: 1: motståndaren består utav insurgenter som ser ut som lokalbefolkningen men är beväpnade, De är utspridda runt om i hela området, antal är okänt 2: de kan lägga ut IED och har lyckats få tag på enstaka bmp1:or. De har inte tillgång till grk eller flyg element. 3: fienden kommer mest troligt utföra störningsstrid i form av eldöverfall samt anfall mot städer. 4: Fienden kan anfalla olika gamla sovjetiska mobförråd och få tag på gamla ryska t-55or  B: Vänliga trupper 1: amerikanska trupp finns på Camp Washington, inga pågående patruller är inplanerade. 2:inga egna trupper kommer agera i erat område 3:inga trupper kommer understödja er utifrån. C: Understöd 1 st Amerikask blackhawk bestyckad med Atgm med dess besättning 1 pansarskyttegrupp med tillhörande Strf90 ur Adam Quintus eskort pluton. D:Parter och civila samt terräng,väder och sikt 1:Det kommer finnas civila i området ni ska verka, dessa skall inte komma till skada och kommer de tillskada måste samtliga skador som tillkommit vårdas 2:Terrängen är dalar med längre skjutavstånd samt byar/städer med kortare skjutavstånd. 3:Väderleksrapporter lovar klart väder med måttlig vind, inga sandstormar har blivit rapporterade. Siken är god i dessa förhållande. II: Uppgift Bertil Rudolf genomför en utdelnings konvoj via städerna Bastam, Feruz Abad samt Filip Bertil lasta pallar med vatten och mat. Erik Adam ur Adam Qvintus underställs Bertil Rudolf Icepack1-1 ur 2nd squadron 1:st cavalry regiment underställs Bertil Rudolfs JTAC III:Genomförandes idé A: Högre chef idé 1:Det är av högsta vikt att byarna Bastam, Feruz Abad samt blir försedda med 1 pall vatten och 1 pall mat vardera. 2: Våran största svaghet är våra lastbilar som inte är splitterskyddade. 3:för att undvika onödiga förluster så föreslår högre chef att strf90 leder konvojerna. 4:När samtliga byar är försörjda skall samtliga element vara tillbaka på camp Vasa IV: Logistik A: Sjukvård och krigsfångar 1: Stridsjukvårdare kan utföra stabiliserande sjukvård, för mer avancerad sjukvård behövs medevac till Camp Vasa. (Spel tekniskt spelare får fullheal när de förs in i sjukvårdstältet.) 2: POW skall föras till camp Vasa via helikopter. B: Försörjning 1: All ammunition ni behöver under uppdraget finns i era fordon. 2: försörjning till stf90 medtags via replastbil samt ammunitionslastbil 3: Hkp försörjning sker via automatisk rep/påfyllnad av ammunition samt bränsle på helikopterplattan markerad försörjningsplats hkp. C: Respawn 1: Respawn sker på Camp Vasa. 2: Nya rekryter vid Camp Vasa blir utflygna av icepack1-1. V: Samband 1: långvåg. 50mhz marktrupper 60mhz flyg/cas 2:kortvåg 100mhz Bertil Quintus 110mhz Erik Adam 120mhz Filip Bertil 180mhz Icepack 1-1 VI: Vinst/Förlust A: mission complete om samtliga byar har fått förnödenheter samt alla enheter är tillbaka på camp Vasa B:Mission fail om någon av byarna inte har fått förnödenheter alt samtliga lastbilar är utslagna.

Aktivitetslogg

 • 2020-08-10
  17:20
  Broman anmälde sig till rollen Minröjningssoldat

 • 2020-08-10
  14:01
  Carl avanmälde sig från rollen Minröjningssoldat

 • 2020-08-10
  11:47
  William Bergsten bytte från Reserv till Reserv

 • 2020-08-10
  09:45
  obliv1on avanmälde sig från rollen Reserv

 • 2020-08-09
  20:28
  William Bergsten anmälde sig till rollen Reserv

 • 2020-08-09
  17:50
  obliv1on anmälde sig till rollen Reserv

 • 2020-08-09
  12:11
  Kotte anmälde sig till rollen Reserv

 • 2020-08-09
  09:59
  mr bister bytte från Reserv till Skytt strf90

 • 2020-08-08
  13:29
  Beck avanmälde sig från rollen Skytt strf90

 • 2020-08-08
  11:50
  Karlsson bytte från Reserv till Stf gruppchef

 • 2020-08-07
  21:36
  joar avanmälde sig från rollen Stf gruppchef

 • 2020-08-06
  13:33
  Mahoot SK anmälde sig till rollen Reserv

 • 2020-08-06
  09:32
  mr bister anmälde sig till rollen Reserv

 • 2020-08-04
  12:26
  Karlsson anmälde sig till rollen Reserv

 • 2020-08-04
  12:26
  Karlsson avanmälde sig från rollen Reserv

 • 2020-08-04
  11:13
  Karlsson anmälde sig till rollen Reserv

 • 2020-08-04
  11:13
  Spelet uppdaterades av Spinx

 • 2020-08-03
  22:39
  Johnsson anmälde sig till rollen Stridssjukvårdare

 • 2020-08-03
  20:20
  Mar11 anmälde sig till rollen Ksp90 skytt

 • 2020-08-03
  14:31
  Cedergren avanmälde sig från rollen Ksp90 skytt

 • 2020-07-31
  19:21
  mr bister avanmälde sig från rollen Stridssjukvårdare

 • 2020-07-28
  23:21
  joar anmälde sig till rollen Stf gruppchef

 • 2020-07-28
  21:49
  Ninja Man bytte från Stf gruppchef till JTAC

 • 2020-07-28
  10:22
  Dranor01 anmälde sig till rollen Uppdragsspecialist/medic

 • 2020-07-27
  20:43
  Cramfelt anmälde sig till rollen Stf gruppchef

 • 2020-07-27
  19:07
  Harvi anmälde sig till rollen Plutonchef

 • 2020-07-27
  08:22
  Dranor01 avanmälde sig från rollen JTAC

 • 2020-07-27
  08:22
  Dranor01 anmälde sig till rollen JTAC

 • 2020-07-26
  18:26
  Gaming Experience anmälde sig till rollen Minröjningssoldat

 • 2020-07-24
  15:06
  Ahlström bytte från Uppdragsspecialist/medic till Helikopterp

 • 2020-07-24
  09:06
  Carl anmälde sig till rollen Minröjningssoldat

 • 2020-07-23
  19:11
  Siggstedt avanmälde sig från rollen Helikopterpilot

 • 2020-07-23
  17:36
  Peterpaperoni anmälde sig till rollen Stridsjukvårdare

 • 2020-07-20
  23:36
  Ahlström anmälde sig till rollen Uppdragsspecialist/medic

 • 2020-07-20
  22:39
  FLeX anmälde sig till rollen Skyttesoldat p-skott

 • 2020-07-19
  19:25
  Cedergren anmälde sig till rollen Ksp90 skytt

 • 2020-07-18
  19:25
  Max avanmälde sig från rollen Stf gruppchef

 • 2020-07-15
  18:24
  M.Egerborn anmälde sig till rollen Uppdragsspecialist/medic

 • 2020-07-14
  09:17
  Ninja Man bytte från Skyttesoldat p-skott till Stf gruppchef

 • 2020-07-13
  23:00
  Azateek bytte från Ksp90 skytt till Ksp90 skytt

 • 2020-07-13
  16:41
  Donk anmälde sig till rollen Vagnchef strf90

 • 2020-07-13
  12:38
  SageNTitled anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-07-13
  11:57
  C.Swag bytte från Ksp90 skytt till Gruppchef

 • 2020-07-12
  23:43
  Azateek anmälde sig till rollen Ksp90 skytt

 • 2020-07-11
  18:07
  Mako anmälde sig till rollen Förare strf90

 • 2020-07-11
  16:32
  Linus El anmälde sig till rollen Ksp90 skytt

 • 2020-07-10
  23:02
  mr bister anmälde sig till rollen Stridssjukvårdare

 • 2020-07-10
  23:02
  Javacoffee anmälde sig till rollen Ksp90 skytt

 • 2020-07-10
  20:44
  Dr. Walter Horn anmälde sig till rollen Andrepilot/navigatör

 • 2020-07-10
  15:34
  Max anmälde sig till rollen Stf gruppchef

 • 2020-07-10
  14:14
  Beck anmälde sig till rollen Skytt strf90

 • 2020-07-10
  13:36
  Siggstedt anmälde sig till rollen Helikopterpilot

 • 2020-07-10
  12:53
  Spelet uppdaterades av

 • 2020-07-10
  12:47
  Spelet uppdaterades av Spinx

 • 2020-07-10
  12:46
  Spelet uppdaterades av Spinx

 • 2020-07-10
  12:15
  M.Egerborn anmälde sig till rollen Förare strf90

 • 2020-07-10
  12:06
  Spelet uppdaterades av Spinx

 • 2020-07-10
  11:57
  C.Swag anmälde sig till rollen Ksp90 skytt

 • 2020-07-10
  11:52
  Ninja Man anmälde sig till rollen Skyttesoldat p-skott

 • 2020-07-10
  11:51
  Spelet uppdaterades av Spinx

 • 2020-07-10
  11:45
  Spinx anmälde sig till rollen Skyttesoldat p-skott

 • 2020-07-10
  11:45
  Spelet uppdaterades av Spinx

 • 2020-07-10
  11:38
  Spelet skapades av Spinx

Roller

Reserver