Operation Örnen

Beskrivning

Bakgrund


Chernariska komunistika staten har hotat svenska regeringen att utföra ett storskaligt krig mot sverige för att störta den demokratiska regeringform sverige har. Sverige reagerar med att skicka en tropp ur 31:a luftburna som skall utföra störningsstrid i området för att förberede inför en svensk offensiv mot Chernariska komunistiska staten. Origentering 15:30 i onsdags hotade CKS svenska regeringen med storskaligt krig. Regeringen har tagit beslut att reagera genom att först skicka er AQ Tropp ur 31:a Luftburna att slå mot infrastruktur i syfte att förenkla en svensk offensiv mot CKS. Uppgift Ni skall slå mot fyra st mål, en elledningstation, en sambandscentral med tillhörade torn, en TOLO-grupps gruppering, en ledningsplats med en högt uppsatt officer. Syfte Syftet med uppgiften är att skapa så mycket oreda som möjligt i området för att förenkla en svensk offensiv, även skaffa så mycket info om fienden som möjligt. Fienden Fienden består av Chernarus Red star army, de är klädda i vita grönt berezka camo. de använder sig av finkalibriga vapensystem samt rpger. de har endast tillgång till obepansrade fordon. Parter/civila Civila finns i området, de skall inte skadas om möjligt. Målbild När samtliga mål är utslagna/insamlade skall ni med hela troppen vara ur området Chernarus. Sidoförband Ni har inga egna förband i området. Understöd En bestyckad HKP 16 Callsign Havoc 1-1 Terräng/miner/sikt Terrängen består av kullar samt skogar, med mindre byar. minrapport oklar. snöigt och blåsigt väder nedsatt syn. Logistik Sjukvård Hkp 16 är medical fordon PAK samt avancerad sjukvård kan sättas i den. Sjukvårdsmatriel med blod finns i HKP 16. Ammuniton All amunition ni har tillgång till finns i HKP 16, tar denna slut får ni abryta uppdraget. TOLO Hkp16 kan repareras samt fyllas upp på bränsle och ammuniton vid start positionen. Respawn Respawn sker i Havoc 1-1, går Havoc 1-1 ner och förstörs på något sätt misslyckas ni med uppdraget. LEDNING/SAMBAND Samband Troppchef, har tillgång till långvåg, Havoc 1-1 har tillgång till långvåg i HKP 16 Samtliga i gruppen kommer ha IGR, Gruppchef och stf skall ställa in alt kanal för samband med troppchef. Långvåg AQ: 50/60mhz (Zeus finns där som QJ på 60mhz) EA: 50mhz FA: 50mhz Havoc 1-1: 50mhz Kortvåg AQ: 100mhz EA: 110mhz FA: 120mhz

Aktivitetslogg

Roller

Reserver