OP RED DAWN

Beskrivning

Bakgrund


CSAT (Ryssland, China, Iran m.fl.) har invaderat Altis, Stratis och Malden i ett försök att avsätta den nuvarande regeringen till förmån för en mer Pro-rysk regering. Fler asiatiska länder är med och deltar i invasionen. Efter att CSAT-styrkor tagit över de södra och norra delarna av MALDEN (i syfte att befästa sin position i regionen), skickas delar ur kompani QJ ned till Grekland för att ta tillbaka regionen tillsammans med NATO-trupper.

Situation


Efter att AQ har intagit den södra delen av MALDEN försvarar plutonen tagen terräng tillsammans med BQ och CQ. CQ har gjort ett anfall mot ön MORAY och tagit ön med två grupper och håller nu MORAY samt inväntar NATO-trupper som kommer förstärka öns försvar.

Uppgift


AQ har fått i uppgift att bedriva anfall i de mellersta delen av MALDEN. Två målområden står i fokus i form av staden LA TRINITÈ i NORDLIG riktning samt en FOB i NORD-VÄSTLIG riktning.

Sjukvårdstjänst


Plutonsjukvårdare kan sätta PAK i fordon samt sjukvårdsinrättningar i terrängen. Gruppsjukvårdare kan endast göra stabiliserande sjukvård och all annan sjukvård görs av soldaten själv. Extra sjukvårdsmateriel som kan bäras finns vid kamouflagenäten här i F.O.B Badger, sjukvårdsmateriel att lasta finns vid fordonsuppställningsplatsen (markerat "fordon" på kartan).

Tillgångar/Understöd


AQ har tillgång till: - 1 omgång från KJ (Spaning) med 1 st prickskytt och 1 st observatör

Plutonsorder


- Läs ordern här OBS! Jag vill att samtliga chefer ska vara inne en halvtimme innan start, det vill säga kl. 18.30. Jag vill att plutonen skall vara marschfärdiga senast kl. 19.15! ...

Aktivitetslogg

 • 2020-07-15
  16:10
  avanmälde sig från rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-06-03
  20:16
  anmälde sig till rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-06-01
  18:52
  Robban avanmälde sig från rollen KSP 58 Ladd

 • 2020-06-01
  18:46
  Söderholm avanmälde sig från rollen Helikopterpilot

 • 2020-06-01
  18:31
  CombatLuring anmälde sig till rollen FA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-06-01
  18:31
  CombatLuring avanmälde sig från rollen Helikopterpilot

 • 2020-06-01
  18:31
  Nils anmälde sig till rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-06-01
  18:30
  Hampus bytte från Plutonsjukvårdare till Gruppsjukvårdare

 • 2020-06-01
  18:30
  Hampus bytte från Gruppsjukvårdare till Plutonsjukvårdare

 • 2020-06-01
  18:29
  Hampus anmälde sig till rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-06-01
  18:27
  Nils avanmälde sig från rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-06-01
  18:25
  CombatLuring anmälde sig till rollen Helikopterpilot

 • 2020-06-01
  18:25
  CombatLuring avanmälde sig från rollen Helikopterpilot

 • 2020-06-01
  18:25
  CombatLuring anmälde sig till rollen Helikopterpilot

 • 2020-06-01
  18:23
  Fredrik anmälde sig till rollen GA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-06-01
  18:22
  Nils anmälde sig till rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-06-01
  18:15
  WaNNaBeeMaNNeN avanmälde sig från rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-06-01
  18:13
  Harvi anmälde sig till rollen EA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-06-01
  17:45
  Söderholm anmälde sig till rollen Helikopterpilot

 • 2020-06-01
  17:12
  Åslund bytte från GRG Ladd till GRG Skytt

 • 2020-06-01
  15:42
  Ahlström bytte från Plutonsjukvårdare till AQ02 - Stf. Pluton

 • 2020-06-01
  15:40
  Ahlström bytte från AQ02 - Stf. Plutonchef till Plutonsjukvår

 • 2020-06-01
  15:40
  Ahlström bytte från Plutonsjukvårdare till AQ02 - Stf. Pluton

 • 2020-06-01
  15:29
  bönanplayz anmälde sig till rollen Ingenjör

 • 2020-06-01
  15:27
  Broman anmälde sig till rollen Observatör

 • 2020-06-01
  15:26
  Ahlström bytte från Gruppsjukvårdare till Plutonsjukvårdare

 • 2020-06-01
  15:19
  Sven anmälde sig till rollen GA01 - Gruppchef

 • 2020-06-01
  15:19
  Sven avanmälde sig från rollen GA01 - Gruppchef

 • 2020-06-01
  15:18
  jahasir anmälde sig till rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-06-01
  15:17
  Spinx avanmälde sig från rollen GRG Skytt

 • 2020-06-01
  15:04
  Sven anmälde sig till rollen GA01 - Gruppchef

 • 2020-06-01
  13:23
  WaNNaBeeMaNNeN anmälde sig till rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-06-01
  13:19
  WaNNaBeeMaNNeN avanmälde sig från rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-06-01
  12:47
  Robban anmälde sig till rollen KSP 58 Ladd

 • 2020-06-01
  12:47
  Robban avanmälde sig från rollen KSP 58 Ladd

 • 2020-06-01
  12:18
  Karlsson anmälde sig till rollen AQ01 - Plutonchef

 • 2020-06-01
  12:18
  Karlsson avanmälde sig från rollen AQ01 - Plutonchef

 • 2020-06-01
  12:18
  Karlsson anmälde sig till rollen AQ01 - Plutonchef

 • 2020-06-01
  11:53
  Hansen anmälde sig till rollen FA01 - Gruppchef

 • 2020-06-01
  11:41
  Ahlström anmälde sig till rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-06-01
  10:40
  Robban anmälde sig till rollen KSP 58 Ladd

 • 2020-06-01
  09:05
  DavidF anmälde sig till rollen KSP 58 Skytt

 • 2020-06-01
  07:51
  GhostKiller anmälde sig till rollen QJ01

 • 2020-06-01
  07:51
  GhostKiller avanmälde sig från rollen QJ01

 • 2020-06-01
  07:46
  GhostKiller anmälde sig till rollen QJ01

 • 2020-06-01
  06:36
  Åslund anmälde sig till rollen GRG Ladd

 • 2020-06-01
  06:36
  Åslund avanmälde sig från rollen GRG Ladd

 • 2020-06-01
  06:35
  Åslund anmälde sig till rollen GRG Ladd

 • 2020-05-31
  22:33
  Kvak Kvak anmälde sig till rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-05-31
  22:32
  Kvak Kvak avanmälde sig från rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-05-31
  22:30
  rallyoskar avanmälde sig från rollen EA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-05-31
  22:30
  rallyoskar anmälde sig till rollen EA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-05-31
  22:24
  Noel anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-05-31
  22:24
  Azateek bytte från Skarpskytt till Skarpskytt

 • 2020-05-31
  22:24
  Noel avanmälde sig från rollen Skarpskytt

 • 2020-05-31
  22:24
  Noel anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-05-31
  22:23
  Noel avanmälde sig från rollen Skarpskytt

 • 2020-05-31
  22:21
  Gaiboe anmälde sig till rollen GRG Ladd

 • 2020-05-31
  22:21
  Gaiboe avanmälde sig från rollen GRG Ladd

 • 2020-05-31
  22:21
  Spinx anmälde sig till rollen GRG Skytt

 • 2020-05-31
  22:20
  Gaiboe anmälde sig till rollen GRG Ladd

 • 2020-05-31
  22:20
  WaNNaBeeMaNNeN anmälde sig till rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-05-31
  22:13
  Noel anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-05-31
  22:12
  F.Krisnevskis anmälde sig till rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-05-31
  22:12
  Kvak Kvak anmälde sig till rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-05-31
  22:06
  Azateek bytte från Skarpskytt till Skarpskytt

 • 2020-05-31
  22:05
  Azateek anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-05-31
  22:05
  Azateek avanmälde sig från rollen Skarpskytt

 • 2020-05-31
  21:44
  SageNTitled anmälde sig till rollen EA01 - Gruppchef

 • 2020-05-31
  21:43
  Beck anmälde sig till rollen Prickskytt

 • 2020-05-31
  21:40
  Javacoffee anmälde sig till rollen GRG Skytt

 • 2020-05-31
  21:40
  mr bister anmälde sig till rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-05-31
  21:39
  mr bister avanmälde sig från rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-05-31
  21:39
  mr bister anmälde sig till rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-05-31
  21:38
  Azateek bytte från Skarpskytt till Skarpskytt

 • 2020-05-31
  21:38
  Azateek anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-05-31
  21:36
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-31
  21:29
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-31
  21:27
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-31
  21:02
  Spelet skapades av GhostKiller

 • 2020-05-31
  20:09
  Infer avanmälde sig från rollen EA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-05-31
  14:26
  WaNNaBeeMaNNeN anmälde sig till rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-05-31
  14:13
  DavidF anmälde sig till rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-05-31
  13:15
  DavidF avanmälde sig från rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-05-31
  12:27
  jahasir anmälde sig till rollen Fältarbetssoldat

 • 2020-05-31
  12:26
  jahasir avanmälde sig från rollen LV-Robotsoldat Ladd

 • 2020-05-31
  12:26
  Azateek bytte från Plutonsjukvårdare till GRG Ladd

 • 2020-05-31
  12:25
  bönanplayz anmälde sig till rollen Ingenjör

 • 2020-05-31
  11:45
  anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-05-30
  16:15
  Harvi bytte från Helikopterpilot till FA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-05-30
  14:00
  Azateek bytte från Skarpskytt till Plutonsjukvårdare

 • 2020-05-30
  13:56
  Azateek anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-05-30
  02:24
  Azateek avanmälde sig från rollen Skarpskytt

 • 2020-05-30
  02:24
  Azateek anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-05-29
  23:10
  jahasir anmälde sig till rollen LV-Robotsoldat Ladd

 • 2020-05-29
  22:06
  Ahlström bytte från Helikopterpilot till Gruppsjukvårdare

 • 2020-05-29
  16:13
  Sven anmälde sig till rollen GA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-05-29
  13:48
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-28
  22:55
  IzY anmälde sig till rollen Observatör

 • 2020-05-28
  15:38
  Infer anmälde sig till rollen EA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-05-28
  12:31
  Åslund anmälde sig till rollen GRG Ladd

 • 2020-05-28
  09:51
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-28
  09:50
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-28
  09:50
  GhostKiller bytte från Luftvärnsrobotsoldat till QJ01

 • 2020-05-28
  09:50
  GhostKiller bytte från QJ01 till Luftvärnsrobotsoldat

 • 2020-05-28
  09:48
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-27
  21:39
  Beck anmälde sig till rollen Prickskytt

 • 2020-05-27
  19:02
  Theo anmälde sig till rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-05-27
  18:54
  Harvi anmälde sig till rollen Helikopterpilot

 • 2020-05-27
  16:26
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-27
  16:09
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-27
  13:53
  Hampe anmälde sig till rollen FA01 - Gruppchef

 • 2020-05-27
  13:52
  Ahlström anmälde sig till rollen Helikopterpilot

 • 2020-05-27
  11:03
  Karlsson anmälde sig till rollen AQ01 - Plutonchef

 • 2020-05-27
  11:01
  Spinx anmälde sig till rollen GRG Skytt

 • 2020-05-27
  10:22
  SageNTitled anmälde sig till rollen EA01 - Gruppchef

 • 2020-05-27
  08:30
  GhostKiller anmälde sig till rollen QJ01

 • 2020-05-27
  08:30
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-26
  19:20
  mr bister anmälde sig till rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-05-26
  18:03
  Robban anmälde sig till rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-05-26
  18:03
  Robban avanmälde sig från rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-05-26
  18:03
  DavidF bytte från GRG Skytt till KSP 90 Skytt

 • 2020-05-26
  18:03
  Robban bytte från GRG Ladd till KSP 90 Skytt

 • 2020-05-26
  17:44
  DavidF anmälde sig till rollen GRG Skytt

 • 2020-05-26
  17:44
  DavidF avanmälde sig från rollen GRG Skytt

 • 2020-05-26
  17:42
  otis anmälde sig till rollen KSP 58 Skytt

 • 2020-05-26
  17:41
  Noel anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-05-26
  17:16
  DavidF anmälde sig till rollen GRG Skytt

 • 2020-05-26
  17:13
  Robban anmälde sig till rollen GRG Ladd

 • 2020-05-26
  16:34
  Javacoffee anmälde sig till rollen GRG Skytt

 • 2020-05-26
  16:33
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-26
  16:31
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-26
  16:31
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-26
  16:25
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-26
  16:25
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-26
  16:19
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-26
  16:12
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-26
  16:08
  Javacoffee anmälde sig till rollen GRG Skytt

 • 2020-05-26
  14:00
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-05-26
  13:36
  Spelet skapades av GhostKiller

Roller

Qvintus Johan - Kopmaniledning

QJ01

GhostKiller

Adam Qvintus - Plutonsledning

AQ01 - Plutonchef

Karlsson

AQ02 - Stf. Plutonchef

Ahlström
3

Plutonsjukvårdare

Rollen är ledig
4

Plutonsjukvårdare

Rollen är ledig

Gustav Adam - Understödsgrupp 1

GA01 - Gruppchef

chefen
2

Gruppsjukvårdare

Rollen är ledig
3

LV-Robotsoldat

Rollen är ledig
4

LV-Robotsoldat Ladd

Rollen är ledig

GA02 - Stf. Gruppchef

Warlord

Ingenjör

bönanplayz
7

Fältarbetssoldat

Rollen är ledig

KSP 90 Skytt

jahasir

Kalle Johan - Prickskyttepar

Prickskytt

Beck

Observatör

Broman

Flasher 1-1

1

Helikopterpilot

Rollen är ledig
2

Helikopterpilot

Rollen är ledig

Reserver