Operation Göran

Beskrivning

Bakgrund


Sverige och tyskand är i krig. Johan Bataljonen har fått i uppgift att trycka framåt mot sytaden Rosche i tyskland, Qvintus kompaniet har fått i uppgfift att trycka framåt och skapa ett spjuthuvud mot staden Roche. Adam pluton (eran pluton) har fått i uppgift att inleda anfallet.

Orientering


Uppgift Ni skall anfalla staden Klien Lieden, Ni kommer vara understödja av Ceasar pluton. Därefter anfalla staden Tatern, där ni kommer vara understödja. Slutligen understödja Bertil pluton som skall ta städerna Pieperhofen och Woldersburg Sud. Vidare order kommer när samtliga städer är tagna. Syfte Ni skall anfalla österut i syfte att skapa en spjukspets så resterande av Bataljonen skall kunna avancera österut mot staden Roche Fienden Fienden består utav tyska infanteri kompanier. Fienden har Flecktern uniformer och är utrustade med g36 och MG3or. De har tillgång till lättare fordon i form av MRAP Dingo 2or som är bestyckade med tksp. Utöver det har de inte tillgång understöd. Vid anfall mot mål bedöms fienden kunna skicka ut QRF inom 20 min. Parter/civila Civila i området har flytt från området. Målbild När samtliga byar är tagna skall samtliga Qvintus vara beredda att fortsätta anfallet österut. Sidoförband Ni har resterande av Qvintus Kompaniet i understödställning norr och söder om er. Ni har även resterande ur Johan Bataljonen norr och söder om er. AJ (en GRK Pluton med 4 Rör) ligger väster om er grupperade för understöd. Understöd 1 GRK Pluton med 4 Rör, går att tillkalla på Kompaninät (60mhz) callsign AJ Terräng/miner/sikt Terrängen består av åkrar med mindre byar. inga miner är inrapporterade i detta nu. Klart väder så sikten är god.

Logistik


Sjukvård Personer som är kritisk skadade kan bli upphämtade av sjukvårdsgruppens BV206 och körda till kompaniets samlingsplats för skadade där de får en fullheal av zues. Detta rapporteras på Kompaninätet (60 MHZ) när en plats är säker att få fram fordonen. Pak går inte att sätta på plats utan behövs slusas ut av sjukårdsgruppen. Ammuniton Tolo grupp finns vid UFA, därefter kommer den flyttas fram till säkerplats när frontlinjen flyttas framåt. Respawn inledningsvis UFA därefter när ni tagit städer.

LEDNING/SAMBAND


Plutonchef,stf plutonchef, Eldledare samt gruppchefer och stf kommer ha långvåg. Samtliga i gruppen kommer ha IGR. Samband Kompanichefen kommer leda från ledningsplats som är utmärkt på karta inledningsvis UFA. Långvåg AQ: 50/60mhz (Zeus finns där som QJ på 60mhz) EJ(eldledare): 60mhz EA: 50mhz FA: 50mhz GA: 50mhz Kortvåg AQ: 100mhz EJ: 100mhz EA: 110mhz FA: 120mhz GA: 130mhz

Aktivitetslogg

Roller

Adam Qvintus

1

Plutonchef

Rollen är ledig
2

Stf plutonchef

Rollen är ledig
3

Eldledare

Rollen är ledig

Filip Adam(anfallsgrupp)

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Stridssjukvårdare

Rollen är ledig
3

Ksp90 Skytt

Rollen är ledig
4

Skyttesoldat(P-Skott)

Rollen är ledig
5

Stf Gruppchef

Rollen är ledig
6

Ksp90 Skytt

Rollen är ledig
7

Skyttesoldat(P-Skott)

Rollen är ledig

Gustav Adam(understödsgrupp

1

Gruppchef

Rollen är ledig

Stridsjukvårdare

David

Ksp58 Skytt

SKEEET0

Ksp58 Ladd

victo
5

Stf Gruppchef

Rollen är ledig

GRG Skytt

Thorell

GRG Ladd

Lejon

Skarpskytt (Psg90)

Modigen

Reserver