Operation Archipelago

Beskrivning

Operation Archipelago


Bakgrund Ryska styrkor överraskade världen när de plötsligt slog igenom den finska gränsen i syfte att ta kontroll över delar av den finska provinsen Karelen. I ett drag som liknande invasionen av krimhalvön rör sig ryska styrkor över tidigare finsk mark i syfte att skapa en längre sträcka mellan gränsen och St petersburg och därmed den stora ryska flottbasen i området. Detta är i respons till att finland påbörjat samtal om eventuellt medlemskap i NATO. Efter att ryska styrkor slagit igenom den finska gränsen togs det finska försvaret av överraskning. Ryska styrkor haltade deras framryckning efter de uppnått sina mål och detta var ca två månader sedan. Finland har mobiliserat majoritet av sin befolkning och hela samhället och med understöd av flertalet länder därmed Sverige börjar arbetet för att ta tillbaka den mark som en gång tillhörde finland. Uppgift Bertil Qvintus uppgift är att genomföra flertalet störnings attacker på fientliga basen och installationen i området. Er uppgift är att landstiga i närområdet av de fientliga baserna och infiltrera och därmed om tvingad nedkämpa fientliga styrkor i syfte att uppnå målet. Ni ska genomföra dessa attacker på de två marina installationerna i området, En attackbåts bas samt en logistickbas. Om tid finns över och Chefen anser det möjligt ska ett större anfall med landstigning genomföras på det tredje målet, Ett rörligt AA förband. Mål Ni ska infiltrera de markerade baserna i syfte att förstöra all möjlig materiell samt ta ut basen ur operativt skick. Bekämpning av fientliga styrkor kan behövas men en längre strid ska inte ske då ett fientligt QRF förband snabbt tar sig till området via helikopter från en flygbas i nord-öst Beräknad flygtid till attackbåtsbasen: 13-18 min, logistickbasen: 7-12 min Syfte Syftet med denna attack är att störa fiendens operativ förmåga i området samt att få fientliga styrkor dirigerade till området i syfte att försvaga andra punkter inför den finska motattacken. Fienden Den fientliga styrkan i området är reservstyrkor och på baser som är dåligt bemannade. Fienden har inte alltid tillgänglighet till mörkerseende då de prioriteras till stridande förband. Fienden har kontroll över terrängen och mineringar i vattnet samt fientliga spanning utposter har markerat på kartan av ett tidigare spaningsförband. Sjukvård Sjukvård sker i båtarna och om en soldat avlider i fält ska ett försök att återta kroppen till vänliga styrkor med hjälp av en bodybag genomföras Resurser 4st Stridsbåt 90 OBS! Spelet börjar 19:00 och ni får som max 15-20 min att rusta upp i bas och genomföra en ordergivning innan ni rör er mot första målet. Därför skulle det vara optimalt om planerande chefs roller kunde komma tidigare så att en plan inför operationen finns redo!

Aktivitetslogg

 • 2020-06-17
  22:52
  anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-15
  18:58
  Donk bytte från Fältarbetssoldat till Fältarbetssoldat

 • 2020-06-15
  18:57
  avanmälde sig från rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-15
  18:57
  anmälde sig till rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-15
  18:56
  avanmälde sig från rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-15
  18:56
  anmälde sig till rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-15
  18:56
  avanmälde sig från rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-15
  18:56
  bytte från Fältarbetssoldat till Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-15
  18:52
  Harvi anmälde sig till rollen Stf. Gruppchef

 • 2020-06-15
  18:06
  Gaming Experience bytte från Ksp 90C till Fältarbetssoldat

 • 2020-06-15
  18:01
  Gaming Experience anmälde sig till rollen Ksp 90C

 • 2020-06-15
  17:58
  Max avanmälde sig från rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-15
  17:15
  Carl anmälde sig till rollen Ksp 90C

 • 2020-06-15
  17:15
  Carl avanmälde sig från rollen Ksp 90C

 • 2020-06-15
  17:15
  Carl anmälde sig till rollen Ksp 90C

 • 2020-06-15
  17:15
  Carl avanmälde sig från rollen Ksp 90C

 • 2020-06-15
  17:15
  Carl anmälde sig till rollen Ksp 90C

 • 2020-06-15
  17:04
  Abbe anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-15
  16:39
  Spinx avanmälde sig från rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-15
  15:41
  DavidF avanmälde sig från rollen Ksp 90C

 • 2020-06-15
  15:41
  Kallmerts avanmälde sig från rollen Stf. Plutonschef

 • 2020-06-15
  13:45
  anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-15
  13:17
  Noel avanmälde sig från rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-15
  12:59
  Robin S. avanmälde sig från rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-15
  11:59
  otis avanmälde sig från rollen Båtbesättning (Förare)

 • 2020-06-15
  07:26
  Carl anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-14
  23:14
  Donk anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-13
  21:57
  William Bergsten avanmälde sig från rollen Ksp 90C

 • 2020-06-12
  00:03
  jahasir avanmälde sig från rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-11
  22:22
  Vilhelm Thoors anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-11
  19:49
  FISK bytte från Båtbesättning (Förare) till Sjukvårdare

 • 2020-06-11
  19:48
  FISK anmälde sig till rollen Båtbesättning (Förare)

 • 2020-06-11
  19:32
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-06-10
  23:18
  jahasir bytte från Ksp 90C till Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-10
  23:18
  bönanplayz anmälde sig till rollen Båtbesättning (Förare)

 • 2020-06-10
  23:18
  bönanplayz avanmälde sig från rollen Båtbesättning (Förare)

 • 2020-06-10
  23:18
  bönanplayz bytte från Fältarbetssoldat till Båtbesättning (Fö

 • 2020-06-09
  18:44
  Crappy anmälde sig till rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-09
  18:43
  Crappy avanmälde sig från rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-09
  18:42
  Kapten "Haddock" anmälde sig till rollen Båtbesättning (Förare)

 • 2020-06-09
  18:42
  Crappy anmälde sig till rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-09
  18:42
  Crappy avanmälde sig från rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-09
  18:42
  Crappy anmälde sig till rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-08
  21:46
  bönanplayz bytte från Fältarbetssoldat till Fältarbetssoldat<

 • 2020-06-08
  21:46
  bönanplayz anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-08
  11:20
  jahasir bytte från Fältarbetssoldat till Ksp 90C

 • 2020-06-06
  18:29
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-06-06
  18:29
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-06-06
  18:07
  AlbertRazer anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-06
  18:02
  bönanplayz anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-06
  18:02
  bönanplayz avanmälde sig från rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-06
  18:01
  bönanplayz bytte från Båtbesättning (Förare) till Fältarbetss

 • 2020-06-06
  18:01
  bönanplayz bytte från Båtbesättning (Förare) till Båtbesättni

 • 2020-06-06
  18:00
  Sven avanmälde sig från rollen Stf. Gruppchef

 • 2020-06-06
  04:50
  Torsken anmälde sig till rollen Stf. Gruppchef

 • 2020-06-05
  23:34
  William Bergsten bytte från Stf. Gruppchef till Ksp 90C

 • 2020-06-05
  23:07
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-06-05
  21:43
  bönanplayz bytte från Båtbesättning (Skytt) till Båtbesättnin

 • 2020-06-05
  21:43
  bönanplayz anmälde sig till rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-06-05
  21:40
  WaNNaBeeMaNNeN anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-06-05
  21:02
  Viking anmälde sig till rollen Ksp 90C

 • 2020-06-05
  20:55
  Snaek anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-05
  20:33
  Kallmerts anmälde sig till rollen Stf. Plutonschef

 • 2020-06-05
  20:06
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-06-05
  19:25
  William Bergsten anmälde sig till rollen Stf. Gruppchef

 • 2020-06-04
  16:39
  Dox anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-06-02
  19:41
  Robin S. anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-06-02
  14:25
  jahasir bytte från Ksp 90C till Fältarbetssoldat

 • 2020-06-02
  14:24
  bönanplayz bytte från Sjukvårdare till Fältarbetssoldat

 • 2020-06-02
  14:23
  Fredrik anmälde sig till rollen Stf. Gruppchef

 • 2020-06-02
  14:23
  jahasir bytte från Fältarbetssoldat till Ksp 90C

 • 2020-06-02
  14:23
  Fredrik avanmälde sig från rollen Stf. Gruppchef

 • 2020-06-02
  14:02
  Gimpyyuo anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-06-02
  13:57
  Fredrik anmälde sig till rollen Stf. Gruppchef

 • 2020-06-02
  12:35
  DavidF anmälde sig till rollen Ksp 90C

 • 2020-06-01
  21:55
  C.Swag anmälde sig till rollen Observatör (Sjv)

 • 2020-06-01
  21:30
  Azateek anmälde sig till rollen Ksp 90C

 • 2020-05-29
  20:32
  bönanplayz anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-05-28
  09:15
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-05-28
  09:13
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-05-27
  20:15
  Söderholm anmälde sig till rollen Ksp 90C

 • 2020-05-27
  19:26
  Spinx anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-05-27
  19:00
  Theo bytte från Ksp 90C till Ksp 90C

 • 2020-05-27
  18:58
  Theo anmälde sig till rollen Ksp 90C

 • 2020-05-27
  18:53
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-05-26
  11:32
  anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-05-26
  09:11
  Ahlström bytte från Sjukvårdare till Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-05-26
  08:53
  Karlsson anmälde sig till rollen Båtbesättning (Förare)

 • 2020-05-26
  07:59
  Ahlström anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-05-26
  07:15
  Spinx anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-05-26
  00:33
  SageNTitled anmälde sig till rollen Plutonschef

 • 2020-05-25
  23:09
  Baloo anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-05-25
  21:14
  Broman anmälde sig till rollen Spanningschef

 • 2020-05-25
  18:45
  Beck anmälde sig till rollen Observatör (AT-4)

 • 2020-05-25
  17:40
  Max anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-05-25
  11:46
  GhostKiller anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-05-25
  10:29
  otis anmälde sig till rollen Båtbesättning (Förare)

 • 2020-05-24
  23:38
  Noel anmälde sig till rollen Båtbesättning (Skytt)

 • 2020-05-24
  22:23
  FLeX anmälde sig till rollen Ksp 90C

 • 2020-05-24
  21:57
  Sven anmälde sig till rollen Stf. Gruppchef

 • 2020-05-24
  21:56
  jahasir anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-05-24
  21:35
  mr bister anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-05-24
  21:35
  Javacoffee anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-05-24
  21:33
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-05-24
  21:31
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-05-24
  21:31
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-05-24
  21:26
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-05-24
  21:24
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-05-24
  21:22
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-05-24
  21:20
  Spelet uppdaterades av Harvi

 • 2020-05-24
  20:47
  Spelet skapades av Harvi

 • 2020-05-24
  13:50
  Spelet skapades av Harvi

Roller

Bertil Qvintus

Plutonschef

SageNTitled
2

Stf. Plutonschef

Rollen är ledig

Erik Bertil 10

1

Båtbesättning (Förare)

Rollen är ledig
2

Båtbesättning (Skytt)

Rollen är ledig

Helge Bertil

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Ksp 90C

Rollen är ledig
3

Ksp 90C

Rollen är ledig
4

Stf. Gruppchef

Rollen är ledig
5

Fältarbetssoldat

Rollen är ledig
6

Fältarbetssoldat

Rollen är ledig

Sjukvårdare

FISK

Helge Bertil 10

1

Båtbesättning (Skytt)

Rollen är ledig
2

Båtbesättning (Förare)

Rollen är ledig

Reserver